2011 Augusztus – feleletválasztós nyelvtani teszt – MEGOLDÁSOK

A 2011 augusztusi szám 39. oldalán található feleletválasztós nyelvtani teszt megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

1)b) Irritáció kifejezése egy állandóan előforduló cselekedettel szemben- Present Continuos + always

2)c) Felszólítás kérdőszója kijelentőben: will you?

3)a) annak ellenére,hogy/habár = although, despite / in spite of the fact that (however=azonban)

4)c) tagadó + yet Present Perfect Simple igeidővel (még nem látták)

5)b) (Bármennyire is sok barátja van…) however + mennyiségjelző

6) c) (Éppen a munkahelyére vezetett,amikor) Past Continuous használata,hogy kifehezzük valami éppen folyamatban volt amikor egy másik cselekedet megszakította

7) a) múltban egy cselekedet időtartamának hangsúlyozása Past Perfect Continuous igeidővel (már valamennyi ideje csinált valamit amikor…)

8) c) break down = lerobban, egyszerű múltban

9) (ugyanolyan gyorsan …mint) összehasonlítás as + jelzző + as

10) c) (megkért,hogy segítsünk…) függő kérés – ask somebody to do something

11) c) (while=amíg,miközben) 2 egyidőben folyamatban levő cselekvés kifejezése Past Contiunous használatával a múltban

12) d)bizonyosság kifejezése jelenben – must be

13) b) előrlátható jövő – be going to do something

14) b) Conditional 3 (ha találkoztunk volna, …, hozzámentem volna) If-es tagmondatban had + ige 3. ik alakja

15) a) I wish/If only…= Bárcsak (többet utaztam volna) ( úgy működik mint a Conditional 2 vagy 3 if-es tagmondata, tehát vagy Past Simple vagy Past Perfect Simple alakú ige követi a kifejezést az állítás idejének megfelelően)

16) b) (amióta elkezdett festeni már 3 kiállítása volt…(és még majd lehet neki a jövőben)) Present Perfect Simple használata, hogy hangsúlyozzuk egy cselekvés termékének, eredményének mennyiségét

17) c) rávenni valakit, hogy csináljon valamit = make somebody do something (’to’ nélküli infinitive/főnévi igenév használata a ’make somebody)

18) a) (…azóta is ott él.) Present Perfect Continuous igeidővel hangsúlyozzuk, hogy valamennyi ideje tart egy cselekvés, valamennyi ideje folyamatban van)

19) b) (…nincs értelme halogatni)  ’no use doing something’, tehát ing-es/gerund alakot használunk ehhez a kifejezéshez, a ’cancel’(törölni) jelentése nem megfelelő, ’put off’ (halasztani) megfelelő

20) a) (Megtudta volna menteni…, ha tudott volna úszni akkor.) Conditional 3 = could+have+ige 3.ik alakja

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!