2005.06.06 - PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE - (DIREKT NEM ADOK NEKI MAGYAR NEVET!)

2005.06.06 - PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE - (DIREKT NEM ADOK NEKI MAGYAR NEVET!)

Facebook Tweet
 
5 Perc Angol online magazin 2005. június 6.

Szia!

Ezen a héten a Present Perfect Simple igeid?vel fogunk foglalkozni. Hétf?n és szerdán kivesézzük ennek az igeid?nek a használatát, pénteken pedig feladatsort fogok küldeni ebben a témában!

Jó tanulást!
Üdv,
Nóri

www.5percangol.hu

PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE - (DIREKT NEM ADOK NEKI MAGYAR NEVET!)


KIJELENTÉS

IHAVEVAGYI'VEWORKED
YOUHAVEVAGYYOU'VEWORKED
HE / SHE / ITHASVAGYHE'SWORKED
WEHAVEVAGYWE'VEWORKED
YOUHAVEVAGYYOU'VEWORKED
THEYHAVEVAGYTHEY'VEWORKED

TAGADÁS

IHAVE NOTVAGYI HAVEN'T WORKED
YOUHAVE NOTVAGYYOU HAVEN'TWORKED
HE / SHE / ITHAS NOTVAGYHE HASN'TWORKED
WEHAVE NOTVAGYWE HAVEN'TWORKED
YOUHAVE NOTVAGYYOU HAVEN'TWORKED
THEYHAVE NOTVAGYTHEY HAVEN'TWORKED

KÉRDÉS

HAVEIWORKED
HAVEYOUWORKED
HASHE / SHE / ITWORKED
HAVEWEWORKED
HAVEYOUWORKED
HAVETHEYWORKED

TAGADÓ KÉRDÉS

HAVEN'TIWORKED
HAVEN'TYOUWORKED
HASN'THE / SHE / ITWORKED
HAVEN'TWEWORKED
HAVEN'TYOUWORKED
HAVEN'TTHEYWORKED

A Present Perfect Simple az az igeid?, ami általában a legnagyobb gondot szokta okozni a magyar nyelvtanulóknak. Mi is ez valójában? Jelen vagy múlt? A Present Perfect megértésében az okozza, hogy ezt az angol nyelv jelennek (present) értelmezi, a magyar meg múltnak fordítja A válasz sem egyszer?: egy kicsit jelen, egy kicsit múlt. Ett?l aztán gondolom, nem világosult meg minden a Present Perfect-tel kapcsolatban, úgyhogy menjünk sorba azokon az eseteken, amelyekben Present Perfect Simple-t kell használni.Miel?tt belemélyednénk a Present Perfect Simple használatba, nézzük meg közelebbr?l, hogy mib?l is áll egy Present Perfect !

Egy Present Perfect (és minden más Perfect igeid?) áll egy 'to have' igéb?l, amit megfelel?en ragozunk, illetve az ige Past Participle alakjából. Emlékszel, még hogy melyik is az?

A Past Participle az ige 3. alakja, például:

 • to work, worked, worked
 • to sleep, slept, slept
 • to drink, drank, drunk

Az ige második alakja a Simple Past alak, amir?l tudjuk, hogy szabályos igék esetén -(e)d végz?dést kap az ige 1. alakja (pl: work->worked, help->helped, decide->decided). Az ige 3. alakja a Past Participle, itt is ugyanaz történik, mint a szabályos igéknél: -(e)d végz?dést kap az ige 1. alakja (pl: work->worked, help->helped, decide->decided), következésképpen a szabályos igéknek a 2. és 3. alakja egyforma.

A rendhagyó igéket már megismertük a Past Simple fejezetben található szép hosszú táblázatból, például:

 • to come, came, come
 • to eat, ate, eaten
 • to cut, cut, cut
Megfigyelhetted, hogy többféleképpen lehetett egy ige rendhagyó: volt hogy mind a három alak más formát öltött, volt, hogy a 2. és a 3. egyformán volt rendhagyó, s?t olyan is el?fordult, hogy mind a három alak egyforma volt.

A Past Simple fejezetben említettem, hogy a rendhagyó igék táblázatának mind a három oszlopát tanuld meg egyszerre (bár akkor még csak a második oszlop, a Past Simple kellett nekünk), mert sokkal nehezebb megtanulni az 1. és a 2. alakot, majd amikor eljön a Present Perfect Simple megtanulásának ideje, akkor hozzá kell tanulni a 3. oszlopot a már megtanult két oszlophoz.

Tehát, ha jól sejtem mostanra már tudod minden rendhagyó igének mind a három alakját oda-vissza, még álmodból felkeltve is!


Összegezve, a Present Perfect áll egy 'to have'-b?l, amit Present Simple-ben ragozunk, illetve egy Past Participle-b?l (ige . alakja).

A Present Perfect Simple-t általánosságban beszélve olyan esetekben kell használni, amikor a múltról, mint MOSTANÁIG, az adott jelen pillanatig, tartó id?szakról beszélük. (Ezzel szemben a Past Simple-t olyan esetekben használtuk, amikor a múltról, mint konkrét, a jelenhez semmilyen szállal nem kapcsolódó id?szakként értelmeztük.)

1.
A legegyszer?bb megjegyezni úgy, ha azt mondom, hogy azokat a múlt id?ben lév? mondatokat fordítom Present Perfect Simple-ben, amelyek magyarul ugyan múlt id?ben vannak, de nincs benne a mondatban (ha egy önálló mondatról van szó), vagy a szövegben múlt id?re utaló id?határozó. Ezekben a mondatokban általában azért nincs egyébként múlt id?re utaló id?határozó, mert nem az a lényeg, hogy a cselekvés vagy esemény mikor ment végbe, történt meg, hanem magának a bekövetkezésének a ténye.

A kedves, középkorú úr itt arra kíváncsi, hogy a hölgy életében bekövetkezett-e az említett esemény, azaz látta-e az említett örökzöldet. Nem azt akarja megtudni, hogy tegnap, múlt héten, vagy bármikor egy adott múltbéli id?pontban ez megtette-e a csinos sz?ke n?, hanem azt, hogy egyáltalán (valaha) látta-e (megszületése és a jelen pillanat - NOW - közötti id?szakban).


Valószín?leg azért szeretné megtudni, hogy látta-e az említett színdarabot, mert:
 • meg akarja nézni vele
 • egy bizonyos részét a darabnak meg akarja vitatni vele
 • a romantikus kávézés eszébe juttatta a Rómeó és Júliát, és kíváncsi, hogy ? is látta-e
 • azt akarja, hogy tagadja meg az apját és dobja el a nevét J

Ha a kérdés így hangzott volna, hogy:

Did you see Romeo and Juliet? - Láttad a Romeó és Júliát?

akkor mind a ketten tudnák, hogy konkrétan melyik el?adásról, filmfeldolgozásról, stb. van szó, és hogy az mikor volt m?soron. Mondjuk el?z? nap este volt a TV-ben a színházi közvetítés, amir?l ?k már korábban, például el?z? nap reggelén beszélgettek, hogy majd megnézik és megbeszélik, hogy milyen volt. A lényeg tehát az, hogy ha Past Simple-t használunk, akkor - ahogy azt ott tanultuk - vagy van benne egy konkrét múltra utaló id?határozó szó (yesterday, ... ago, last ..., stb), vagy a beszél?k tudják, hogy az adott esemény mikor történt (itt azt, hogy mikor volt a TV-ben).

Azt megfigyelted ugye, hogy a két angol mondat - Present Perfect Simple, Past Simple - magyarul ugyanúgy hangzott? Tehát láthatod, hogy egy múltra utaló id?határozó nélküli, magyarul múlt id?ben lév? mondatot angolul mondhatsz Present Perfect Simple-ben és Past Simple-ben is, attól függ?en, hogy mit akarsz bel?le kihozni:

 • Present Perfect Simple: jelenhez való valamilyen kapcsolatot, mondanivalót, következményt

  You've learnt enough to pass the exam.

  I've travelled a lot in the USA.

  Eleget tanultál, hogy átmenj a vizsgán.
  (Még nem volt meg a vizsga, de MOST tudsz eleget, hogy átmenj rajta !)
  Sokat utaztam az államokban (ismerem az országot)

 • Past Simple: semmi mondanivalója nincs a jelenre vonatkozólag, a beszél?k az id? meghatározása nélkül is tudják, hogy az esemény a múltban mikor történt

  You learnt enough to pass the exam.

  I travelled a lot in the USA.

  Eleget tanultál, hogy átmenj a vizsgán.
  (a vizsga már lezajlott a MÚLTBAN)
  Sokat utaztam az államokban.
  (amikor ott voltam - akivel beszélek tudja, hogy voltam ott a MÚLTBAN)

... avagy hogyan húzzák be a cs?be a nyelvizsgázókat a magyarról angolra fordításnál?

Nem figyelted még meg, hogy az angolról magyarra fordítandó szövegek els? mondata - nem mindig, de nagyon sokszor - múlt id? magyarul, de sosincs benne id?határozó? Szegény kevésbé edzett vizsgázó pedig rögtön le is fordítja múltnak, és onnantól kezdve pedig nem csak ezt az els? mondatot, de a következ?ket is el fogja rontani, mivel az els? lesz az, amihez egyezteti a többi mondat idejét... Ismerd fel a csapdát, nézd meg jól, hogy van-e id?határozó a mondatban, vagy bármi, ami arra utal, hogy mikor következett be a cselekvés, vagy esemény!

2.


Olyan már bekövetkezett, és lezárult múltbeli cselekvések leírására is használják a Present Perfect Simple-t, amelyeknek a JELENBEN következményei vannak. A mondatok magyarul itt is múlt id?ben lesznek, mert itt sem az a lényeg, hogy mikor történt a dolog, hanem az, hogy megtörtént, és ennek a jelenben milyen következményei vannak. Onnan tudjuk felismerni (az esetek többségében), hogy a mondatot megfogalmazhatnánk Present Simple-ben is:

Balesetet szenvedett.

Lényegtelen, hogy az esemény (baleset) a múltban mikor következett be, mert a mondatból itt sem ezt akarjuk kihozni, hanem azt, hogy:

 • szegény MOST tolókocsiban ül, és el van törve a keze és a lába is
 • MOST nem tud velem eljönni táncolni / hegyet mászni / teniszezni / kutyát sétáltatni, stb.

PRESENT PERFECT SIMPLEezt jelentiPRESENT SIMPLEezt akarja mondani
I've broken my leg.Eltörtem a lábam.My leg is broken.El van törve (MOST) a lábam.
Have you read that magazine ?Olvastad azt a magazint?1. Do you know what it is about?
2.Can I have it?
1. Tudod mir?l szól?
2. Elvehetem?
Sue has had a baby.Marynek gyereke született.Mary has a baby now.Marinak (MOST) van egy gyereke.
I've finally finished this book.égre befejeztem ezt a könyvet.I am ready NOW.Kész vagyok vele (MOST).
Have you done the shopping?Bevásároltál?1. Is there anything to eat?!
2. Do I have to do the shopping?
1. Van valami kaja? Éhes vagyok (MOST)!
2. Nekem kell bevásárolnom?


A kislány is egy múltban bekövetkezett esemény, jelenben érzékelhet? következményeit firtatja: látja, hogy most át van l?ve szegény Vili feje, ami egy múltban lezajlott esemény (lövés) következménye...


Egy fontos apróság a Present Perfect Simple-lel kapcsolatban:
Ha a mondat arra vonatkozik, hogy valaki volt már (vagy nem volt még) valahol, akkor a 'been' után általában 'to' van és nem 'in':

I have never been to Japan. - Soha nem voltam Japánban.
Have you been to Zanzibar yet? - Voltál már Zanzibárban?

Összehasonlításképpen Past Simple-ben (illetve egyéb más igeid?kben):

I was in Japan last year. - Tavaly voltam Japánban.
When were you in Zanzibar? - Mikor voltál Zanzibárban?

3.


Present Perfect Simple a leggyakrabban használt igeid? a közelmúltban lezajlott eseményekr?l szóló híradásokban:

Amennyiben elhangzik az is, hogy az esemény mikor történt, természetesen Past Simple-t kell használnunk.

There has been an explosion near Budapest in a fireworks factory. - Robbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.
There was an explosion near Budapest in a fireworks factory yesterday. - Tegnap robbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.

Magának a hírnek a közlése után (ami Present Perfect Simple-ben van) a eset részleteinek közlése már Past Simple-ben szokott történni:

The Prime Minister has had talks with European leaders. During the four-hour meeting, they discussed the economic situation, and agreed on the need for closer trade links between the countries...

A miniszterelnök európai vezet?kkel tárgyalt. A négyórás találkozó alatt megvitatták a gazdasági helyzetet, és megegyeztek abban, hogy szorosabb kereskedelmi kapcsolatokra van szükség az országok között...

"Utazzon olcsón a Car Tourral!"

Kattints ide, és rendeld meg Szalai Nóra "5 perc Angol Nyelvtan: Igeid?k" cím? könyvét!

A JÁTÉK FOLYTATÓDIK! AJÁNLJ, TOVÁBBÍTS, NYERJ!

Van egy remek ajánlatunk: ismertesd meg barátaiddal is az 5 Perc Angol online magazint, s nyerhetsz! Küldd tovább 5 ismer?södnek az 5 Perc Angol hírlevelet, a listára tedd fel az 5percangol@5percangol.hu címet is!

A hírlevelet továbbküld?k között értékes ajándékokat sorsolunk ki: három nyertesünk Szalai Nóri "5 Perc Angol Nyelvtan - Igeid?k" cím? könyvét kapja.

www.5percangol.hu

Millennium Idegennyelvi Központ
1054 Budapest, Szemere u.21.
Telefon: 06-1-353-4209, 06-70-452-0474
info@mlc2000.com | www.mlc2000.com
© 2005 | Leiratkozás a hírlevélr?l
Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok