2005.06.08 - Present Perfect Simple

2005.06.08 - Present Perfect Simple

Facebook Tweet
 
5 perc Angol online magazin 2005. június 8.

Szia!

Ma a Present Perfect Simple igeid?vel fogunk továbbra is foglalkozni, ahogy azt korábban ígértem.

Pénteken pedig a feladatok mellett azt is elárulom, hogy kik nyerték a "hajvágás-ajándékot", és persze elmondom a feladat helyes megoldását is :)

Addig is jó tanulást kívánok!
Üdv,
Nóri

www.5percangol.hu

Folytassuk ott, ahol abbahagytuk hétf?n, nézzük a Present Perfect Simple további használatait!

4.


Nézzük a Present Perfect Simple jellemz? id?határozóit!

just
(helye: have és a Past Participle között)
épp most1. 'Would you like something to eat?'
'No, I have just had a sandwich.'
2. Have you just arrived?
1. "Kérsz valamit enni?
"Nem, épp most ettem egy szendvicset."

2. Épp most érkeztél?
already
(helye: have és a Past Participle között)
már (kijelent? mondatban)1. I have already seen this movie.
2. Mark is not here. He has already gone.
1. Már láttam ezt a filmet.

2. Mark nincs itt. Már elment.
yet
(helye: mondat végén)
még (tagadó mondatban),
már (kérd? mondatban)
1. I haven't posted the letter yet.
2. Have you done your homework yet?
1. Még nem adtam fel a levelet.

2. Megcsináltad már a leckéd?
evervalahaHave you ever been in a Turkish prison?Voltál-e már török börtönben? (ezt szerintem egyedül az öcsém tudja, hogy honnan idéztem :) )
neversohaShe has never drunk beer.Soha nem ivott (még) sört.Az 'ever'-rel van egy eléggé gyakori mondattípus, ami természetesen Present Perfect Simple-ben lesz:

This is the most delicious ice-cream I have ever eaten. - Ez a legfinomabb fagyi, amit valaha ettem.
She is the cutest girl I have ever dated. - ? a legaranyosabb lány, akivel valaha randiztam.
Pedro is the smartest dog you have ever seen, isn't he? - Pedro a legokosabb kutya, akivel valaha találkozál, ugye?

Ahogy azt a példamondatokból is láthatod, ezekben a szerkezetekben van egy fels?fokú melléknév : legvalamilyenebb valami/valaki, amit/akit valaki valaha ...
- ez utóbbi pedig lesz a Present Perfect Simple része a mondatnak.


Az el?bb említett öt id?határozó a legjellemz?bb a Present Perfect Simple-re, de azért van még ezeken kívül is néhány:
recentlyaz utóbbi id?ben/a közelmúltban/ mostanábanI haven't used my laptop recently.Nem használtam a laptopomat az utóbbi id?ben.
latelyaz utóbbi id?ben/a közelmúltban/mostanábanHave you seen George lately?Láttad Gyurit mostanában?
so far(ez)idáigWe haven't had any problems so far,Idáig még nem volt problémánk.Nagyon gyakori hiba, hogy minden Present Perfect Simple kérdésbe (amikor azt tudakoljuk, hogy valaki csinált-e már valamit) a nyelvtanulók beleteszik az 'ever' id?határozót. Jól jegyezd meg az öreg bölcs mondását:

Ugyanis teljesen mást tud jelenteni ugyanaz a mondat 'ever'-rel és 'ever' nélkül. Nézd csak:
'Have you been to Mexico?'
"Mexikóban voltál?"
Itt a kérdez? tudja, hogy szoktál menni Mexikóba, vagy hallotta, hogy tervezted korábban, hogy mész, vagy egyszer?en látja rajtad, hogy nagy valószín?séggel éppen onnan jössz (sombrero van a fejeden, bár nem szoktál abban járni.


Have you ever been to Mexico? - Voltál valaha Mexikóban?

Ha a mondatba beleteszed az 'ever'-t, akkor mindenképpen arra vagy kíváncsi, hogy az említett cselekvés, történés valaha az életben megtörtént, bekövetkezett-e. Ha, például, magyarról angolra fordításnál felismered, hogy Present Perfect Simple lesz angolul a mondat, nézd azt is, hogy a kérdez? arra kíváncsi-e, hogy bekövetkezett-e, vagy arra, hogy valaha az életben bekövetkezett-e az, amir?l éppen szó van.
Present Perfect Simple-t kell használni - függetlenül attól, hogy a szerkezetben benne van a 'last' - az 'in the last few ...', azaz "az utóbbi néhány ..." kezdet? id?határozókkal is (amennyiben a szóban forgó cselekvés lezárult, és egészen az utóbbi néhány ...-ig tartott)

in the last few minutesaz utóbbi néhány percbenShe has had three cups of coffee in the last few minutes.Az utóbbi néhány percben három kávét is megivott.
in the last few hoursaz utóbbi néhány órábanI've read quite a lot of articles in the last few hours.Jó pár cikket elolvastam az utóbbi néhány órában.
in the last few daysaz utóbbi néhány napbanHe has lost a couple of kilograms in the last few days.Pár kilót leadott az utóbbi néhány napban.
in the last few weeksaz utóbbi néhány hétbenWe have learnt the tenses in the last few weeks.Az igeid?ket tanultuk az utóbbi néhány hétben.
in the last few monthaz utóbbi néhány hónapbanLittle Stuart has grown a lot in the last few month.A kis Stuart sokat n?tt az utóbbi néhány hónapban.
in the last few yearsaz utóbbi néhány évbenThey haven't met in the last few years.Nem találkoztak az utóbbi néhány évben.

Ezek az eddig említett id?határozók mind olyan id?szakra vonatkoznak, amely valamikor a múltban elkezd?dött (lényegtelen, hogy mikor) és egészen mostanáig tartott. Itt kell megemlítenünk még két másik id?határozót is, de azok inkább a Present Perfect Continuous-ra lesznek jellemz?k (de ott egy picit máshogy lesz a jelentésük majd).
since... óta (egy adott múltbéli pont óta)I haven't eaten anything since breakfast.
She has written a lot since Friday.
Nem ettem semmit reggeli óta.

Sokat írt péntek óta.
for... óta (valamennyi ideje)We have been here for a week.
They haven't gone fishing for years.
Egy hete vagyunk itt.
Nem mentek horgászni már egy évek óta.

Tehát valami megtörtént (vagy nem történt meg) valamennyi ideje, vagy valami múltbéli id?pont óta.

Ide tartoznak még azok az id?határozók is, amelyek még le nem zárult id?szakokra vonatkoznak. Ezek az id?határozók tulajdonképpen ugyanazok, mint amiket a Present Continuous-ban használtunk éppen folyamatban lév? id?szak kifejezésére, csak ott "abból az irányból" néztük ?ket, hogy folyamatban lév? id?szakot jelölnek, most pedig úgy fogunk rájuk tekinteni, mint még folyamatban lév?, LE NEM ZÁRULT id?szakra vonatkozó id?határozó szavak:

today ma
this afternoon ma délután
this week ezen a héten
this month ebben a hónapban
this year ebben az évben

"Már hat kávét ittam ma." –mondja, és látszik is szegényen! A lényeg az, hogy a 'today', tehát a "ma" az egy még folyamatban lév?, le nem zárult id?szak (mert ma még ma van J ), tehát még az említett cselekvés megkövetkezhet még, hiszen az említett id?intervallum (ma) még nem zárult le, nyitva van.


A következ? példákban is az a lényeg, hogy az említett id?szakok még tartanak, nem zárultak le:

Have you been on holiday this year? - Voltál már nyaralni ebben az évben? (még tart az év, ha nem volt nyaralni, még mehet)
She hasn't learned a lot this term. - Nem tanult túl sokat ebben a félévben. (még tart a szemeszter, még összeszedheti magát)
Have you seen Tom this morning? - Láttad Tomit ma reggel?(még reggel van, ha nem látta Tomi, még láthatja)
We have watched a film this evening. - Megnéztünk egy filmet ma este.(még este van, csinálhatunk még mást is)

Amennyiben a fent említett id?szakok már lezárultak volna, úgy Past Simple-t kellene használnunk. Tehát MOST IS, MINT MINDIG, MINDEN NÉZ?PONT KÉRDÉSE, UGYANAZT A MONDATOT LEHET TÖBB IGEID?BEN IS FORDÍTANI!

Nézzük ugyanezeket a mondatokat Past Simple-ben, és megérted rögtön, hogy mi a különbség!

Did you go on holiday this year? - Voltál nyaralni ebben az évben? (év vége van, ha nem volt nyaralni eddig, akkor nem is fog elmenni már)
She didn't learn a lot this term. - Nem tanult túl sokat ebben a félévben. (vége a félévnek, már nem tud javítani a jegyein)
Did you see you Tom this morning? - Láttad Tomit ma reggel?(elmúlt dél,Tomit már csak délután láthatja, ha eddig nem látta)
We watched a film this evening. - Megnéztünk egy filmet ma este.(vége a napnak, már nincs több program mára)

5.

Az ötödik eset is - ami nem más, mint egy tipikus mondatszerkezet - nagyon jellemz? a Present Perfect Simple-re:

El?ször nyerten valamit!.

Harmadszorra vagyok Egyiptomban.

Tipikus Present Perfect Simple mondattípus az, amikor valahanyadszorra csinálunk valamit, hiszen ebben az esetben is arról van szó, hogy MOSTANÁIG (életünk során) hányszor következett be a szóban forgó esemény. Itt is egy le nem zárt id?szakról van szó (hiszen még élünk), és az a cselekvés, amit éppen valahanyadszorra csinálunk MOST, kés?bb újra bekövetkezhet.


Az amerikai angolban nagyon gyakran hallhatsz ilyen mondatokat:

Oh, no! I lost my keys! - Jaj, ne! Elhagytam a kulcsaimat!
Jimmy just called me. - Most hívott épp Jimmy.

A fejezetben említett szabályok szerint ezek hibásnak látszanak, de ha azok lennének, akkor nem hallanád ?ket anyanyelvi emberek szájából :) Mi az igazság akkor?

Az amerikai angolban teljesen elfogadott, és széles körben használt a Past Simple a Present Perfect Simple helyett híradásokban, és meghatározatlan múlt id?ben történt cselekvések esetében. S?t, még az elvileg Present Perfect Simple-re jellemz? id?határozókkal kombinálva is:

Did you have lunch already? - Ebédeltél már?
I didn't do my homework yet. - Még nem csináltam meg a leckémet.

"Utazzon olcsón a Car Tourral!"

Kattints ide, és rendeld meg Szalai Nóra "5 perc Angol nyelvtan: Igeid?k" cím? könyvét!

A JÁTÉK FOLYTATÓDIK! AJÁNLJ, TOVÁBBÍTS, NYERJ!

Van egy remek ajánlatunk: ismertesd meg barátaiddal is az 5 perc Angol online magazint, s nyerhetsz! Küldd tovább 5 ismer?södnek az 5 Perc Angol hírlevelet, a listára tedd fel az 5percangol@5percangol.hu címet is!

A hírlevelet továbbküld?k között értékes ajándékokat sorsolunk ki: három nyertesünk Szalai Nóri "5 Perc Angol Nyelvtan - Igeid?k" cím? könyvét kapja.

www.5percangol.hu

Millennium Idegennyelvi Központ
1054 Budapest, Szemere u.21.
Telefon: 06-1-353-4209, 06-70-452-0474
info@mlc2000.com | www.mlc2000.com
© 2005 | Leiratkozás a hírlevélr?l
Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok