Minden, ami every és some:)

kezdő

Tanuljunk meg minden every- és some- előtagú kifejezést!

Ma ennek a sok szónak mind meg fogjuk tanulni a jelentését! Nézzük is meg szépen sorban őket, és a végén majd még elmondok néhány hasznos nyelvtani tudnivalót is!

everybody – mindenki
everything – minden
everyone – mindenki
everywhere – mindenhol
everytime – minden alkalommal
everyplace – mindehol (u.a, mint everywhere)
someplace – valahol
somehow – valahogy
someway – valami módon
somewhere – valahol

FONTOS TUDNIVALÓK:

1. 
Minden -body szó után (anybody, somebody, nobody, everybody) az állítmány egyes szám 3. személyben áll, tehát pl. Present Simple-ben van az ige után egy -s végződés. Például:

Everybody needs somebody to love. – Mindenkinek szüksége van valakire, akit szerethet. 
Somebody is knocking on the door. – Valaki kopog az ajtón. 
There is nobody here. – Nincs itt senki. 
Anybody can do this. – Bárki meg tudja ezt csinálni. 

2. 
Tag Question esetén (Ugye kérdés) ha a mondatban SOMETHING/NOTHING/EVERYTHING/ANYTHING van, akkor a vissza kérdezésben IT-et kell használni. Személyek esetén, tehát amikor SOMEBODY/NOBODY/EVERYBODY/ANYBODY van a f?mondatban, akkor a visszakérdezésben a THEY személyes névmást kell használni. Például:

Something happened to Mary, didn’t it? – Valami történt Mary-vel, ugye?
Somebody stole your wallet, didn’t they? – Valaki ellopta a tárcádat, ugye?

BRYAN ADAMS: EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU

VIDEÓ INDÍTÁSA: ITT

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!