2012 augusztusi szám – feleletválasztós nyelvtani teszt megoldásai

A 2012 augusztusi szám 39. oldalán található tesz megoldásait olvashatod itt.

 

1.        
a) why are you
b) why I was     Helyes (Reported speech múlt idejű főmondata múlt időre módosítja a jelen idejű kérdést, és a kérdő szórendet egyenesre változtatja a tagmondandtban. Eredeti kérdés: “Why are you late?” she asked.
c) why was I
d) why were I

2.        
a) shouldn’t
b) needn’t
c) mustn’t
d) can’t             Helyes (I can’t imagine = elképzelhetetlennek tartom)

3.        
a) kick in
b) make plans
c) make up                   Helyes (make up egyik jelentése kibékülni)
d) get up

4.        
a) had              Nyelvtanilag helyes (bárcsak lenne), de értelmileg nem az, mert a tesztnek már vége.
b) have had
c) has had
d) had had        Helyes (I wish + Past Perfect = bárcsak lett volna)

5.        
a) where
b) that
c) which            Helyes (Extra Information Clause – a vesszők közé tett tagmondat plusz információt tartalmaz, amely nélkül is pontosan beazonosítható, amire vonatkozik, jelen esetben Ausztrália. Ilyen esetben csak WHICH használható, THAT nem.)
d) it

6.        
a) am going      (Present Continuous igeidővel fejezzük ki a biztos szándékot, amit előkészületek is megerősítenek – már megvettem a jegyet Liszabonnba)
b) will go
c) am going to go
d) am leaving

7.        
a) According to
b) At
c) In                 Helyes (In my opinion = Véleményem szerint)
d) See

8.        
a) have this checked                 Helyes (HAVE sg done – vmit vkivel megcsináltat)
b) make this checked
c) have this checking
d) get checked this

9.        
a) as soon
b) so easy
c) as late as
d) as easy as               Helyes (as easy as that = ennyire könnyű)

Nézd meg ezt is:  Celeb bits - Adele pregnant

10.      
a) worse news
b) bad news
c) best news                 Helyes (the best = a legjobb, a melléknév felsőfok THE + adj. + -est, a középfokban nem szerepel THE)
d) better news

11.      
a) second
b) late
c) then              Helyes (THEN = azután)
d) than

12.      
a) for
b) in                 Helyes (to believe in = hisz vmiben)
c) with
d) by

13.      
a) I never met
b) I have never met                   Helyes (Present Perfect igeidővel fejezzük ki, ha még sohasem csináltunk vmit, és még megvan rá a lehetőség.)
c) I’m never meeting
d) I have never meet

14.       a) a liar                         Helyes (called me A liar = hazugnak nevezett)
b) tomorrow
c) yesterday
d) liar

15.      
a) like going                 Helyes (to feel like doing something = kedve van vmit csinálni)
b) like to going
c) going
d) liking

16.      
a) in
b) with
c) to                 Helyes (to be supposed to = az a feladata, kötelessége)
d) together

17.      
a) The Englishman
b) Englishman
c) The English              Helyes (THE + melléknév (English) segítségével jelöljük a népet)
d) English

18.      
a) less                          Helyes (LESS + melléknév = kevésbé tehetséges)
b) little
c) more
d) most

19.      
a) have been swimming
b) swam
c) have swum
d) were swimming                     Helyes (Past Continuous igeidővel fejezzük ki, hogy egy cselekmény a múlt egy bizonyos pillanatában épp folyamatban volt, épp történt.)

20.      
a) catch up with                        Helyes (to catch up with = lemaradást behoz vmiben)
b) catch up on
c) catch up to
d) catch up for

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!