2012.05.08. – Még mindig azok a kérdések:)

KÉRDŐSZÓREND 2. Nézzük is meg most már végre a kérdő mondatok szórendjét. A to be, azaz a létige esetét már megtárgyaltuk a fejezet elején, most nézzük azokat az eseteket, amikor bármilyen más ige van a mondatunkban.(Ugyanis ezekben az esetekben kell segédigét használunk a tagadáshoz és a kérdésfeltevéshez.) Például: Present Simple Tense Kijelentés:       Mary likes dogs.

KÉRDŐSZÓREND 2.

Nézzük is meg most már végre a kérdő mondatok szórendjét.

A to be, azaz a létige esetét már megtárgyaltuk a fejezet elején, most nézzük azokat az eseteket, amikor bármilyen más ige van a mondatunkban.(Ugyanis ezekben az esetekben kell segédigét használunk a tagadáshoz és a kérdésfeltevéshez.)

Például:

Present Simple Tense
Kijelentés:      
Mary likes dogs.
Segédige:        DO
Kérdés:            Does Mary like dogs?

Present Continuous Tense
Kijelentés:      
Herbie is sitting on the bed.
Segédige:        BE – IS
Kérdés:            Is Herbie sittingon the bed?

Past Simple Tense
Kijelentés:      
Mary went to the Zoo.
Segédige:        DO – DID
Kérdés:            Did Mary go to the Zoo.

Present Perfect Simple Tense
Kijelentés:      
Mary and John have seen a panda.
Segédige:        HAVE
Kérdés:            Have Mary and John seen a panda?

A különböző igeidők segédigéit az igeidők tanulásakor érdemes megjegyezni. Ha nincs kérdőszó a kérdésben (emlékezz csak vissza, ezt az esetet neveztük yes-no question -nek), akkor ez a sorrendje a szavaknak (mondatrészeknek) a mondatban:

Does Mary like dogs?

1. Does: SEGÉDIGE
2. Mary: ALANY
3. like: FŐIGE
4. dogs: TÁRGY

Nézzünk egy másik példát is:

Is Herbie sitting on the bed?

1. Is: SEGÉDIGE
2. Herbie: ALANY
3. sitting: FŐIGE
4. on the bed: HELYHATÁROZÓ

Na még egyet:

Have Mary and John seen a panda?

1. Have: SEGÉDIGE
2. Mary and John: ALANY
3. seen: FŐIGE
4. a panda: HELYHATÁROZÓ

Amint az láthatod, a főige nem mindig az első alakban van, hisz például a második példában „-inges” (sitting), a harmadik példában pedig harmadik alakban (seen) volt. Egy egyszerű támpont ahhoz, hogy hogyan jegyezzük meg, hogy mikor milyen segédige és milyen igealak kell:

FŐIGE:

 • Simple igeidőkben (Present Simple, Past Simple, Future Simple): első alak
 • minden continuous igeidőkben (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous): „-inges” alak
 • „sima” Perfect igeiőkben (Present Perfect Simple Tense, Past Perfect Simple Tense, Future Perfect Tense): harmadik alak
Nézd meg ezt is:  2009.01.27. - Képleírás a nyelvvizsgán

SEGÉDIGE:

 • Simple igeidőkben (Present Simple, Past Simple, Future Simple): DO
 • „sima” Continuous igeidőkben (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous): ARE
 • minden Perfect igeiőkben (Present Perfect Simple Tense, Past Perfect Simple Tense, Future Perfect Tense, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous): HAVE

Tehát a legfontosabb a szórend tekintetében:

Első a segédige, majd jön az alany, a főige, és aztán a többi mondatrész!

Ha kérdőszó is van a kérdésünkben, akkor lesz az első szó, majd jön a többi, az előbb említett sorrendben:

Pl.:

Where (kérdőszó) did (segédige) Mary (alany) go (főige)?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!