2011 június – nyelvtani teszt megoldása magyarázatokkal

A 2011 júniusi számban található nyelvtani teszt megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

Explanations:

1) a) get used to ’doing’ something (hozzászokni valamihez) Past Simple Tense

2) b) (már szakitottak..?) Present Perfect Simple

3) c) (jobban tenné, ha…) had better ’do’

4) d) (rávettem a bátyámat, hogy…) make somebody ’do something’

5) d) If only… (bárcsak) Past Simple alakú ige követi vagy Past Perfect akár a Conditional 2 vagy 3 ’if’-es tagmondatokban

6) a) (annak ellenére, hogy…/ habár…) although + alany állitmány (’despite the fact that’ vagy ’in spite of the fact that’ felelne még meg)

7) d) (nem vették volna meg, ha nem lett volna…) Conditional 3

8) a) ask somebody to do something

9) d) (mire megérkeztünk, addigra már elvesztettük…) Past Perfect –el hangsúlyozzuk az előidejűséget

10) d) a fő állitmányra kérdezünk vissza a segédige tagadásával

11) d) (bizonyára nagyon meg van ijedve) must be

12) b) (ugyannyira boldog mint..) as happy as

13) c) egy vagy két szótagú melléknevek fokozása –er végződés + than (ha még fokozzuk ’much’ szócskával tesszük)

14) a) (apámra ütök) take after somebody

15) c) (egy órája néztük amikor…) Past Perfect Continuous Tense

16) b) (…amióta megnyerte) ’since’-es tagmondatban Past Simple Tense

17) c) ’while’ (amig) után Past Continuous múlt időben

18) a) (lerobbant) – broke down

19) c) éppen épitette át (műveltetés Past Continuous igeidőben)

20) d) (nem lehet a kolégánk –  kizárás) can’t be

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!