TO HAVE és TO HAVE GOT

Tanuljuk meg ennek a két igének a helyes használatát! 

A to have, azaz a birtokolni valamit a második legfontosabb ige az angol nyelvben. Ez is ugyanúgy, mint a to be nem csak jelentéshordozó főige, hanem az igeidők képzéséhez elengedhetetlen segédige szerepét is betölti több igeidőben is.

Tanuljuk meg a ragozását kijelentő módban, sima jelen időben:

I

have

nekem van

you

have

neked van

he/she/it

has

neki van

we

have

nekünk van

you

have

nektek van

they

have

nekik van

 


Láthatod, hogy nem túl bonyolult, csak egyes szám harmadik személyben változik meg az ige alakja have-ről  has-re.
Ez után már csak azt kell mondani, hogy kinek mije van, tehát a birtoklás tárgyát kell az alanyt követő ragozott have után tenni:

I have a puppy.

We have plenty of books.

Van egy kiskutyám.

Van sok könyvünk.


To have got

A to have-nek (mint jelentést hordozó főigének, és nem mint segédigének) van egy to have got verziója is, amivel legalább ugyanolyan gyakran találkozhatsz, mint a to have-vel. Jelentésben apró eltérések és finomítások vannak a kettő között, amelyek főleg abban mutatkoznak meg, hogy bizonyos helyzetekben és szituációkban az angol és amerikai angol nyelv máshogy használja a sima to have-et és a to have got-ot, de különösebb bonyodalmat nem okozhat, ha egyelőre most csak az egyiket használod (sőt később sem).

A to have got ragozása kijelentő módban, sima jelen időben annyiban tér el mindössze a to have-től, hogy a have ragozott formája után teszed a got szócskát.

I

have got

nekem van

you

have got

neked van

he/she/it

has got

neki van

we

have got

nekünk van

you

have got

nektek van

they

have got

nekik van

 

I have two brothers.

I have got two brothers.

Fiona has a lot of candies.

Fiona has got a lot of candies.

Van két testvérem.

Fionának van egy csomó cukorkája.


Gyakorlatilag tehát ha kimarad a got, akkor sincs semmi, mert nélküle is helyes a mondat:

I have a car = I have got a car =Van egy kocsim.
She has a flat = She has got a flat = Van egy lakása.

Tehát kijelentő mondatban lehet simán have vagy have got, teljesen mindegy. Sajnos ez csak a kijelentésre igaz.Kérdő és tagadó mondatban viszont jelentős alakbeli különbségek vannak, és nem mindegy, hogy kimarad-e valami a mondatból, vagy esetleg kevered őket. 

 

Elöljáróban elmondom, hogy a sima to have ragozása úgy történik, mint bármelyik másik igének a ragozása, tehát az, amit most a táblázatban látni fogsz, az minden más igére is igaz, ami egyszerű jelen időben van ragozva. A to have got speciálisan viselkedik kérdésben és tagadásban. Íme, itt az összehasonlító táblázat a két ige ragozására kérdésben és tagadásban:

TO HAVE

 

TELJES ALAK

RÖVID ALAK

 

 

 

 

Tagadás

I

do not have

don’t have

 

you

do not have

don’t have

 

he/she/it

does not have

doesn’t have

 

we

do not have

don’t have

 

you

do not have

don’t have

 

they

do not have

don’t have

 

 

 

 

Kérdés

Do

I

have?

 

Do

you

have?

 

Does

he/she/it

have?

 

Do

we

have?

 

Do

you

have?

 

Do

they

have?

 

 

 

 

TO HAVE GOT

 

TELJES ALAK

RÖVID ALAK

 

 

 

 

Tagadás

I

have not got

haven’t got

 

you

have not got

haven’t got

 

he/she/it

has not got

hasn’t got

 

we

have not got

haven’t got

 

you

have not got

haven’t got

 

they

have not got

haven’t got

 

 

 

 

Kérdés

Have

I

got?

 

Have

you

got?

 

Has

he/she/it

got?

 

Have

we

got?

 

Have

you

got?

 

Have

they

got?

 


Elrontani leggyakrabban így szokták (nehogy te is beleess ebbe a hibába!):

1.        

I haven’t a car.

Ez ugye nem jó mert vagy ’I don’t have a car.’ vagy ’I haven’t got a car.’ Tehát ha a have-et tagadjuk, akkor kell a got is. (Mellesleg, olvasható nyelvtankönyvekben is az ‘I haven’t a car.’ verzió, és anyanyelviektől is lehet hallani, de megjegyzésként az szerepel, hogy – idézem – „nem hangzik természetesen”.)

2.        

Ugyanebbe a hibába szoktak esni a kérdések feltevésekor is:

A ‘Have you got a car?’helyes mondat helyett ‘Have you a car?’ helytelen mondatot szokták mondani, ami ugye szintén azért nem helyes, mert nincs benne a got. Ha got nélkül kérdezünk (tehát nem a to have got szerkezetet használjuk), akkor do segédigével kérdezünk és tagadunk, így a kérdés helyesen így fog kinézni:

Do you have a car?

Természetesen az élő beszélt nyelvben – nem a vizsgákon – minden további nélkül lehet használják a ‘Have you a car?’ típusú kérdéseket! 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!