2011 Február – Nyelvtani teszt megoldásai

A 2011 februári szám 61. oldalán található teszt megoldásait találod meg itt.

1. Did you remember ….. seats for the cinema tomorrow?

A: book

B: to book                  

C: booking

D: booking to

Helyes megoldás: B. “remember” után ha az ige előtt “to” van, akkor azt jelenti, hogy nem felejt el megcsinálni valamit (tehát jövőre mutat), ha pedig “ing” van utána, akkor azt jelenti, hogy emlékszik, hogy csinált valamit (tehát múltra mutat). Itt: “Nem felejtetted el lefoglalni a holnapi filmre a jegyeket?”

2. The bills ……
A: could be payed
B: could pay
C: could been paid
D: could be paid

Helyes megoldás: D. Mivel szenvedő szerkezetről van szó, az ige 3. alakja kell, ami pay-paid-paid, és természetesen kell a “be” helyes alakja is.

3. The parcel ….. today.
A: will be sent
B: will be sented
C: will be sand
D: will be send

Helyes megoldás: A. Itt is ugyanaz a helyzet, mint az előzőekben: kell a szenvedő szerkezet miatt az ige 3. alakja, ami send-sent-sent, és a be helyes formája is.

4. Don’t keep him ….. at the door.

A: stand

B: to stand

C: standing    

D: stood

Helyes megoldás: C. Keep somebody doing something – valakivel folyamatosan csináltat valamit. Jelentése itt: Ne hagyd, hogy az ajtónál álljon.

5. This airplane ….. a robot.
A: is driven by
B: are driven from
C: is drove by
D: is drive by

Helyes megoldás: A. passzív szerkezetet kell használni, ami ige 3. alakja (drive-drove-driven) + a be helyes formája kell.

6. All the clocks ……
A: were sit forward
B: were setted forward
C: were sat forward
D: were set forward

Helyes megoldás: D. Ismét egy szenvedő alak, a set ige 3. alakja kell, ami set-set-set, és a be megfelelő alakja.

7. Sociology ….. at this school.
A: is not teached
B: is not taught
C: are not teached
D: will not taught

Helyes megoldás: B. Szenvedő szerkezet ismét: teach 3. alakja: teach-taught-taught, és a be helyes formája.

8. Robert came ….. quarter to eleven.
A: on
B: at
C: in
D: for

Helyes megoldás: B (de lehetne D is:- ). Mivel óráról van szó, amivel az “at” prepozíciót kell használni (…-kor). Ha úgy értelmezzük, hogy háromnegyed 11-re jött, akkor lehetne “for” is.

9. Sandra ….. a snake yesterday.
A: was bitten with
B: was bitten by
C: was bitten from
D: was bitten to

Helyes megoldás: B. Ismét egy szenvedő szerkezet, amellyel “by” jár, tehát “egy kígyó által let megmarva”

10. A big hole ….. in the garden.
A: was being dugged
B: were being dugged
C: were being dug
D: was being dug


Helyes megoldás: D. Passzív szerkezet kombinálása Past Continuous igeidővel, hiszen a gödröt éppen ásták. Gödör miatt egyes szám (was) + be megfelelő alakja (was being) + dig (ásni) ige 3. alakja.

11. I saw Gabriel ….. Monday.
A: on
B: in
C: at
D: over

Helyes megoldás: A. A napokkal (bármilyen nappal, vagy a nap nevével) ON prepozíciót kell használni).

12. Everything ….. diligently.
A: is being sweep
B: is being swept
C: are being swept
D: are being sweep

Helyes megoldás: B, ismét egy passzív szerkezet, a “be” Present Continuous-ban (is being) + a sweep ige 3. alakja = swept

13. I got up ….. six o’clock.
A: in
B: at
C: on
D: during

Helyes megoldás: B, az időre vonatkozó szerkezetekkel (ami kisebb, mint egy nap) AT prepozíciót kell használni.

14. A house ….. easily.
A: can be drown
B: can be drawned
C: can been drawn
D: can be drawn

Helyes megoldás: D. A már megszokott passzív, azaz szenvedő szerkezet, tehát kell a “be”-nek egy megfelelő alakja (can be, mivel a can után csak az ige 1. alakja állhat) + egy főige 3. alakja, ami ebben az esetben a draw (rajzolni) – draw-drew-drawn

15. Sport TV broadcast American Football ….. Monday evenings.
A: on
B: in
C: into
D: for
 

Helyes megoldás: A, ahogy azt korábban már említettük a napokkal ON prepozíciót használnunk. Ha hozzájön még egy időhatározó (itt az evening), akkor a nagyobb “győz”. A nap, nagyonn egység, mint a napszak (este).

16. The diamond earring ……
A: was stolen
B: were stolen
C: were being stolen
D: was being stole

Helyes megoldás: A. Itt két kérdást kell tisztázni a helye megoldáshoz: egy fülbevalóról van szó, tehát earring és nem earrings, így a be is was lesz és nem were. A szenvedő szerkezet miatt pedig a főige (steal) 3. alakja kell: stolen

17. The paper ….. on the window.
A: was stucked
B: was stuck
C: was sticked
D: were being stuck

Helyes megoldás: B. A paper szó miatt mindenképpen egyes szám, tehát was, és a főige 3. alakja kell, ami a stick (másik két alakja stuck stuck) esetében stuck (beragad, beszorul).

18. The gangsters ….. by the police.
A: have been catched
B: has been caught
C: have been caught
D: have been being caught

Helyes megoldás: C. Present Perfect és passzív szerkezet kombinálásából jön ki a gangsters szóval (tehát többes szám) egyeztetve.

19. This book tells you how ….. at chess.
A: win

B: to win         

C: winning

D: is winning

Helyes megoldás: B. A “hogyan csináljunk valamit” kifejezés angolul “how to” + ige 1. alakja.

20. His explanations ……
A: can easily be understand
B: can easily understood
C: can easily be understood
D: can easily been understood

Helyes megoldás: C. Ahogy azt már korábban megbeszéltük, a ‘can’ után az ige 1. alakja jön, ebben az esetben ez a be, amely egyébként a passzív szerkezetünkhöz is kell, majd következik az ige 3. alakja, ebben az esetben az understand – understood – understood

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!