2011 július - nyelvtani teszt megoldása magyarázatokkal

2011 július - nyelvtani teszt megoldása magyarázatokkal

Facebook Tweet
A 2011 júliusi szám 39. oldalán található teszt megoldásainak magyarázatát olvashatod el itt.

1)c – expressing annoyance, irritation with ‘always’ – Present Continuous Tense

2)a – ‘since’-es tagmondatban Past Simple Tense (amióta)

3) c – keep ‘doing something’

4)a – passive / szenvedő szerkezet múltban vagy was/were+ige 3. alakja, vagy had+been+ige 3. alakja

5)b – (…egyiküknek sem, kettő közül) (az ‘either’-t tagadással használjuk, a ‘none’ pedig több mint kettőre vonatkozik)

6)a – (egy napja utaztunk amikor…) Past Perfect Continuous (cselekvés időtartamának hangsúlyozása a múltban)

7)d – question tag (a főmondat igeidejének segédigéjével, tagadó alakban, ha kijelentésről van szó)

8)b – ‘what do you do?’ nem egyenlő a ‘what are you doing?’-al (mivel foglalkozol?, mit dolgozol?, a jelentése így)

9)b – műveltetés Past Simple Tense – ‘had + something + ige 3. alakja

10)a – (szükségtelen volt valamit megtenni /nem kellett volna, mégis megtetted) need not have + ige 3. alakja

11)d - (bármennyire is sok pénz…) ‘money’ megszámlálhatatlan főnév ezért a ‘much’ mennyiségjelzővel használjuk a ‘however’ után

12)c – reported request – ask somebody ‘to do something’

13)d – ‘by the time’ = mire… (jövőben ‘by the time’ tagmondatában Present Simple, Future Perfect a másikban

14)b – passive / szenvedő szerkezet (éppen akkor renoválták amikor…= Past Continuous) was/were + being + ige 3. alakja

15)a – question tag a ‘let’s…!’ felszólításhoz a ‘shall we?’

16)d – (annak ellenére, hogy / habár-bár) = although/though + alany + állítmány

17)d – (ugyanannyira mint …) as …..as

18)d – (3 könyvet publikált amióta…) Present Perfect Simple (how many/much since…? hangsúlyozása)

19)d – (nem szabad/ tilos) mustn’t (don’t have to = nem kell)

20)a – (előrelátható jövőbeli történés kifejezése) be + going to+ragtalan ige (főnévi igenév/infinitive)

Címkék:
    nincsenek címkék
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok