Kötőszavak, és amit róluk tudni kell – 2. rész

alapfok

Összeállításunk második részében a két szóból álló kötőszavak használatát fogjuk megtanulni. 

Ebben a leckében olyan kötőszavakat fogunk megtanulni, amelyek két részből állnak. Szinte mindegyiknek van magyar megfelelője, így sokkal könnyebb megérteni és megtanulni őket. 

CORRELATIVE CONJUNCTIONS

A kölcsönös viszonyban álló kötőszavak mindig párban állnak – tehát két alkotóelemük van – és mindig hasonló típusú szavakat, mondatrészeket és mondatokat kötnek össze. 

KÖTŐSZÓ
MAGYARUL
MIT KÖT ÖSSZE
PÉLDA
MAGYARUL
BOTH … AND …
mind … mind …/
is … is …
felsorolásként két azonos értelmű mondatot
She is both pretty and clever.
Csinos is és okos is.
NOT ONLY … BUT ALSO …
nemcsak … de…/
hanem … is …
felsorolásként két azonos értelmű mondatot
She is not only pretty but also clever.
Nemcsak csinos, hanem/de okos is.
EITHER … OR …

… is … is/
vagy … vagy …

felsorolásként két választási lehetőséget
We’ll either go to a club or watch a film together.
Vagy elmegyünk egy szórakozóhelyre,vagy megnézünk együtt egy filmet. 
NEITHER … NOR …
… sem … sem/
se nem … se nem …
felsorolásként két negatív értelmű gondolatot
He’s neither rich nor handsome. I don’t know what she likes about him so much.
Se nem gazdag, se nem jóképű. Nem tudom mi tetszik rajta neki.
WHETHER … OR …
vagy … vagy …
felsorolásként két választási lehetőséget
Have you decided whether to go to Italy or to Spain?
Eldöntötted már, hogy Olaszországba vagy Spanyolországba mész?
HARDLY … WHEN …
épphogy csak … amikor …
két, időben egymást nagyon gyorsan követő eseményt
We’ve hardly moved into our new house, when we had to rebuild the bathroom.
Épphogy csak beköltöztünk az új házunkba, amikor újjá kellett építenünk a fürdőszobát.
IF … THEN …
ha … akkor …
két gondolatot, ahol az elsőből következik a második
If it’s true, then I agree to work together with them.
Ha ez igaz, akkor egyetértek abban, hogy együtt dolgozzunk velük.
NO SOONER … THAN …
aminthogy … amikor …/
aminthogy … máris …
két, időben egymást nagyon gyorsan követő eseményt
No sooner had we arrived at the cinema than the film began.
Aminthogy megérkeztünk a moziba, a film máris elkezdődött.
RATHER … THAN …
inkáb … minthogy …
két lehetőséget, amelyből az egyiket előnyben részesítjük
I’d rather go home now than working here all day.
Inkább hazamennék most, minthogy itt dolgozzak egész nap. 
SCARCELY … WHEN ...
aminthogy … amikor …/
aminthogy … máris …
két, időben egymást nagyon gyorsan követő eseményt
Scarcely had we arrived at the cinema when the film began. 
Alighogy megérkeztünk a moziba, a film máris elkezdődött.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!