Sebastian Vettel döntése – egy kis szókincs, videó és szövegértés

felsőfok
Sebastian Vettel a 2022-es szezon végén visszavonul a versenyzéstől. Saját maga jelentette be visszavonulási szándékát és rengeteg értékes gondolattal támasztotta alá döntését.

A következő feladatban a videóban elhangzott néhány hasznos mondatot vizsgáljuk meg közelebbről.

source: Sebastian Vettel Announces F1 Retirement, Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, Youtube

1.I love this sport. It has been central to my life since I can remember.Imádom ezt a sportot. Amióta az eszemet tudom, központi szerepet tölt be az életemben.

mióta az eszemet tudom (mint kifejezés): since I can remember/for as long as I can remember

DE:

I have wanted to become a truck driver since I was a child. – Gyerekkorom óta kamionsofőr akartam lenni.

2.Being a racing driver has never been my sole identity.Sosem volt az egyedüli személyiségem az, hogy autóversenyző vagyok.

Autóversenyzői lét; autóversenyzőség; hogy autóversenyző vagyok: Being a racing driver

3.But as much as there’s life on track, there’s my life off track, too.De amennyire van élet a pályán, annyira van életem a pályán kívül is.

pályán és azon kívül: on track and off track

amennyire: as much as

4.I am curious and easily fascinated by passionate or skilled people.Kíváncsi vagyok, és könnyen lenyűgöznek a szenvedélyes vagy ügyes emberek.

I am fascinated by passionate people (passive): (le vagyok nyűgözve valakik által) – lenyűgöznek a szenvedélyes emberek, a szenvedélyes emberek lenyűgöznek

5.I’m tolerant and feel we all have the same rights to live, no matter what we look like, where we come from and who we love. – Toleráns vagyok, és úgy érzem, mindannyiunknak ugyanolyan jogai vannak az élethez, függetlenül attól, hogy nézünk ki, honnan jöttünk és kit szeretünk.

függetlenül attól/mindegy hogyan, honnan és kik … : no matter what we look like, where we come from and who we love

hogy nézünk ki: what we look like

kit szeretünk: who we love

6.I like to make people laugh. – Szeretem megnevettetni az embereket.

megnevettetni az embereket (késztetni őket valami végzésére: make valakit ige első alakja): make people laugh

7.I believe in change and progress and that every little bit makes a difference. – Hiszek a változásban és a haladásban, és abban, hogy minden apró dolog változást hoz.

minden apró dolog változást hoz: every little bit (every után egyes szám! és ragozásban is utána egyes szám) makes a difference (számít, jelent valamit, változtat, változást hoz)

8.I have grown a family and I love being around them. I have grown other interests outside Formula One.Családot alapítottam, és szeretek a közelükben lenni. A Forma-1-en kívül más érdeklődési köröm is kialakult.

családot alapítottam: I have grown a family.

szeretek a közelükben lenni: I love being around them. (I love when I am around them rövidebb alakja)

más érdeklődési körö(ei)m is kialakult(ak): I have grown other interests

9.Committing to my passion the way I did and the way I think it is right, does no longer go side by side with my wish to be a great father and husband.A szenvedélyemnek való elköteleződés, ahogyan azt tettem, és ahogyan azt helyesnek tartom, már nem fér össze azzal a vágyammal, hogy nagyszerű apa és férj legyek.

szenvedélyemnek való elköteleződés: committing to my passion

ahogyan tettem: the way I did

ahogyan helyesnek tartom: the way I think it is right

összefér valamivel (megfér egymás mellett): go side by side with

10.My goals have shifted from winning races and fighting for championships to seeing my children grow, passing on my values, helping them up when they fall, listening to them when they need me, not having to say goodbye, and most importantly, being able to learn from them and let them inspire me.A céljaim a versenyek megnyeréséről és a bajnoki címekért való küzdelemről eltolódtak arra, hogy lássam a gyermekeimet felnőni, átadjam az értékeimet, felsegítsem őket, ha elesnek, meghallgassam őket, ha szükségük van rám, ne kelljen búcsúznom tőlük, és ami a legfontosabb, tanulhassak tőlük, és hagyjam, hogy inspiráljanak.

céljaim eltolódtak (megváltoztak): my goals have shifted

végig nézni, ahogy felnőnek a gyermekeim: to see my children grow

ne kelljen búcsúznom tőlük: not having to say goodbye

tanulhassak tőlük: being able to learn from them

hagyjam, hogy inspiráljanak: let them inspire me

11.Speaking of the future, I feel we live in very decisive times. And how we all shape these next years will determine our lives.Ha már a jövőről beszélünk, úgy érzem, nagyon sorsdöntő időket élünk. És az, ahogyan mindannyian alakítjuk ezeket az elkövetkező éveket, meghatározza majd az életünket.

a jövőről beszélve, ha már a jövőről beszélünk: Speaking of the future,

sorsdöntő időket élünk: we live in very decisive times

ahogyan mindannyian alakítjuk ezeket az elkövetkező éveket: how we all shape these next years

meghatározza az életünket: determine our lives

12.Talk is not enough and we cannot afford to wait. There is no alternative. The race is underway. – A beszéd nem elég, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy várjunk. Nincs alternatíva. A verseny megkezdődött.

nem engedhetjük meg magunknak: we cannot afford to

a verseny megkezdődött: the race is underway

13.My best race still to come. I believe in moving forwards and moving on. Time is a one-way street, and I want to go with the times. Looking back is only going to slow you down.A legjobb versenyem még hátravan. Hiszek az előrehaladásban és a továbblépésben. Az idő egyirányú utca, és én haladni akarok az idővel. A visszatekintés csak lelassít.

még hátra van: still to come

hiszek az előrehaladásban: I believe in moving forward

továbblépés: moving forward

haladni akarok az idővel (to go/get with the times): I want to go with the times (alkalmazkodni a változásokhoz és elfogadni őket)

le fog lassítani (tapasztalatokból ’jósolja’, hogy ez fog történni): is going to slow you down

14.The marks I left on track will stay until time and rain will wash them away.A nyomok, amiket a pályán hagytam, addig maradnak, amíg az idő és az eső el nem mossa őket.

nyomok/rám jellemző jellegzetes vonások (szójáték): the marks

amíg az idő és az eső el nem mossa: until time and rain will wash

15.Tomorrow belongs to those shaping today. – A holnap azoké, akik a mát alakítják.

azoké/azokhoz tartozik: belong to those

 

Vocabulary

hereby ezennel
announced bejelenteni
retirement visszavonulás
to be obsessed with valaminek a megszállottja lenni
stubborn makacs
impatient türelmetlen
to chase perfection hajszolni a tökéletességet
to explore felfedezni
to raise down unknown tracks ismeretlen utakon járni
to say farewell búcsúzni

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!