2004.07.01 - A THE határozott nével? használata

2004.07.01 -  A THE határozott nével? használata

Facebook Tweet


 
WELCOME

5 Perc Angol
2004.
július


Szia!

Mai anyagunkban a határozott nével? használatát vesszük át. Termszetesen most is küldjük a szokásos viccet és kifejezést.
Július 31-én Millennium Beach Party-t tartunk, amir?l részletesen még a héten infot küldünk. Rengeteg ajándék, Beach Ball, fürdés és versenyzés és még sok meglepetés.


Jó tanulást kívánunk,

Millennium Idegennyelvi Központ

 

JOKE

Heat

Bubba didn't go to school one day, so the next day the teacher asked him why he was absent from class.
He replied, "Our cow was in heat, so I had to take her to the bull."
"How disgusting," remarked the teacher. "I'm sure your father could have done that."
"No ma'am, he couldn't have 'cause he takes care of the sheep..."
 

 


2004 július 16-ig
minden beíratkozó hallgató 42 ingyenes foglalkozást kap ajándékba.

Társalgási tanfolyamaink folyamatosan kéthetente indulnak.

Intenzív tanfolyamaink július 19 - t?l indulnak

 

PHRASAL VERBS

Answer for sth.- (insep) (actions, behaviour) When you answer for sth, you take the responsibility for sth wrong you have done: Some Iraqis had hoped to see Saddam's elder son answer for his actions before a war crimes tribunal.

 

MAI TÉMÁNK

 

A THE határozott nével? használata

Miel?tt belekezdenénk a téma alapos vizsgálatába, tisztázzuk gyorsan a határozott és határozatlan nével?k közötti alapvet? különbségeket.

határozott nével? (definite artilce)

magyarul: a/az

angolul: the

határozatlan nével? (indefinite articele)

magyarul: egy

angolul: a/an

Definite Article: THE

Athe határozott nével?t egyes és többes számú f?nevekkel is használhatod, mégpedig akkor, amikor egy konkrét vagy egyedi dolgora vonatkozik.

Pl.

a dog  egy kutya

Itt határozatlan nével?t használunk, mert nem tudjuk -  és nem is lényeges -, hogy melyik vagy milyen kutyáról van szó (határozatlan kutya).

the dog  a kutya

 

Indefinite (a or an)

Definite (the)

Singular

a dog (any dog)
an apple (any apple)

the dog (that specific dog)
the apple (that specific apple)

Plural

some dogs (any dogs)
some apples (any apples)

the dogs (those specific dogs)
the apples (those specific apples)

Meghatározott kutya, tudjuk, hogy melyik ebre vonatkozik az amir?l beszélünk. (Pl. a saját kutyánk, vagy a Buksi, vagy Lessie, stb). Arra az adott kutyára vonatkozik, amelyikr?l szó van. (A kutyatársadalom egy tagja.)

There is a dog in the picture.   Van egy kutya a képen (Nem érdekes, hogy milyen, kié, stb. A lényeg az, hogy egy kutya  -  és nem egy macska.)

The dog in the picture is my dog Pedro. -  A kutya a képen az én kutyám Pedro. (Itt konkrétan tudjuk melyik kutyáról van szó: egyrészt a képen lév? kutya, másrészt  az én kutyám Pedro).

Nézzük akkor szépen sorban, hogy mikor kell, használni a THE határozott nével?t:

1.               Ha valamib?l csak 1 van:

Which is the highest tower in the world?  Melyik a világ legmagasabb tornya? (mivel legmagasabb csak 1 lehet  tehát fels?fokú melléknevek esetén)

The earth goes round the sun. -  A Föld kering a Nap körül. (Mert hát a tudomány jelenlegi állása szerint, mind a két égitestb?l csak egy van...:)

Rome is the capital of Italy.  Róma Olaszország f?városa. (egy országnak is csak egy f?városa van)

                  

I am going away at the end of this year.  Az év végén megyek el. (az évnek is csak egy vége van)

2.         Nem megszámlálható f?nevek el?tt, ha azok nem általában , hanem kokrétan vonatkoznak az adott dologra:

            Pl:

Coffee is a popular drink. ó The coffee in my cup is too hot to drink.

