2006.08.30 - CORRELATIVE CONJUNCTIONS

2006.08.30 - CORRELATIVE CONJUNCTIONS

Facebook Tweet
 
 
5 perc Angol online magazin 2006. augusztus 30.

 

 

 

 

Szalai Nóri

Ha bármilyen kérdésed vagy kérésed van kérlek bátran írj
emailt:
info@5percangol.hu

Szia !

Folytassuk is tovább a tegnap megkezdett köt?szavas témánkat! Ma olyan köt?szavakat fogunk tanulni, amelyek két részb?l állnak (CORRELATIVE CONJUNCTIONS). Szinte mindegyiknek van magyar megfelel?je is, így sokkal könnyebb lesz megérteni, és megtanulni is ?ket!
Tegnap elfelejtettem elmondani, hogy ezen a héten szombaton milyen ingyenes foglalkozások lesznek! (Ezekre a kiegészít?, és igen jó hangulatú órákra azok járhatnak, akik beiratkoznak hozzánk bármilyen nyelvtanfolyamra!
09.30-10.30 Past Simple
10.30-12.00 Sports (Vocabulary, Phrasal Verbs and Expressions, audio-vizuális gyakorlat)
Az els? órát (nyelvtan) én, a második kétórás foglalkozást pedig anyanyelvi tanár tartja! Szerintem érdemes kihasználni a lehet?séget!
Jó tanulást a mai leckéhet!


Üdv,
Nóri

CORRELATIVE CONJUNCTIONS


A kölcsönös viszonyban álló köt?szavak mindig párban állnak, tehát 2 alkotóelemük van, és mindig hasonló típusú szavakat/mondatrészeket/mondatokat kötnek össze.

A kölcsönös viszonyú köt?szavak a következ?k:

KÖT?SZÓMAGYARULMIT KÖT ÖSSZEPÉLDAMAGYARUL
both...and ...mind...mind..., is ... is ...felsorolásként két azonos értelm? gondolatotShe is both pretty and clever.Csinos is és okos is.
not only ...but also...nemcsak ... de/hanem ... isfelsorolásként két azonos értelm? gondolatotShe is not only pretty but also clever.Nemcsak csinos, de/hanem okos is.
either... or......is ....is/vagy...vagy...felsorolásként két választási lehet?ségetWe'll either go to a club or watch a film together.Vagy elmegyünk egy szórakozóhelyre, vagy megnézünk együtt egy filmet.
neither ... nor ......sem ...sem/se nem ... se nem ...felsorolásként két negatív értelm? gondolatotHe's neither rich nor handsome. I don't know what she likes about him so much.Se nem gazdag, se nem jókép?. Nem tudom mi tetszik rajta neki.
whether ... or...vagy ... vagy ...felsorolásként két választási lehet?ségetHave you decided whether to go to Italy or to Spain?Eldöntötted már, hogy Olaszországba vagy Spanyolországba mész?
hardly ... when ...épphogy csak ... amikor ...két id?ben egymást nagyon gyorsan követ? eseménytWe have hardly moved into our new house, when we had to rebuild the bathroom.Épphogy csak beköltöztünk az új házunkba, amikor újjá kellett építenünk a fürd?szobát.
if ... then ...ha ... akkor ...két gondolatot köt össze, ahol az els?b?l következik a másodikIf it's true, then I agree to work together with them.Ha ez igaz, akkor egyetértek abban, hogy együtt dolgozzunk velük.
no sooner ... than ...aminthogy ... amikor/máris ...két id?ben egymást nagyon gyorsan követ? eseménytNo sooner had we arrived at the cinema than the film began.Aminthogy megérkeztünk a moziba, a film máris elkezd?dött.
rather ... than ...inkább ..., minthogy ...két lehet?sége, amelyb?l az egyiket el?nyben részesítjükI'd rather go home now than working here all day.Inkább hazamennék most, minthogy dolgozzak egész nap.
scarcely ... when ...aminthogy ... amikor/máris ...két id?ben egymást nagyon gyorsan követ? eseménytScarcely had we arrived at the cinema when the film began.Alighogy megérkeztünk a moziba, a film máris elkezd?dött.

Figyelj a szórendre a 'no sooner... than ...' és a 'scarcely ... when ...' kifejezéseknél, mert itt az els? köt?szót követ?en az alany és az állítmány fordított sorrendben követik egymást!

 

 

 


Millennium Idegennyelvi Központ
1064 Budapest, Vörösmarty utca 45.
(Vörösmarty - Aradi sarok)
Telefon: 06-1-353-4209, 06-70-452-0474


info@mlc2000.com |Amennyiben a késõbbiekben nem kí­vánsz tõlünk további információt kapni, akkor csak egyszerûen kattints az alábbi hivatkozásra, és ezzel kijelentkezhetsz a listánkról.
Kérlek, vegyetek le a listátokról!

© 2003-2006 | 5perc Csoport Kft. - Minden jog fenntartva

Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok