2011 március – Nyelvtani teszt megoldásai

A magazin 60. oldalán található teszt megoldásait, és a megoldások magyarázatait találod meg itt.

Grammar Test ANSWERS

1) b) perfect continuous  a ‘for a whole day’ időtartam hangsúlyozás miatt, mióta, mennyi ideje, és past perfect continuous a mondat második részében meghatározott múlt idő miatt.

2) d) ugyanannyira mint összehasonlitás = as … as/ a than csak középfokú fokozásnál  a ‘mint’

3) a) mire…addigra vmi már megtörtént, tehát, ‘by the time’ használatakor past simple  és past perfect simple, vagy present simple és future perfect használatos.

4) a) used to ‘do’ (régebben csináltam, szoktam volt), be used to ‘doing’ (hozzászokva lenni vmhez, get used to ‘doing’ (hozzászokni vmhez)

5) c) amióta, óta = since, jellegzetes időhatározás perfect igeidőknél

6) b) question tags, a főmondat segédigéje a do/does és azzal kérdezünk vissza tagadóban, ha állitás volt és forditva, a kutya harmadik személye miatt does lesz itt, avagy tagadóban doesn’t she?

7) d) amikor a múltkor meglátogattalak, éppen épitették a hidat…past continuous passive szerkezet

8) b) módhatározó segédige a múltban, kizárás can’t have + ige 3. alakja (nem lehetett)

9) c) bármennyi barátja is van…a szórend kizárja a b) és a d)-t, a9 után főnévet használunk

10) mixed conditional, a feltételes mondat első tagmondatában a ‘now’ szó Conditional 2-re utal, mig a ‘then’ Cond. 3.-ra (boldogabb lenne most, ha akkor … volna)

11) c) uncountable, megszámlálhatatlan főneveknek nincs többes számú alakjuk,  a ‘some’ mennyiségjelzőt használhatjuk

12) c) phrasal verb put off = halasztani

13) d) so/ such témakör… ha névelő – melléknév – főnév elé tesszük ‘such’ lesz az ‘ennyire, annyira’ kifejezése, főnév nélkül, melléknevet a ‘so’-val illetjük

14) b) tanács kifejezésére, jobban tennéd ha = had better ‘do’ / ‘not do’ smith       

15) a) regeret to ‘do’ (sajnálni), regret ‘doing’ (megbánni, bánni)

16) d) függő eldöntendő kérdés (reported yes/no questions) az igét eggyel a múltba csúsztatjuk (‘last year’ miatt past simple past perfect simple-be kerül)

17) d) régebben vmit csináltam vagy nem kifejezésére (szoktam volt) used to ‘do’/ didn’t use/used to ‘do’

18) b) függő felszólitás (reported commands) tell somebody ‘to do’ /’not to do’ smth

19) a) függő kérés (reported requests) ask smb ‘to do’ / ‘not to do’ smth

20) d) műveltetés, csak az utolsó mondatban van értelmes igehasználat és sorrend (have + object + ige 3. alakja)

Answers:

1)b,2)d,3)a,4)a,5)c,6)b,7)d,8)b,9)c,10)d,11)c,12)c,13)d,14)b,15)a,16)d,17)d,18)b,19)a,20)d

 

           

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!