Hasznos párbeszédek – Útlevél ellenőrzés

alapfok

Ez a párbeszéd jól jöhet angol nyelvű útlevél ellenőrzés során. 

Customs Officer: Good morning! Can I see your passport?
Woman: Here you are.
Customs Officer:  Are you a tourist or on business?
Woman:  I’m on business. I’m going back next week.
Customs Officer: Ms Collins, do you have anything to declare?
Woman: No, I don’t have anything to declare.
Customs Officer: All right. Could you open your suitcase, please?
Woman: Certainly.
Customs Officer: You have items of alcohol which are not permitted in our country.
Woman: Sorry, I was not aware of the law.
Customs Officer: I am sorry, but we will have to confiscate them.
Woman: Can I claim compensation on the items?
Customs Officer: Sorry, that is not possible.
Woman: I am not happy. Can I see someone in charge?
Customs Officer: I am sorry Miss, but I am in charge.
Woman: Okay, just take the item so I can get out of here.

IMPORTANT PHRASES

Can I see your passport?Láthatnám az útlevelét?
Are you a tourist or on business? Turista vagy üzleti úton van?
I’m on business.Üzelti úton vagyok.
Do you have anything to declare?Van valami elvámolnivalója?
No, I don’t have anything to declare. Nem, nincs semmi elvámolnivalóm.
You have items of alcohol which are not permitted in our country.Önnél alkohol van, amely behozatala nem megengedett az országunkban.
Sorry, I was not aware of the law.Elnézést kérek, nem voltam tudatában, hogy mi a törvény.
I am sorry, but we will have to confiscate them.Sajnálom, de le kell foglalnom ezeket.
Can I claim compensation on the items?Kérhetek kompenzációt ezekre a cikkekre?
Sorry, that is not possible.Sajnálom, de ez nem lehetséges.
Can I see someone in charge?Beszélhetnék egy hivatalban lévő személlyel?
I am in charge.Én vagyok szolgálatban.
Just take the item so I can get out of here.Csak vigye, hogy mehessek innen.

IMPORTANT WORDS

passport útlevél
to be on business – üzleti úton lenni
to declare – bejelenteni, elvámoltatni valamit
I don’t have anything to declare.  – Nincs semmi elvámolnivalóm.
I have … to declare. – Van elvámolnivaló … nálam.
suitcase – bőrönd
certainly – természetesen
permitted – engedélyezett
to be aware of … – tudatában lenni valaminek
law – törvény
to confiscate – elkoboz, lefoglal
compensation – kompenzáció
possible – lehetséges
to be in charge – szolgálatban/megbízva lenni
item – tétel, cikk, árucikk
to get out of … – elmenni valahonnan

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!