2004.06.18 - AZ IGEID?K HASZNÁLATA

2004.06.18 - AZ IGEID?K HASZNÁLATA

Facebook Tweet


WELCOME

5 Perc Angol
2004.
június


Szia!

Mai anyagunkban átnézünk pár igeid?t, amihez szeretném ha kérdésket tennétek fel amiket majd az új rovatunkban megválaszolunk. Kérdéseket, vagy olyan nyelvtani témákat amikr?l szeretnétek, hogy írjunk küld el nora.szalai@mlc2000.com címre.

Jó tanulást kívánunk,

Millennium Idegennyelvi Központ

 

JOKE

A woman called the Canon help desk with a problem with her printer. The tech asked her if she was "running it under Windows." The woman then responded, "No, my desk is next to the door. But that is a good point. The man sitting in the cubicle next to me is under a window, and his is working fine."

 


2004 június 18-ig
minden beíratkozó hallgató 42 ingyenes foglalkozást kap ajándékba.

Társalgási tanfolyamaink folyamatosan kéthetente indulnak.

Intenzív tanfolyamaink június 21 - t?l indulnak

 

PHRASAL VERBS

face up to (inseparable): admit to; take responsibility for.
"You can't pretend that you're doing OK in this course, Joe. Sooner or later, you'll have to face up to the fact that you're failing it."

 

MAI TÉMÁNK

AZ IGEID?K HASZNÁLATA
/SZALAI NÓRA/
nora.szalai@mlc2000.com

Ebben a kis összefoglalóban az igeid?ket olyan sorrendben magyarázzuk el, ahogy azokat tanulni érdemes, tehát nem kategóriákban, mint például: jelen id?k, jöv? id?k, múlt id?k. Minél több igeid?t tudsz annál választékosabban tudod majd magad kifejezni, és annál árnyaltabban tudod majd leírni a cselekvéseket.

Nagyon sok nyelvtan könyv azzal kezdi, hogy az angolban 12 igeid? van, és hogy ez milyen nehéz, mert a magyarban csak 3. Ennek viszont gyakorlatilag a fele sem igaz, mert a magyarban ugyanúgy megvan mindennek a megfelel?je, csak éppen neve nincs, mint az angolban (magyarul például az igeköt?k használatával fejezel ki sok mindent).

Egyszóval nem kell megijedni, mert már 3-4 igeid?vel is jól el lehet boldogulni, ennyit pedig igen rövid id? alatt meg lehet tanulni használni. És a használaton van a hangsúly! Ha valaki csak a szabályokat tudja elmondani, az olyan, mintha gyakorlatilag semmit nem tudna, mert nem tudja HASZNÁLNI! Ahhoz, hogy használni tudd, semmi mást nem kell csinálni, mint GYAKOROLNI!

Sokkal jobb ha tudsz 3 igeid?t használni és van szókincsed, mintha lenne szókincsed, és a nyelvtan pedig elméletben tudod csak használni! Ezért kell minden tanórán minden nyelvtannal foglalkozni, mert az esetek 99%-ban sajnos a nyelvtanulók mindig csak azt a nyelvtan tudják jól használni, amit utoljára tanultak! És nem ismételni kell a tanultakat id?r?l-id?re, hanem állandóan használni, hogy a végén rutinná váljon!

Tehát jöjjenek most az igeid?k szép sorban!

Present Simple Tense- Egyszer? jelenAz angolban van 4 jelen id?, de gyakorlatilag, ha a magyar megfelel?ivel nézzük összefüggésben, akkor a 4 angol jelenb?l csak 3 igazi jelen id? magyarul, a negyedik a magyarban múlt id?ként fog szerepelni.

A Present Simple Tense az els? igeid?, amit meg kell tanulni. Nagyon fontos, hogy a továbbiakban sorszámozva jelölt pontok NEM FONTOSSÁGI SORRENDBEN vannak, hanem mindegyik ugyanolyan fontos az adott igeid?re vonatkozólag, és mindegyiket ugyanolyan komolyan kell venni, és megtanulni használni!

 1. Akkor kell használni, amikor a jelenben NEM ÉPPEN, hanem rendszeresen, szokásosan, ismétl?d?en történik a cselekvés, ha azt a bizonyos dolgot mindig visszatér?en, szokásod szerint csinálod! Tehát soha nem egy aktuálisan, mondjuk egyszeri alkalommal éppen történ? dologról van szó! Illetve ide tartozik az is, amikor egy állandó állapotról beszélünk.

