Alárendelő kötőszavak

középfok

Rövid összefoglaló az alárendelő kötőszavakról magyar nyelvű magyarázatokkal. 

SUBORDINATING CONJUNCTIONS

Az alárendelő kötőszavakról annyit kell tudni, hogy ezek segítségével tudsz alárendelő mellékmondatokat kötni a főmondatokhoz. Az alárendelő kötőszavaknak több fajtájuk lehet a funkciójuktól függően.

Ezek a következők lehetnek: 

TIME – IDŐ

KÖTŐSZÓ
MAGYARUL
PÉLDA
MAGYARUL
after
miután
We can go out after you’ve finished your lunch.
Elmehetünk, miután befejezted az ebédedet. 
before
mielőtt
You should take a shower before we go out.
Le kellene zuhanyoznod mielőtt elmegyünk.
when
amikor
I was very happy when I heard the news.
Nagyon boldog voltam, amikor meghallottam a hírt. 
while
miközben
mialatt
I was watching TV while he was reading a magazine.
Tévét néztem miközben ő egy magazint olvasott. 
since
mióta
I’ve been crying since I lost my favourite necklace.
Azóta sírok, hogy elhagytam a kedvenc nyakláncomat.
until
amíg
I won’t give you any money until you tell me the secret.
Nem adok addig neked egy fillért sem, amíg el nem mondod a titkot.

CAUSE+EFFECT – OK+HATÁS

KÖTŐSZÓ
MAGYARUL
PÉLDA
MAGYARUL
because
mert
I have to learn because I have an exam tomorrow.
Tanulnom kell, mert holnap van egy vizsgám.
since
mivel
Since I hadn’t learnt a word, I failed the exam.
Mivel nem tanultam egy szót sem, megbuktam a vizsgán.
now, that
most, hogy
Now, that she has enough money she can buy a car.
Most, hogy van elég pénze, vehet egy kocsit.
as
mivel hogy
I failed the exam as I hadn’t learnt a word. 
Megbuktam a vizsgán, mivel hogy egy szót sem tanultam.
in order that
azért, hogy

I’ve bought a lot of exercise books in order that I can practice for the exam.

Vettem egy csomó munkafüzetet, azért, hogy tudjak gyakorolni a vizsgára.
so
így
ezért
Gaby had passed the exam, so she got a car from her parents.
Gaby átment a viszgán, így kapott egy kocsit a szüleitől.

OPPOSITION – SZEMBEÁLLÍTÁS

KÖTŐSZÓ
MAGYARUL
PÉLDA
MAGYARUL
although
bár
habár
I’ll have an ice-cream although I don’t like it.
Fogok enni egy fagyit, bár nem szeretem.
though
bár
habár
I’ll have an ice-cream though I don’t like it.
Fogok enni egy fagyit, bár nem szeretem.
even though
annak ellenére, hogy
Even though Mary told him the truth, he dumped her.
Annak ellenére, hogy Mary elmondta neki az igazságot, ő szakított vele.
whereas
amíg
ugyanakkor
Low calorie foods are healthier, whereas high calorie dishes taste much better.
Az alacsony kalóriatartalmú ételek egészségesebbek, ugyanakkor a magas kalóriatartalmú ételeknek jobb az íze.
while
amíg
ugyanakkor
Learning Italian is fun, while learning English s useful.
Az olasztanulás jó móka, viszont angolt tanulni hasznos.

CONDITION – FELTÉTEL

KÖTŐSZÓ
MAGYARUL
PÉLDA
MAGYARUL
if
ha
I’ll take you to the cinema, if you take the dog for a walk.
Elviszlek moziba, ha leviszed a kutyát sétálni.
unless
hacsak nem
I won’t tell you the truth, unless you buy me an ice-cream.
Nem mondom el az igazságot, hacsak nem veszel nekem egy fagyit.
only if
abban az esetben, ha
I will tell you the truth only if you buy me an ice-cream.
Elmondom neked az igazságot, abban az esetben ha veszel nekem egy fagyit.
even if
még akkor is, ha
We’ll go to the Bahamas even if you don’t have the money.
Elmegyünk a Bahamákra, még akkor is ha nincs meg hozzá a pénzünk.
in case (that)
abban az esetben, ha
He will do your homework in case you clean up his room.
Megcsinálja a leckédet, abban az esetben, ha kitakarítod a szobáját.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!