2012 március – nyelvtani teszt helyes megoldásai

A 2012 márciusi szám 39. oldalán olvasható nyelvtani teszt helyes megoldásait találod meg itt.

1)    Anthony  ………. a healthy life ………. a year now.

helyes válasz: C, mert az “óta” miatt mindenképpen valamilyen perfect igeidőt kell használni. Az ‘a year now’ miatt (mivel az időtartamra vonatkozik, és nem időpontra) a since időhatározót kell használni. A b és c válasz közül pedig a c a helyes, mivel egy biznyos idő óta folyamatban lévő cselekvésről van szó.

2)    This is the second time I ………. this film.

helyes válasz: B, mert az “ez a valahanyadik alkalom, hogy csinálok valamit” jellegű mondatokkal (this is the … time …) mindig present perfect igeidőt kell használni.

3)    Who ………. to the supermarket yesterday?

helyes válasz: B, mivel amikor alanyra kérdezünk nem kell kérdőszórendet használni, így a b és a c közül választhatunk, de a c nem helyes mert kellene bele a ‘has’, ráadásul a ‘yesterday’ miatt mindenképpen simple past igeidőt kell használni.

4)    Mary ………. her hair at the weekend.

helyes válasz: A, mivel nyelvtanilag és értelmileg is csak ez az egy a helyes.

5)    ………. I write down her phone number on a piece of paper?

helyes válasz: A, mivel nyelvtanulag csakis az a és a b lenne jó, azonban itt a kérdés arra vonatkozik, hogy csináljake valamit, és ezekben az esetekben mindig “shall I” szerkezetet kell használni.

6)    I ……… let you know when the teacher ………. here.

helyes válasz: A, mivel az olyan mondatoknál, ahol két jövő idejű cselekvésről van szó, azt amelyik előbb fog bekövetkezni időben jelen időbe tesszük, a másodikat pedig jövő időbe, ráadásul időhatározó szó után (when) nem használunk jövő időt csak jelent, ha jövő időről akarunk beszélni.

7)    I miss my girlfriend and ………. .

helyes válasz: D, mivel az “ő is” szerkezetet kell használnunk, ami angolul “so + alany + segédige megfelelően ragozva”.

8)    Take you driving licence ……… want to go by car.

helyes válasz: A, mivel  azt akarjuk mondani, hogy “arra az esetre, ha …”, tehát értelmileg ez az egy a helyes.

9)    I spent an hour ………. my clothes.

helyes válasz: D, mivel valamivel töltöttem az időmet, ilyenkor az a valami mindig egy gerund forma.

10)Arthur went ………. this morning.

helyes válasz: B, mivel a “go swimming” kifejezést kell használni.

11)… Browns went to ………. hospital to visit Aunt Mary.

helyes válasz: A, mivel amikor egy egész családról beszélünk, akkor a családnél elé kell egy the. A hospital szónál akkor kell the, ha az épületről, és nem az intézményről beszélünk, ellenkező esetben nem kell (mivel itt ők látogatók, és nem betegek, ezért kell).

12)………. letters hasn’t been sent.

helyes válasz: A. “Egyik levél sem let elküldve.” Mivel a mondatban már tagadunk a neither nem jöhet szóba, így az a és a d közül kell választanunk. Mivel hasn’t been van a mondatban, ami egyes számra vonatkozik, így az a a helyes válasz.

13)The boy hasn’t got ………. plans for the future.

helyes válasz: C, mivel a plans megszámlálható (tehát kieseik az a), a b után kellene egy of, a d pedig lots of-ként lenne helyes.

14)It’s important ……….. us ………. our health.

helyes válasz: B, mivel important for somebody to do something kifejezést kell használni.

15)………. of the telephones at the reception are working.

helyes válasz: B, mivel azt akarjuk mondani, hogy egyik sem.

16)The wardrobe was full ……….. clothes.

helyes válasz: B, a full of kifejezést kell használni.

17)My boss works ………. than anybody else in the office.

helyes válasz: B, work hard = keményen dolgozni. Középfokú összehasonlítást kell alkalmazni, tehát harder.

18)………. did you read ………. happened?

helyes válasz: C, amikor két kérdőszó lenne egy mondatban (Mit olvastál hol történt?), akkor az angol a második kérdőszót használja csak, és utána egyenes szórendet alkalmaz.

19)Little Red Riding Hood didn’t get home ………. dawn.

helyes válasz: A, mivel nem ért haza hajnalig.

20)We made ……….. quickly.

helyes válasz: C, mivel a kifejezés make friends = barátságot kötni

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!