TIPP:

Magyarul nagyon sokszor benne van a "szoktam" szó a mondatban. Ilyenkor ezt nem kell lefordítani, hanem pontosan a "szoktam" szótól lesz az angol igeid? Present Simple. (Nyelvvizsgán fordításkor nagyon sokszor vannak olyan mondatok magyarul, hogy "valaki valamit szokott csinálni". A legtöbb nyelvtanuló ilyenkor lázasan keresi a szótárban a "szokott" szót, holott ezt nem kell lefordítani, mert angolul ezt az igeid?vel fejezzük ki!)

Nem szoktam tévézni. (ez egy állandó állapot/igazság)â I don't watch TV.

Mary gyakran meg szokta öntözni a növényeket. (ez egy ismétl?d? cselekvés)â

Mary often waters the plants.

Szoktál teniszezni? (szokás)â Do you play tennis?

Tehát jól megfigyelhet?, hogy a "szoktam" soha nem kerül lefordításra, viszont minden esetben Present Simple-t használunk!

Van egy pár id?határozó, ami ha benne van a mondatban, akkor nagy segítséget nyújt nekünk, mert ezekben az esetekben is Present Simple-t kell használnunk! (ugyanis ezek az id?határozó szavak is mind rendszerességet, id?ben való gyakori ismétl?dést fejeznek ki.)

Ide tartozó id?határozók (szóval, ha magyarul ezeket beletennéd a mondatba, vagy ha "kitöltöget?s" feladatnál benne van az angol mondatban, akkor ezt az igeid?t kell használnod):

Genereally/usually-általában, always-mindig, never-soha, sometimes-néha, often-gyakran, rarely/seldom-ritkán, normally-rendszerint

every day/week/month/year-minden nap/héten/hónapban/évben

once a day/week/month/year-naponta/hetente/havonta/évente egyszer

twice a day/week/month/year-naponta/hetente/havonta/évente kétszer

Three times a day, stb, four times a day, stb

How many times? - Hányszor?, How often? - Milyen gyakran?

In the morning/afternoon/evening, at night reggel/délután/este, éjjel (ha ezek rendszerességre utalnak, pl: I drink a cup of coffee in the morning. Reggel szoktam inni egy csésze kávét.)

On Mondays hétf?nként

I drink a cup of coffee every morning. - Minden reggel iszom egy csésze kávét

(Ez a szokásod!)

She always goes to school. - Mindig megy iskolába. (rendszeres).

How often do you go to the cinema? - Milyen gyakran mész moziba?

(gyakoriságra, rendszerességre kérdez)

She works as a nurse. Ápolón?ként dolgozik. (állandó állapot)

I own a large farm. Van egy nagy farmom. (állandó állapot)

A mondatban természetesen nem kell mindig benne lennie a "szoktam"-nak, vagy az id?határozónak. Ha a cselekvésr?l tudjuk, hogy az nem egy aktuális jelenbeli szituációra vonatkozik (pl. most, ebben a hónapban, ebben az évben), hanem rendszeres, állandó, szokásos, stb, anélkül is tudnunk kell használni a Present Simple igeid?t!

 1. Az always-t egyetlen egy esetben lehet continuous-ban is használni, ha az a dolog téged bosszant (tudományos nyelvtani elnevezése: "mérges always"):

I'm always losing my keys!- Állandóan elhagyom a kulcsaimat!

You are always sitting in front of the computer!- Állandóan a computer el?tt ülsz!

TIPP:

Ilyenkor a magyarban ezt úgy tudjuk érzékeltetni, hogy az "always"-t nem "mindig"-nek, hanem "állandóan"-nak fordítom!

 1. Akkor is ezt használjuk, amikor örök igazságokról, természeti törvényekr?l, stb beszélünk (mert, hogy az ok mindig ugyanúgy vannak).

The Sun rises in the East. - A Nap Keleten kel. (az, hogy Nyugaton kelt volna

tudomámom szerint még nem nagyon fordult el?)

Water boils at 100 degrees celsius. - A víz 100 fokon forr. (ez sem volt még nagyon

másképp..)

Hogy ugyanazokkal a szavakkal lásd a különbséget:

The water is boiling. Can you turn it off? - Forr a víz. Le tudnád zárni? (Ugyebár itt

nem egy általános megállapítást tettünk, hanem egy konkrét, a jelenben aktuálisan

éppen folyamatban lév? dologr?l beszéltünk, ezért nem is Present Simple-ben van a dolog!)

 1. Végül nézzünk egy nyelvórákon, tesztekben év vizsgákon nem túl gyakran, a való

életben viszont annál többször el?forduló használatot a Present Simple-re:

Al Pacino acts brilliantly in this film.- Al Pacino brilliáns alakítást nyújt ebben a

filmben.(filmkritika)

Meg Altman (Jodie Foster), newly divorced and wealthy, moves with her daughter

into a multilevel townhouse. 

A frissen elvált és vagyonos Meg Altman (Jodie Foster) a lányával beköltözik egy

sokemeletes városi házba. (filmel?zetes)

Beckham passes the ball to Koplárovics! Beckham lepasszolja a labdát

Kopárovicsnak! (sportközvetítés)

Ahogy az a példamondatokon is látható (remélem), filmel?zetesekben, filmkritikákban, drámai elbeszélésekben, sport közvetítéseknél is Present Simple-t használunk!

Present Continuous Tense- (Folyamatos) Folyamatban lév? jelen

El?re kell bocsájtanom, hogy sajnos nagyon sok tanár (mind iskolai mind

nyelviskolai) és hagyományos tanfolyami nyelvkönyv nagyon hiányos ismereteket

közöl a Present Continuous-ról.

TIPP:

A legnagyobb hiba az, hogy a legtöbben csak annyit tanulnak és tanítanak meg err?l az igeid?r?l, hogy idézem "a beszéd, vagy írás pillanatában éppen történ? cselekvést akarunk kifejezni". Sajnos ez csak egy töredéke annak, amit err?l az igeid?r?l tudni kell, úgyhogy tanuljuk is meg mindet most rögtön!

A Present Continuous köztudatban lév?, és használt magyar elnevezése a

"folyamatos jelen ". Itt kezd?dnek a gondok. Mert ugyebár az el?bb a Present Simple

esetében megbeszéltük, hogy ha egy cselekvést folyamatosan (azaz rendszeresen,

állandóan) csinálok, akkor az Present Simlple.

Mary works in a shop. - Mary egy boltban dolgozik. (Nem most épp, hanem ez egy általában

igaz és rendszeres cselekvés)

Ezért van az, hogy a "What do you do?" kizárólag azt jelenti, hogy "Mi a foglalkozásod" (és erre természetesen csak is azt mondhatom válasznak, hogy mi a foglalkozásom), hiszen ha

nagyon er?ltetve akarom szó szerint lefordítani, akkor az úgy hangzana, hogy "Mit szokták általában csinálni?".

Persze az más kérdés, ha tényleg azt akarom kérdezni, hogy "mit szoktál csinálni", de akkor azt nyilvánvalóan körülírom, hogy mikor. Mondjuk:

Mit szoktál csinálni esténként?âWhat do you do in the evenings?

Javasolnék egy új magyar elnevezést a Present Continuous-ra: hívjuk inkább "Folyamatban lév? jelennek"! Sokkal egyértelm?bben fejezi ugyanis ki a Present Continuous jelentését, hiszen a cselekvésünk ebben az esetben nem folyamatos, hanem a JELEN EGYADOTT PILLANATÁBAN VAGY SZAKASZÁBAN FOLYAMATBAN VAN, VAGY ELTÉR A MEGSZOKOTT ÉS RENDSZERES CSELEKVÉST?L! De err?l kés?bb úgyis részletesebben szólok.

Nézzük akkor szép sorban, de nem fontossági sorrendben a tudnivalókat!

 1. Akkor használjuk, amikor a jelenben ÉPPEN történik valami. Azaz vagy pontosan a beszéd/írás pillanatában van folyamatban a cselekvés, vagy nagyon annak a környékén.

Ide tartozó id?határozó szók:

now-most, at the moment-pillanatnyilag, at present-jelenleg

You are reading at the moment. Jelen pillanatban te épp olvasol.

She is not working at present. Jelenleg nem dolgozik.

Tehát ha ezek az id?határozók benne vannak a mondatban, akkor mindenképpen a Present Continuous-t kell használnod.

Természetesen megint igaz az, hogy nem feltétlenül kell id?határozónak lennie a mondatban, ha van benne, akkor az csak segít.

I'm learning English (now). - Éppen angolul tanulok.

A now-nak nem is kellene benne lennie, anélkül is ugyanazt jelentené. Egyszóval csak nyomatékosítja a jelentést.

What are you doing? - Mit csinálsz?(most).

Nem keverend? össze a What do you do?-val, ami ahogy már megbeszéltük a foglalkozásra vonatkozik!

