2004.08.01 - CAN, CANT

2004.08.01 - CAN, CANT

Facebook Tweet


 

WELCOME

5 Perc Angol
2004.augusztus

 

Szia!A mai hírlevél a "can" módbeli segédigér?l, és annak használatáról szól. A magyarázat után megtalálod Joe Cocker "You can leave your hat on" slágerének szövegét is egy "gap filling" feladat formájában, szószedettel kiegészítve.

Jó tanulást kívánunk,

Millennium Idegennyelvi Központ

 

2004 augusztus 13-ig minden beíratkozó hallgató 42 ingyenes foglalkozást kap ajándékba.

Társalgási tanfolyamaink folyamatosan kéthetente indulnak.

Intenzív tanfolyamaink augusztus 16 - t?l indulnak

 

JOKE

An Englishman, a Scotsman and an Irishman are driving through the desert when their car breaks down. So they have to get out.

The Englishman takes a bottle of wine with him, the Scotsman takes an umbrella and the Irishman takes a car door.

On the way they meet this old bastard. He says to the Englishman "I know why you've got the wine so you can have a drink when your thirsty", He says to the Scotsman "I know why you've got the umbrella to keep the sun off you", "but" he says to the Irishman "Why have you got the car door?" and the Irishman replies "If I get hot I can wind the window down!"

 

 


MAI TÉMÁNK:  CAN, CANT

 

A can az els? módbeli segédige az angolban, amit érdemes megtanulnod!

Mik is azok a módbeli segédigék? A sima segédigéket (auxiliary verbs) kérdés és tagadás képzésére használjuk, és minden igeid?nek magvan a maga saját segédigéje. A módbeli segédigék pedig  ahogy a nevük is mutatja  megváltoztatják egy kicsit az ige jelentését, módját:

I swim.

Úszom.

I can swim.

Tudok úszni.

Egyéb módbeli segédigék lehetnek a could, may, might, would, stb például.

A can segédigének sok jelentése van, de miel?tt rátérnénk a jelentésekre, nézzük az általános tudnivalókat:

 

·         önmagában jelen id?re vonatkozik

·         nem kell ragozni semmilyen számban és személyben, tehát minden létez? alany után a segédige can lesz

·         kérdés és tagadás feltevésekor nem kell más segédigét (pl. do) használni: Can you drive? Can she play the guitar?

·         a can után rögtön az igét (pl: go) tesszük, és nem f?névi igenevet (pl: to go) használunk (Ezt azért emelem ki, mert nagyon sok magyarnak gondot okoz ez, amikor szó szerint próbálják a mondatokat lefordítani: Tudok úszni  I can swim. Láthatod, hogy a magyar a tudni ige után f?névi igenevet tesz (úszni), míg az angol a can után csak az igét to nélkül.)

·         jöv? id?ben a can helyett a to be able to szerkezetet kell majd használni

·         múlt id?ben a can b?l could lesz (bár nem mindig, err?l majd kés?bb)

·         a can nek két formája is van tagadásban:cannot (ez egy kicsit formálisabb) és a cant

 

A can-nek 3 f? jelentése van, ezeket fogjuk most egyenként megnézni:

 

  1. képesség (ability)
  2. lehet?ség (possibility)
  3. engedély (permission)

1.      

Jelen idej?, vagy általános képességek

 

 

This is Julie. She is the best student in her school. She is a real nerd. She is only six but she can read, write and count. She takes part in a lot of after-school activities so she can swim, play tennis,too. She can also play the piano.

 

 

Can we talk now?

Beszélhetünk most?

Can you swim?

Tudsz úszni?

 

 

           

2.      

Általános lehet?ségek kifejezésére is alkalmas:
 

 

Anybody can join the club.

Mindenki csatlakozhat a klubhoz.

 

There are three possibilities: you can go to the police, you can talk to a lawyer or you can forget all about it.

 

Három lehet?ség van: elmehetsz a rend?rségre, beszélhetsz egy

ügyvéddel, vagy elfelejtheted az egészet.

 

There are three possibilities: you can go to the police, you can talk to a lawyer or you can forget all about it.

Who is that the door? It can only be the postman.

Ki az az ajtónál? Csak a postás lehet.

It cant be true.

Nem lehet igaz.

 

 

3.      

Engedélykérés, kívánságok kifejezése

 

 

Can I ask you something?      

Kérdezhetek valamit?

 

 

Can I use the toilet?

Használhatom a mellékhelységet?

 

Can I use the toilet?

 

LISTEN TO:

  • CAN/CANT
  • FELSZÓLÍTÁS ÉS TILTÁS

JOE COCKER: YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON

 

Joe Cocker majdnem húsz éves slágerének refrénje jó gyakorlás a can-re. A dal szövege is nagyon könny?, a can mellett szinte csak felszólító mód van benne.

LISTEN TO THE SONG NOW!

 

Put the verbs into the text while listening to the song. Make sure you use the correct verb form ! You can use them more than once!

 

to tear us apart

to come back

to give me a reason

to take off

to turn on

to stand on

to raise your arms up

to know

to leave

to sit down

to go on

 

 

Baby, your coat, real slow
Baby, your shoes
I'll take your shoes
Baby, your dress
Yes, yes, yes

You can  your hat on
You can  your hat on
You can  your hat on

over there and . the light! No, all the lights
Now  here and  a chair! Yes, that's right
 in to the air, and shake 'em

You to live
You to live

You to live
You to live

there

Suspicious minds are talking
They try to
They say that my love is wrong

They what love is
They .. what love is
They .. what love is
They ...what love is

I know what love is

GLOSSARY FOR THE SONG     

 

mind

the part of your brain that thinks and remembers

suspicious

not trusting sy or sg

to give reason

to tell the reason of sg/to explain why sg happened

to leave sg on

not to take sg off (a piece of clothing)

to raise ones arms

to put your hands up

to shake sg

to move from side to side or up and down

with quick movements

to take off sg 

to remove sg, expecially clothes

to tear sg apart

to destroy sg completely/to pull sg

violently into pieces

to turn on the light     

to move the switch to start sg working

 


©2004 Millennium Idegennyelvi Központ. 1054 Budapest, Szemere utca 21. Tel:061/3534-209 - info@mlc2000.com
www.mlc2000.com

Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok