2013 január nyelvtani teszt megoldásai

A 2013 januári szám 39. oldalán található nyelvtani teszt helyes megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

1.        

a) ask
b) take
c) make                                   HELYES: to MAKE an appointment = időpontot kérni/egyeztetni
d) do

2.        

a) Teacher
b) Teachers
c) The teacher’s
d) The teachers                         HELYES: ha általánosságban beszélünk a tanárokról, névelő nélküli többes szám:Teachers are upset about… De itt azokról a tanárokról van szó, akiket ismerek, ezért kell a határozott névelő.

3.        

a) until
b) since                        HELYES: SINCE + múltbeli időpont = amióta befejeztem a sulit (mondjuk 1998)
c) for
d) after

4.        

a) to be signing
b) signing
c) to signing
d) to sign                     HELYES: expect sy to do something = elvár valakitől valamit

5.        

a) have left
b) had left                     HELYES: Past Perfect szükséges, mivel a múlt idejű főmondat (I realised) előtt történt időben, hogy nyitva hagyta az autót.
c) had been left
d) left

6.        

a) from             HELYES: suffer from = valamilyen betegségben szenved
b) in
c) of
d) with

7.        

a) the right
b) the better                 HELYES: THE SOONER … THE BETTER = minél hamarabb …, annál jobb
c) the best
d) better

8.        

a) Did anybody see you?                       HELYES: Kérdésben és tagadásban ‘anybody,’ állításban a ‘somebody’ alakot használjuk, ugyanez érvényes a some/any és something/anything párokra is (kivéve, ha kérés vagy felajánlás, pl. Can I have some tea, please? Would you like some biscuits?)
b) Did you see somebody?
c) Did see you anybody?
d) Did somebody see you?                 

9.        

a) I will.             Nyelvtanilag helyes, de itt nem a kérdésre kell válaszolni, hanem a kérésre.
b) I’m holding.
c) Of course.                HELYES
d) No, thank you.

10.      

a) up                            = leteszi a telefont
b) around                     HELYES: hang around = egy bizonyos helyen lebzselnek, ácsorog vhol
c) out with                    = valakivel együtt tölti a szabadidejét
d) off                           =lelóg

11.      

a) couldn’t be
b) would have been
c) would be                   HELYES: mondat első része 3rd conditional (ha nem kapcsolták volna be), a második 2nd conditional, mivel most lennénk halottak,
d) should be

12.      

a) don’t suit                  to suit = jól áll
b) have shrunk              nyelvtanilag helyes, de értelmileg nem, hiszen nem a nadrág ment össze
c) are wrong
d) don’t fit                    HELYES: to fit = jó a mérete

13.      

a) She said that her parents have got divorced the previous year.
b) She said that her parents got divorced last year.
c) She said that her parents had got divorced last year.
d) She said that her parents had got divorced the previous year.                       HELYES: Függő beszédben a múlt idejű főmondat (She said) miatt a Past Simple helyett Past Perfect kell, hiszen a válás az előtt történt, hogy a lány mesélt róla. A ‘last year’ (tavaly) helyes formája is ‘the previous year’ (előző év) lesz, mivel nem tudhatjuk, pontosan mikor történt, csak annyit, hogy az elbeszélés előtti évben.

14.      

a) when
b) even
c) as long as                HELYES: kifejezés = feltéve ha
d) as fast as

15.      

a) what                         HELYES: nem tudom, MIT mondjak
b) how
c) anything
d) that

16.      

a) at
b) in
c) to                 HELYES: devoted to = valakinek v. valaminek szenteli magát
d) with

17.      

a) wines are                   HELYES: WINE megszámlálhatatlan, de itt a francia borokról van szó, a különböző fajtákat jelenti, emiatt van többes számban
b) wines’ is
c) wine is
d) wines’s are

18.      

a) will leave
b) is leaving
c) leaves                       HELYES: ‘timetable future’ – a menetrend szerinti időpontokat a jövőben Past Simple igeidővel fejezzük ki.
d) is going to leave

19.      

a) Unexpectedly           HELYES: = váratlanul
b) Terribly
c) Pitifully                    
d) Unluckily                  = szerencsétlenül, de nem a ‘sajnos’ jelentésben, mint az ‘unfortunately’

20.      

a) I were                       HELYES: If I were you… = ha a helyedben lennék
b) I was
c) I would be
d) I’m not

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!