Japanese was his native language. ó The Japanese he speaks is often heard in the countryside.

Intelligence is difficult to quantify. ó The intelligence of animals is variable but undeniable.

    

3.             mozik (the Odeon), szállodák (the Hilton), színházak (the Apollo), múzeumok (the

Prado), újságok/magazinok (The Sun, but: Newsweek), hajók (the Marie Celeste),

intézmények (the RSPCA), gallériák (the Tate Gellery) neve el?tt

4.         folyók (the Seine), tengerek (the Black Sea), szigetcsoportok (the Bahamas),  államok (the United States o America), hegységrendszerek (the Alps), sivatagok (the Sahara), óceánok (the Atlantic Ocean), csatornák (the Suez Canal)

J a könnyebb megjegyzés érdekében egy trükk: minden víz elé kell, kivéve a tavakat (kell a folyók, tengerek, óceánok elé), illetve a többes számban lév? dolgok elé (szigetcsoportok, államok)

4.       of- os szerkezetben lév? tulajdonnevek : the Tower of London, the Statue of Liberty

5.       hangszerek és táncok neve el?tt: play the piano, dance the tango

6.       családnevek elé, ha az egész családra vonatkozik és a családnév többes számban van: the Browns (Brownék)

7.       sh, -ch, -ese-re végz?d? nemzetiségnevek el?tt: the English, the Dutch, the Japanese

8.       címek, méltóságok neve el?tt: the Queen, the Prince (nem kell nével?, ha a nevét is hozzátesszük (Queen Victoria)

9.       melléknevek el?tt, ha azok egy embercsoportra vonatkoznak (a melléknév egyes számban van): the poor (a szegények), the blind (a vakok)

10.   station, shop, cinema, pub, library, city, village szavak el?tt (She went to the station to see Peter off.)

11.   morning, afternoon, evening (in the morning, in the evening, in the evening)

12.   történelmi korok és események neve el?tt: the Renaissance, the Second World War

13.   only, last, first, same el?tt: You are the only one. You are the first/last in the class. This is exactly the same as the old one.

És akkor jöjjenek azok az esetek, amikor nem kell kitenni a the-t:

1.  sportok, játékok, napok, hónapok, színek, ünnepek, italok-ételek és nyelvek neve el?tt: She plays squash well. She likes blue. I speak English.

2.  országok (Italy), városok (Rome), utcák (Oxford Steet, but: the High Street) , terek

(Trafalgar Square), hídak (Tower Bridge), parkok (Hyde Park), állomások (Victoria Station), hegyek (Everest, but: emlékszel ugye, hogy a hegységrendszereknék volt : the Alps ), szigetek (Cyprus, but: itt is emlékszel ugye, hogy a szigetcsoportoknál viszont volt: the Bahamas) , kontinensek (Europe), tavak (Lake Balaton) neve el?tt

3. olyan 2 szavas intézménynevek el?tt, amelyek els? tagja tulajdonnév Kennedy Airport, Westminster Abey, but: the White House (mivel a white az nem tulajdonnév)

4. pub-ok, éttermek, boltok, bankok, szállodák neve el?tt, ha azokat az alapítóról  bevezték el  és s/-s végz?désük van: Harrods, Lloyds Bank, McDonalds

5. bed, church, college, court, hospital, prison, school, university szavak el?tt, ha azok az eredeti céljuknak megfelel? dologra utalnak (egyszóval intézményként és nem épületként tekintjük ?ket):

     I go to church every Sunday. óThe church was built in the last century.        

     I learn at university. ó Where is the university?

6. home szó el?tt, mother/father szavak el?tt, ha a saját szüleinkr?l beszélünk
Mother is at home.

7. közlekedési eszközök neve el?tt: by bus, by car, by plane, but: ha nem by a prepozíció, 
akkor már kell: on the bus

8. betegségek neve el?tt: hes got malaria, but: flu/the flu, measles/the measles, mumps/the
mumps

                   

 


Š2004 Millennium Idegennyelvi Központ. 1054 Budapest, Szemere utca 21. Tel:061/3534-209 - info@mlc2000.com
www.mlc2000.com

 

Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok