2012 július – nyelvtani tesz megoldásainak magyarázata

a 2012 júliusi szám 39. oldalán található nyelvtani tesz megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

 

1.        

a)         still                  HELYES: ‘még mindig’
b)         yet                   kérdésben jelentése ‘már,’ tagadással összekapcsolva ‘még’
c)         again
d)         already

2.        

a)         from
b)         at
c)         by        HELYES: passzív igealak (műveltető) után jelzi, hogy ki végezte el a cselekvést
d)         with

3.        

a)         had
b)         had better       HELYES: ‘inkább’ tanácsadáskor
c)         would better
d)         would rather   általában ‘I would rather’ formában szerepel, annak kifejezésére, hogy ÉN inkább mit csinálnék

4.        

a)         makes me to do
b)         makes me work          HELYES: ‘make sy do something’ valakivel vmit megcsináltat
c)         lets me to work
d)         forces me work

5.        

a)         was gone
b)         can go
c)         could go          HELYES: bárcsak = ‘I wish’ + could go ‘mehetnék’
d)         am going

6.        

a)         can’t trust
b)         shouldn’t trust
c)         couldn’t be trusted
d)         shouldn’t have trusted           HELYES: nem kellett volna megbíznom benne

7.        

a)         she was talking to last
b)         she last talked to        HELYES
c)         to who she last talked to
d)         whom she last talked

8.        

a)         sporting
b)         sports              HELYES: ‘sports’ többes számban, névelő nélkül jelenti általában a sportot
c)         the sports
d)         the sport

9.        

a)         so soon as
b)         as long as
c)         as many as
d)         as soon as       HELYES: amint

10.      

a)         appointment
b)         see                  HELYES: ‘see a doctor’ = orvoshoz menni
c)         visit
d)         look at

11.      

a)         for                   HELYES: ‘for a change’ = a változatosság kedvéért
b)         by
c)         in
d)         at

12.      

a)         she is sorry about what has happened.
b)         she is sorry about what happened.
c)         she was sorry about what happened.
d)         she was sorry about what had happened.  HELYES: múlt idejű főmondat miatt (she said) a függő beszédben a jelen (I’m sorry) múlttá, a múlt pedig (what happened) Past Perfect igeidővé változik, hiszen korábban történt az a dolog, amiért bocsánatot kér

13.      

a)         when
b)         who                 HELYES
c)         which
d)         whom

14.      

a)         to go
b)         going               HELYES:  ‘suggest’ + ige + -ing alak (gerund)
c)         go
d)         going to go

15.      

a)         try it
b)         do it
c)         make it           HELYES: sikerül odaérnem
d)         arrive              arrive + AT

16.      

a)         Despite           szintén habár a jelentése, de ige+ing alak jár hozzá ‘despite checking’
b)         However
c)         But
d)         Even though    HELYES: ‘habár’

17.      

a)         with
b)         at                    HELYES: ‘at the end of’ = valaminek a végén
c)         in                     ‘in the end’ = végül
d)         to

18.      

a)         knew               HELYES: 2. típusú feltételes, IF + Past Simple
b)         had known
c)         know
d)         have known

19.      

a)         is calling
b)         was called                  HELYES: általános alany kifejezése, múlt idejű passzív
c)         had called
d)         was being called

20.      

a)         many
b)         lot
c)         much               HELYES: ‘much’ + melléknév középfok = sokkal keményebb
d)         more

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!