2013 Október – Teszt megoldásai

A 2013. októberi szám 52. oldalán található teszt megoldásait találod meg itt. 

1.

A) that most

B) the most   HELYES: felsőfok ’the most + 3 szótagú melléknév’ = a legdrágább

C) most

D) the more

2. 

A) feel  HELYES: ‘to FEEL LIKE doing sth’ = kedve van vmihez

B) get

C) try

D) would

3. 

A) in which

B) what  WHAT = the things that – nem vonatkozhat az előtte álló szóra (What we rented last year is unavailable. = Amit tavaly béreltünk…)

C) that  HELYES:  THAT az előtte álló szóra vonatkozik = a szoba, amelyet tavaly béreltünk

D) where

4.

A) may have got  HELYES: MAY HAVE + Past Participle (ige 3. alak) = lehet, hogy ott maradt (kifejezés: get left behind = ottmarad, lemarad)

B) could have get

C) may have done

D) might get

5. 

A) so heavy the

B) such heavy

C) so heavy    ‘the box is so heavy’ szerkezetben lenne helyes (SO + adjective)

D) such a heavy  HELYES: SUCH A/AN + adjective + NOUN = EGY OLYAN nehéz DOBOZ

6. 

A) to

B) of

C) for   CARE FOR someone = 1. love someone 2. look after someone

D) about   HELYES: kifejezés to CARE ABOUT sth = érdekli vmi, foglakozik vele

7. 

A) would

B) must

C) should    HELYES: “if something should happen” = ha vmi történne, ha közbejönne vmi

D) could

8. 

A) Are you seeing

B) Have you seen   HELYES: Present Perfect-et használunk, amikor a hangsúly azon van, hogy vmi megtörtént, viszont nem fontos, hogy mikor. (Láttad a legutóbbi filmjét?)

C) Did you see  Did you see the movie last night? (Past Simple igeidő az időhatározó miatt, mivel a tegnap esti filmről van szó, tehát fontos, az időpont.)

D) Do you see

9. 

A) would have applied  HELYES: mixed conditional – első tagmondat: IF 2nd (ha tudna spanyolul), második tagmondat: 3rd (megpályázott volna egy ösztöndíjat…)

B) had applied

C) applied

D) would applied  2nd conditional WOULD apply (megpályázna)

10. 

A) unemployed

B) the unemployment

C) the unemployed   HELYES: THE + adjective = főnévként működik: a munkanélküliek (pl. the elderly = az idősek)

D) too much unemployment

11. 

A) to calling

B) with calling

C) a call

D) to call  HELYES: THREATEN to do sth = azzal fenyeget, hogy

12. 

A) by the time    addigra

B) providing   HELYES: azzal a feltétellel, hogy

C) although                        habár

D) unless                            hacsak nem

13. 

A) away

B) on

C) up

D) off    HELYES: kifejezés to SEE someone OFF (at airport, railway station) = elbúcsúztat, kikísér

14. 

A) can’t used to

B) am not used to     HELYES: to BE USED TO = hozzá van szokva

C) get used to   hozzászokik

D) was got used to

15. 

A) does the performance begin

B) the performance will begin   Jelen időt használunk, ha műsorról, menetrendről beszélünk (The performance begins at 5.)

C) will the performance begin

D) the performance begins     HELYES: a főmondatban kérdés van, ezért a mellékmondatban nem használunk kérdő szórendet (embedded question)

16. 

A) with      COLLIDE WITH = összeütközik vmivel

B) to

C) into     HELYES: CRASH into – kifejezés

D) across 

17. 

A) Did you change

B) Are you changing

C) Has you changed

D) Have you changed    HELYES: Múltbeli történés, cselekvés eredménye a jelenben látható, érezhető – ennek kifejezésére a Present Perfect-et használjuk.

18.

A) due to     HELYES: vmi miatt (a jó vezetői képessége miatt)

B) thanks for    vmit. megköszön, de THANKS TO = vminek köszönhetően

C) lack of

D) except for

19.

A) From time to time

B) Time and again

C) At that time    akkor

D) By that time HELYES: Addigra már befejeződött (Future Perfect – will have finished)

20. 

A) offered    offer to do sth = felajánl

B) suggested   HELYES: SUGGEST + VERB+ing = javasol

C) denied

D) promoted

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!