Feleletválasztós nyelvtani teszt megoldásai – 2012. december

alapfok
A 2012. decemberi szám 39. oldalán található teszt megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

 

1.        

a) watch
b) see              HELYES: LET ME SEE kifejezés = lássuk csak, hadd gondolkodjak
c) look
d) try

2.        

a) can
b) need                        helyes megoldás lenne a “need TO call”
c) should                      HELYES: ki kellene hívni  a rendőrséget
d) necessary to

3.        

a) expect                      to expect = várni, számítani valamire
b) except                     HELYES: except = kivéve
c) except of
d) instead of                =helyett

4.        

a) She said that I go home.                    “She said that I SHOULD go home” lenne helyes, mert a főmondat (azt mondta, hogy…) múlt idejű.
b) She told to go home.
c) She said me to go home.                 SAY something to sy
d) She told me to go home.                  HELYES: TELL sy to do something

5.        

a) to
b) off
c) at
d) with              HELYES: to COPE WITH something = megbirkózni vmivel, ellátni vmilyen feladatot

6.        

a) were emigrated
b) had emigrated                       HELYES: A szülők még 1966 előtt emigráltak, Past Perfect igeidő fejezi ki a múltban előbb történt eseményt, cselekvést.
c) emigrated
d) have emigrated

7.        

a) pairs of trousers
b) some trouser                                   helyesen: ‘some trousers’
c) a trouser
d) a pair of trousers                   HELYES: ‘trousers’ csak többes számú alakja létezik, ezért az egy db. nadrágot ugyanúgy fejezzük ki, mint az egy pár cipőt, kesztyűt (a pair of gloves, shoes)

8.        

a) had employed
b) employed
c) have never employed
d) hadn’t employed                   HELYES: I wish + Past Perfect igeidős mondat (Bárcsak ne alkalmaztalak VOLNA! mint a 3. típusú feltételesben)

9.        

a) A milk
b) Milk                          HELYES: ‘a tej’ általánosságban beszélve névelő nélkül áll. “The milk I bought was off.” = A tej, amit vettem, romlott volt. Itt egy bizonyos doboz tejről van szó, ezért kell névelő.
c) The milk
d) Some of the milk

10.      

a) coming                     HELYES: SEE sg + ige+ING = épp aközben láttam meg, hogy közeledett
b) has come
c) come                        SEE sg + ige = az egész cselekvést láttam, pl. ‘I saw it crash’ = Láttam, ahogy összeütközött vmivel.
d) had come

11.      

a) as late as
b) later then
c) not later than
d) no later than             HELYES: kifejezés = nem később, mint

12.      

a) “Not again.”
b) “Already.”                
c) “Not yet.”                  HELYES: ‘még nem’ YET = MÉG tagadásban, kérdésben jelentése MÁR
d) “Still no.”

13.      

a) appoints
b) appears
c) seams                        ‘seams’ = szegély, ugyanúgy ejtik, mint SEEMS, ami helyes lenne, a kifejezés IT SEEMS LIKE azonos jelentésű
d) looks                                   HELYES: kifejezés IT LOOKS LIKE = úgy tűnik, hogy

14.      

a) has closed
b) will have closed                     HELYES: a Future Perfect igeidő (will + have + past participle) olyan jövőbeli eseményt fejez ki, amely egy másik jövőbeli cselekvés előtt történt. (Amire oda fogsz érni, az iroda már bezár. Most még nyitva, de addigra már bezárnak.)
c) is going to close
d) is closed

15.      

a) because                   ‘because’ + teljes mondat ( Mert rossz volt az idő)
b) due to                      HELYES: kifejezés DUE TO + főnév (nem mondat) = a rossz idő MIATT
c) due of
d) as a result

16.      

a) resign                       HELYES: MAY AS WELL kifejezés = akár le is mondhatsz, utána INFINITIVE áll, az ige első alakja (She may as well BE in Hungary, her mother lives here.)
b) resigned
c) will resign
d) would resign

17.      

a) to
b) on                HELYES: DEPEND ON = függ vmitől, vkitől
c) of
d) off

18.      

a) could ever
b) couldn’t never                      b) és d) kettős tagadás miatt helytelen, a NEVER is tagadószó
c) could never                          HELYES: ‘Sosem tudnék ilyen udvariatlanul viselkedni.”
d) couldn’t have ever

19.      

a) bringing it out           = kiemel
b) bringing it down        = tönkretesz
c) bringing it up            HELYES: = megemlít, felhoz, felhánytorgat, emleget
d) bringing it off            = sikerre visz

20.      

a) being travelling
b) been travelling
c) travel
d) travelling                  HELYES: AFTER + ige + ING (gerund) = egész éjjeli utazás után

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!