2010 június – Nyelvtani teszt megoldások

középfok
A magazin 46-47. oldalán található nyelvtani teszt megoldásainak magyarázatát találod meg itt!

1. At last we’ve moved into…
a) an own house
b) a house our own
c) own house
d) our own house
Az own house kifejezés elé mindenképpen egy névelő vagy névmás való, így a C választ kizárhatjuk. Az A válaszban lévő „an” határozatlan névelő értelmileg nem működik (egy saját házunk), a B pedig az alábbi módon lenne helyes: a house OF our own. A helyes megoldás tehát a D válasz.

2. It’s going to rain. Let’s go into the …. Café for a hot chocolate.
a) near
b) closest
c) nearest
d) nearly
A „the” névelő jelzi, hogy itt egy melléknév felsőfokú alakját kell használni, így sem az A, sem a D válasz nem jó. A closest és a nearest közül pedig az utóbbit használjuk akkor, ha egy helynek a közelségéről beszélünk, azaz a megoldás a C.

3. If I were you I wouldn’t go out in … weather.
a) such a bad
b) so bad a
c) so bad
d) such bad
A weather megszámlálhatatlan, így az A és B válaszban lévő “a” névelő biztosan nem jó. A so bad jelentése “olyan rossz”, a such bad pedig “annyira rossz”, így meg is van a jó válasz, a D.

4. Márti announced her engagement to Laci, … stunned her parents.
a) what
b) that
c) which
d) –
Relative clause, a gyakran felfoghatatlan kérdés. A mondat második részében visszautalunk az elsőre, így és mivel itt a visszautalás nemcsak egy szóra, hanem az egész első mondatfélre vonatkozik (ezt a Laci utáni vesszőből is láthatjuk), tudjuk, hogy a which a használandó.
Ha fel szeretnéd frissíteni az ismereteidet látogass elaz alábbi linkre: /cikk/relative_clauses_vonatkozoi_mellekmondatok/

5. …. is rather cold and … is a strong wind.
a) It, it
b) It, there
c) There, it
d) There, there

Hideg van, a létige használata egyértelmű, így a C és a D válasz rögtön kizárható. Erős a szél, tehát a szél meglétéről beszélünk, és nagyon korán megtanultuk, hogy erre aThere is/There are kifejezést használjuk. Az „it is” azt jelentené, hogy “ez van”. A helyes megoldás tehát a B.

6. … children like … Harsley chocolate cookies their aunt gave them.
a) The, the
b) The, –
c) -, –
d) -, the
Megint névelők: itt konkrét gyerekekről beszélünk (nem általában a gyerekekről), és azokról a konkrét csokis kekszekről, amiket a nagynénjük hozott nekik (Amerikából..:-), tehát mindkét esetben a határozott névelőre,”the” van szükség. A helyes válasz tehát az A.
( /cikk/719 )

7. As we were late we had to go to Miami airport … yellow cab.
a) by
b) with a
c) by a
d) with
Valamivel utazni, ezt a by prepozícióval mondjuk, hiába lenne logikus a Magyar –val, -vel-nek megfelelő with. Névelőre pedig nincs szükség, azaz a megoldás az A válasz.

8. Adrian didn’t forgive me till I … apologised.
a) hadn’t
b) didn’t
c) had
d) have
A múlt egy adott pontjáig befejeződött cselekvés (előbb bocsánatot kértem, utána bocsátott meg nekem Adrian), tehát a befejezett múlt: az A vagy a D válasz. A tagadó formát használni pedig logikátlan lenne, értelmetlen lenne a mondatunk, azaz a megoldás C.

9. Did you say there’s no washing up liquid? Then I … get some.
a) –
b) ‘m going to
c) ‘ll x
d) need
Jövő idő, így az A választ kizárhatjuk. A D válaszban lévő need után „to get” kellene, hogy álljon, így az sem jó. A két jövő idő közül pedig a will fejezi ki azt a szándékot, amit a beszéd pillanatában döntünk el. (/cikk/400 )

10. A new joga centre … near my place.
a) is build
b) had built
c) has being built
d) is being built
A jógaközpont nem önmagát építi, hanem építve van, tehát szenvedő szerkezetet (passive voice) kell használni, így az A és B választ kizárhatjuk. Azt pedig tudjuk, hogy a szenvedőszerkezetnél Present Perfectben a have után been kellene, hogy álljon, így az egyetlen lehetőség a D válasz, ami a szenvedő szerkezet Present Continuous alakja. (részletek: /cikk/szenved_szerkezet_passive_voice_/ )

11. Phil … up yesterday. The doctor had told him to stay in bed.
a) shouldn’t have got
b) didn’t need to get
c) needn’t have got
d) mustn’t have got

Az orvos azt mondta Philnek, maradjon ágyban, így nem arról van szó, hogy nem volt szüksége felkelni. Ez kizárja a need használatát. Marad a D és az A válasz, de a must kifejezetten tiltást jelent. A tanácsot should-val adunk azaz a helyes megoldás as A válasz.

12. Phone conversation
“Is that Mr Mapstone?” “ Yes, … .”
a) I am
b) speaking
c) I’m speaking
d) me speaking
Telefonos beszélgetés során mi az “Én vagyok” kifejezést használjuk, az angol viszont nem használja a létigét. Azaz a “speaking” önmagában áll (bevésendő!!!), még akkor is, ha nyelvtanilag legszívesebben a komplett, szabályos mondatot használnánk. A megoldás tehát a B válasz.

13. This strawberry ice cream cake … , but it’s too sweet for my taste.
a) looks nice
b) is looking nicely
c) is looking nice
d) looks nicely
Look – kinéz valamilyennek (melléknév) tehát határozó nem illik ide, a B és a D választ zárjuk ki. A Look ebben az értelmében statikus ige, folyamatos igeidőkben nem használható, a helyes válasz tehát A.

14. Beckham was sent off … arguing with the referee.
a) because
b) since
c) for
d) about
Leküldték a pályáról valamiért, azaz a for prepozícióval használandó – a helyes válasz tehát C. A because csak akkor lehetne a mondtatban, ha utána teljes igealak állna (because he was arguing), a másik két prepozíció pedig ebben a mondatban értelmetlen.

15. … I have to put on warm clothes if I … out now?
a) Do, go
b) Will, am going
c) Shall, am going
d) Shall, will go
Zero conditional: ahol nem egy feltételezésről hanem egy valós helyzetről és annak következményéről beszélünk. Ebben sem a will, sem a shall nem szokott előfordulni. Ráadásul ebben gyakran használjuk a felszólító alakot, az A válasz pont erről szól: ha most megyek el, meleg ruhába kell bújnom.
(Ha gyakorolni szeretnéd a feltételeseket látogass el a következőlinkre: /cikkek/kategoriak/nyelvtan_tananyagok_felteteles_mod_conditionals )
16. Marti says she hates …. .
a) making fun by Pelham
b) being made fun of
c) being made fun
d) making fun of
Az biztos, hogy szenvedő szerkezetre lesz szükség, így az A és a D válasz kizárható. A kifejezés pedig amire emlékeznünk kell: „to make fun of somebody”, és mivel a C válaszban nincs az of prepozíció, marad helyes megoldásnak a B.

17. I walked in on tiptoe… wake the baby girl.
a) not to
b) so that not to
c) so as not to
d) so that I don’t
“Azért, hogy” a több hasonló megfogalmazás közül a C válasz a jó, jegyezzük jól meg: so as (not) to (+ige).

18. Marti didn’t say a word about the trip to Moreton-in-Marsh, … she?
a) did
b) had
c) didn’t
d) hadn’t
Tipikus „ugye” kérdés azaz a segédigét a mondat végén az ellenkezőjére kell fordítanunuk, tehát a megoldás az A.
19. I wish my grandmother … always criticise my hair.
a) won’t
b) shouldn’t
c) wouldn’t
d) hadn’t
“I wish …+ múlt idő” mondatokat olyan jelenbeli helyzetekre használjuk, amelyekkel nem vagyunk megelégedve, de nem tudunk, nem lehet változtatni rajtuk. Ebben az esetben nagyika azonban már halott így jó lett volna típusú feltételes mondatot kell alkossunk, azaz az “I wish” után tagmondatban pedig Would kell hogy szerepeljen, tehát a helyes megoldás C.

20. I … to discos, but now I think I am too old for that.
a) used to go
b) got used to go
c) ‘m used to go
d) was using to go
Az used to (+verb) kifejezést akkor használjuk, ha valami a múlthoz képest már máshogy van, megváltozott, itt erről van szó, a but kötőszó is ezt hangsúlyozza. A used to-nak ez esetben nincs más alakja, így egyértelműen az A válasz a jó.Megjegyzendő, hogy a used to nem egyenlő és nem összekeverendő a to get used to (megszokni valamit), a use (használni) vagy a being used to (hozzászokva lenni) alakokkal, akármennyire is hasonlítanak.

Írta: Kurucz Márti

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!