Feleletválasztós nyelvtani teszt – 2014 június

középfok

A 2014 júniusi szám 60. oldalán található teszt megoldásait nézheted meg itt. 

1. I don’t like living here. I ……………….. the noise.
c) will never get used to                HELYES: ‘get used to’ – hozzászokni valamihez, a többi alak nyelvtanilag helytelen

2. My grandmother didn’t tell ……………….. about the letter.
d) anyone                           HELYES: tagadó mondatban az “any + body/one/thing” alak áll

3. Alan is a bit short ……………….. money. He’d like a loan.
d) of                      HELYES: kifejezés TO BE SHORT OF something – valamiből kevés van

4. Jim’s car is ……………….. as fast as yours.
c) twice                                HELYES: “twice as fast” kétszer olyan gyors

5. Ann ……………….. is a nurse.

a) ,whom I met at a concert,                       HELYES: extra-information clause (vagyis kihagyható a mondatból, mert értelmes marad, hiszen tudjuk, kiről van szó anélkül is), amelyet vesszővel választunk el a mondat többi részéről. Ha sima relative clause (The girl whom I met at a concert is a nurse) lenne, nem kellene vessző, és nem is kihagyható a tagmondat, mert nem tudnánk, kire gondol a beszélő.

6. Mike tried to call his sister but she ……………….. her phone.
c) had lost                           HELYES: Past Perfect, mert a múltbeli cselekvés (telefonálás) előtt történt az, hogy elvesztette a telefont

7. ……………….. we were in the garden, we didn’t hear the doorbell.
b) As                      HELYES: Mivel …

8. How could you ……………….. my old bike without asking me first?

a) give away                       HELYES: odaadni (elajándékozni, ingyen odaadni)

9. If you had listened to your mom, now you ……………….. retake the exam.
d) wouldn’t have to        HELYES: mixed conditional (3rd IF + past perfect és 2nd WOULD + ige) “Ha halgattál volna anyádra,” most “nem kellene újra vizsgáznod.” A nehezítés az, hogy az ige a HAVE TO do something, oda kell figyelni, mert hasonlít a 3rd conditional (WOULD + have + ige3) szerkezetre.

10. My sister has ……………….. finished university.
c) already            HELYES: állító mondatban használjuk, jelentése “már”

11. This time next week we ……………….. in the ocean.
a) will be swimming                        HELYES: Future Continuoust használunk, ha egy jövőbeli időpontban pont történik valami, folyamatban van. A “this time next … “ kifejezés segít felismerni.

12. Unfortunately, two hikers ……………….. by dogs last night.
b) got attacked                 HELYES: passzív szerkezet, a GET segédigeként állhat a BE helyett, ha valami rossz történik valakivel: to get mugged, to get run over, to get shot

13. My grandmother goes to ……………….. church every Sunday.
c) –                          HELYES: “go to church” – templomba járni

14. Gina hasn’t met my sister but she has spoken to her ……………….. .
d) on the phone                               HELYES: kifejezés “telefonon” beszélni

15. “Are those people Korean?”
b) “I don’t think so.”                       HELYES: tagadó válasz = szerintem nem

16. Why did you call my boss? It was ……………….. unnecessary.
a) quite                                 HELYES: “quite unnecessary” = teljesen felesleges

17. Tom has failed his test. He ……………….. very hard.
d) can’t have studied                     HELYES: CAN’T HAVE + ige3 – biztos nem tanult

18. Lynn spoke ……………….. Spanish so we were able to find the museum.
c) a little               HELYES: “speak a little” – beszél egy kicsit, pont eleget ahhoz, hogy eligazodjon

19. My eyesight isn’t very good. I ……………….. wear glasses all the time.
a) have to            HELYES: “kell” rajtam kívül eső okok miatt

20. I’m quite tired. I ……………….. since 6 o’clock.
d) have been dancing              HELYES: Present Perfect Continuous – még mindig tart, és a hangsúly a cselekvésen van . (Hat óta táncolok)

 

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!