2010 November – Nyelvtani teszt megoldásai

A 2010 novemberi szám 50. oldalán található teszt megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

1.     The day before yesterday I … a terrific talk show from 09:00 pm to 10:00 pm.
A: watch
B: watches
C: will watch
D: watched      

 

Ez igen egyszerű, a „day before yesterday” miatt, mivel ez egy konkrét múltbeli időpontra vonatkozik, Past Simple igeidőt kell használni.
 

2.     Have you seen George Clooney’s last movie? Yes, I ….
A: did
B: do
C: has
D: have                       

 

Beugratós kérdés! A ’last’ szó ne zavarjon meg minket, mert nem a cselekvésre (see), hanem a filmre vonatkozik. Mivel konkrét múltbeli időpontra vonatkozó időhatározó nincs benne, így Presen Perfect Simple igeidőt kell használni.            
                      

3.     In the past, people … to the beach more often.
A: did go
B: used to go              
C: use to go
D: go

Múltbeli, már befejeződött, időszakra voantkozik, így a USED TO-t kell használni.

4.     Forty years ago, people … more.
A: had read
B: will read
C: used to read           
D: has read

Ugyanaz, mint az előző.

5.     How long … for the Biology test?
A: have you been studying                              
B: has you been studying
C: will you studied
D: studied

 

„How long” (óta, mióta) miatt klasszikus Present Perfect Continious mondat.

 

6.     I … for the Literature test since September and I still have a lot to revise.
A: was studying
B: has studying
C: had studying
D: have been studying            

 

„Since September” – tehát szeptember óta – miatt ez is Present Perfect Continuous lesz.
 

7.     When we watched TV together we always voted … what to watch.
A: in
B: on              
C: for
D: at
 

„to vote on” – megszavaz valamit – ezt meg kell jegyezni

 

8.     He was already winning the competition. He was only running … the clock.
A: on
B: for
C: against                   
D: back
 

„to run against the clock” – csak az idő az ellenfele – kifejezés, meg kell jegyezni

 

9.     What the hell are you talking …?
A: around
B: in
C: about
D: into

„to talk about something” – valamiről beszélni

 

10.  We went … a football match.
A: in
B: on
C: into
D: to               

 

„go to” – menni valahova

 

11.  We stayed … the top of the mountain.
A: in
B: close
C: on              
D: next

„on the top of something” – valaminek a tetején

12.  There was a large round table … the middle of the room.
A: in                
B: on
C: at
D: by

„in the middle of something” – valaminek a közepén
 

13.  If it weren’t for marriage, men and women … with total strangers.
A: will have to fight
B: have to fight
C: had to fight
D: would have to fight             

Klasszikus 2nd conditional/feltételes mód mondat: if+simple pas és would

14.  If Columbus … back, no one would have blamed him. No one would have remembered him either.
A: turned
B: had turned              
C: will turn
D: turning

Ez pedig egy 3rd conditional/feltételes mód múlt mondat: if+ past perfect simple + would have+ ige 3. alakja

15.  She drew … the blinds to make the room darker.
A: up
B: across
C: into
D: down          

to drow down – lehúz/lehúzta a redőnyt      

16.  I was really fed … with his never-ending complaints.
A: in
B: down
C: on
D: up              

to be fed up with – elege van valamiből


17. Kati … a lot lately.
A: works
B: worked
C: will work
D: has worked                   

A „lately” időhatározó (az utóbbi időben) miatt Present Perfect Simple igeidőt kell használni.

17.  Unfortunately, he is … as a rather lazy man.
A: thought
B: supposed
C: believed
D: regarded

„to be regarded as” – valakit valaminek tartanak
 

18.  Didn’t you regret … before the end of the course?
A: leave
B: to leave
C: leaving                   
D: to have left

to regret doing something – megbánta, hogy csinált valami/-ING alakot kell használni, és egy olyan cselekvésre vonatkozik, amit korábban csináltunk és azt bántuk meg

19.  The lake froze … last week.
A: down
B: at
C: on
D: over           

to freeze over – befagy (pl. tó)

 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!