Melléknevek és határozók az angol nyelvben

kezdő

Hogyan kell helyesen használni a mellékneveket és a határozókat az angolban? Íme, a magyarázat, sőt még egy kis képes-hangos szótárt is tettem a leckébe. 

ALL ABOUT ADJECTIVES – MINDEN A MELLÉKNEVEKRŐL

A mellékneveket arra használjuk, hogy emberek, dolgok, helyek, stb. tulajdonságairól beszéljük. Tehát akkor, amikor azt akarjuk mondani, hogy valaki/valami valamilyen.A melléknevek az esetek többségében megelőzik azt a főnevet, amire vonatkoznak (mint magyarul):

smart dog – ügyes kutya
hungry people – éhes emberek
high building – magas épület

Éppúgy, mint a magyar nyelvben, az angolban is előfordulhat az, hogy egy dolognak több jelzője is van, ilyenkor azonban figyelni kell a helyes szórendre. A mellékneveket általában két csoportra lehet osztani: tényközlő és véleménykifejező melléknevek. Általában a véleménykifejező melléknevek megelőzik a tényközlő mellékneveket.

She has got nice (véleménykifejező) long (tényközlő) hair. – Szép hosszú haja van.
I had a delicious (véleménykifejező) cold (tényközlő) drink  .- Ittam egy finom hideg italt.
We bought a beautiful (véleménykifejező) large (tényközlő) round (tényközlő) glass (tényközlő) table.- Vettünk egy szép nagy kerek üvegasztalt.

Amennyiben – mint az utolsó példamondatban is – több tényközlő melléknév van a mondatban, úgy a következők szerint szokták követni egymást:

HOW BIG (nagyság)  HOW OLD (kor) WHAT COLOUR (szín) WHERE FROM (eredet) WHAT IT IS MADE OF (miből készült)

HATÁROZÓK

Angolul a melléknevekből nagyon egyszerűen tudunk határozókat képezni, egyszerűen a melléknév végére kell biggyesztenünk egy –ly végződést! Nézd csak!

quick – quickly
gyors – gyorsan
careful – carefully       
óvatos – óvatosan
serious –seriously      
komoly – komolyan
beautiful – beautifully 
szép – szépen

TIPP: Nem minden –ly végződésű szó határozó! Ezek például nem: -), mert ezek „sima” melléknevek:

friendly– barátságos
lively– élénk
elderly– idős
lonely– magányos
silly – ostoba
lovely– bájos, pompás, remek

Ha ezekből határozót akarunk képezni, azt kétféleképpen tehetjük meg.

Nézzük meg a friendly melléknévvel:

friendlily – barátságosan (Vigyázz, a –ly képző előtti –ly ‘y’-ja ‘i’-re változik!)

vagy:

in a friendly way – barátságosan

Azt is meg kell tanulnunk, hogy nem minden melléknévből tudunk –ly végződéssel határozót gyártani. Van néhány melléknév, amelyből rendhagyó módon képezzük a határozót:

GOOD – WELL

Your English is good .- Jó az angoltudásod.
You speak English well .– Jól beszélsz angolul.
Tony is a good violinist. –Tony jó hegedűs.
Tony plays the violin well. –Tony jól hegedül.

A következő kifejezésekben is a well szót használjuk:

well-dressed– jól öltözött
well-known – jól ismert
well-educated – jól képzett
well-paid– jól fizető

FAST/HARD/LATE

Ez a három szó önmagában (mindenféle toldalék nélkül) lehet melléknév és határozó is:

My car is fast. – Gyors az autóm.        
My car goes fast. – Gyorsan megy az autóm.
I am a hard worker. – Kemény dolgozó vagyok (Magyarul: Keményen dolgozom. – de ezzel nem tudnám érzékeltetni, hogy ez itt most melléknév)
I work hard. – Keményen dolgozom.
The plane was late. – Késett a repülő. 
I got up late on Saturday. – Szombaton későn keltem fel.

TIPP: Van két szó, amelyeket nagyon sokakat megtévesztenek, ezért gyorsan elmondom a tudnivalókat róluk is!

HARDLY

Jelentése: alig, és semmi köze a HARD (kemény –melléknév, keményen – határozó) szóhoz, ami egymagában tud melléknév és határozó is lenni. Tehát még egyszer: a HARDLY azt jelenti, hogy ALIG!

I hardly ate anything yesterday.- Alig ettem valamit tegnap.

LATELY

Jelentése: az utóbbi időben. Nem pedig a LATE határozóvá alakított formája!

Have you seen Arthur lately? – Láttad Artúrt az utóbbi időben?

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!