 1. De az, hogy a JELENBEN ÉPPEN FOLYAMATBAN VAN, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszéd vagy az írás pillanatában történik éppen a cselekvés! A szabály úgy szól, hogy a jelen egy adott pillanatában vagy SZAKASZÁBAN (today,

this morning, this week, this month, this year, stb) éppen folyamatban lév? cselekvéskor kell használni a Present Continuoust. Egyszóval bármi, ami a jelenben történik, és nem rendszeres, hanem egy aktuális és adott, éppen folyamatban lév? dologra vonatkozik, az Present Continuous-ban lesz!

Im staying at the Park Hotel. A Park Hotelben lakom.

Nem ez a lakóhelyem természetesen, hanem ebben az id?szakban, amíg az adott helyen tartózkodom ebben a hotelben lakom, s?t valószín?leg most, azaz a beszéd pillanatában nem is vagyok a hotelben! Mert ahhoz, hogy ezt mondjam nem is kell feltétlenül ott lennem! A lényeg az, hogy a jelenben vagyunk, nem egy állandó állapotról van szó, hanem egy aktuális állapotot vázolok fel!

Ugyanígy:

Im reading a good book. Olvasok egy jó könyvet.

Nem kell feltétlenül most is csinálnom, tudjuk, hogy a jelenben van a dolog, és egy aktuális jelenre vonatkozik (és a jelen nem csak a most ahogy azt már megbeszéltük hanem például ez az évezred is).

I want to work in Italy, so Im learning Italian. Olaszországban akarok dolgozni, úgyhogy olaszul tanulok.

Itt is ugye az van, hogy lehet, hogy a beszéd pillanatában éppen nem tanulok, de egy adott jelenbeli szituációra Olaszországban akarok dolgozni - vonatkozik. Ezzel

szemben az I learn Italian egy állandó állapotra vonatkozik, mondjuk az iskolában, ahova járok, olaszul tanulok, így ebben az esetben nem egy konkrét jelenbeli szituációról van szó!

 1. Ahogy azt már emlegettem, a Present Continuous a szokásodtól eltér?, aktuális dolgokra vonatkozik. Erre a megszokott cselekvést?l eltér? dologra a vizsgákon, és a feladatlapokban egy nagyon tipikus mondattípussal szoktak rákérdezni, ami a következ?:

Általában 6-kor kelek, de ezen a héten 5-kor kelek.

I generally wake up at 6, BUT this week I'm waking up at 5.

Rendszerint 5-kor fejezem be a munkát, de ebben a hónapban 6-ig dolgozom.

I generally finish work at 5, BUT this month Im working till 6.

Általában kávézni szokott reggel, de ma/ma reggel teázik.

She usually drinks coffee in the morning, BUT today/this morning she is having tea.

Ugye itt az els? fele a mondatnak az Present Simple-ben van, mert az általában-ra vonatkozik, a megszokott cselekvésre, a másik fele Present Continuous-ban, mert az

meg erre a hétre (erre a hónapra, ma reggelre, stb) vagyis a jelen egy kiragadott szakaszára vonatkozik, és ez eltér a megszokott cselekvést?l!)

Természetesen nem kell minden esetben egy Present Simple-ben lév? körítést adnunk a Present Continuous-ban lév? mondathoz.

Tehát ha csak annyit akarsz mondani, hogy ezen a héten 6-kor kelek, akkor az Im getting up at 6 oclock this week lesz, és nem kell hozzá tenni, hogy I generally get up at 5 csak akkor, ha ezt az információt is közölni akarod!

 1. Most egy nagyon fontos tudnivaló következik, ami tulajdonképpen nem csak a Present Continuous-ra vonatkozik, hanem az összes létez? Continuous igeid?re!

Van néhány ige, amelyeket akkor sem lehet Continuous igeid?ben használni, ha a szituáció egyébként megkívánná, ilyenkor ezeket az igéket Simple-ben kell használni! És ahogy ezt az el?bb mondtam, ez NEM CSAK A PRESENT CONTINUOUS-RA VONATKOZIK, HANEM AZ ÖSSZES CONTINUOUS-RA!

(A félreértések elkerülése végett a Continuous igeid? az áll egy to be segédigéb?l, ami ragozva van megfelel? igeid?ben, egy alapigéb?l és egy -ing végz?désb?l.

Például:

Im reading. I was reading. I will be reading. I have been reading. I had been reading. I will be reading. I will have been reading.âezek mind Contnuous igeid?ben vannak.)

Tehát a dolognak nem az a lényege (amit az esetek 90%-ban sajnos tanítanak), hogy nem lehet ingelni ezeket az igéket, hanem az, hogy Continuous (azaz folyamatban lév?) igeid?be nem lehet ?ket tenni. A Continuous igeid? pedig, mint jól tudjuk, nem egy ing-es formából áll hanem az el?bb már említett hozzávalókból:

Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok