2007.01.29. – KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁKON LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK 1.

5 perc Angol online magazin 2007.január 29. Szalai Nóri Ha bármilyen kérdésed vagy kérésed van kérlek bátran írj emailt info@5percangol.hu 5Perc Angol TV 1. Ray’s Pumpkin 2. PICK UP 3. DRIVING IN BUDAPEST 4. Raymond’s Christmas Special, avagy hol van Rudolph? Szia ! Remélem kellemesen telt a hétvégéd a cudar idÅ� ellenére is 🙂 Ezen

5 perc Angol online magazin

2007.január 29.

Szalai Nóri

Ha bármilyen kérdésed vagy kérésed van kérlek bátran írj emailt
info@5percangol.hu

5Perc Angol TV

1. Ray’s Pumpkin
2. PICK UP
3. DRIVING IN BUDAPEST
4. Raymond’s Christmas Special, avagy hol van Rudolph?

Szia !

Remélem kellemesen telt a hétvégéd a cudar idÅ� ellenére is 🙂 Ezen a héten egy olyan témával fogunk foglalkozni, amely leginkább azok számára fog segítséget nyújtani, akik középfokú nyelvvizsgára készülnek, persze ezeket az anyagokat is érdemes megtanulni mindenkinek, hisz minél többet tudsz, annál okosabb leszel 🙂 (szuper aranyköpés, most találtam ki…). A következÅ� leckékben az ORIGO középfokú nyelvtani tesztekben leggyakrabban elÅ�forduló kifejezésekbÅ�l és vonzatos igékbÅ�l állítottam össze egy listát. Ha ezeket megtanulod, akkor nagy meglepetés nem érhet a tesztekben. A hét végén megnézzük mennyire tudtad elsajátítani ezeket, és csinálunk egy nagy tesztet közösen!

Jó tanulást!
Üdv,
Nóri

 

 

 

MAI LECKE


KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁKON LEGGYAKRABBAN ELÅ�FORDULÓ KIFEJEZÉSEK 1.

at last

Jelentése: végre. Nem összekeverendő az ‘at least’ kifejezéssel, amelynek a jelentése: legalább. Szinonimái: in the end, finally

After months of separation they were together at last. – Több hónapnyi különélés után végre újra együtt voltak.

at least

Jelentése: legalább. Nem összekeverendő az  ‘at last’  kifejezéssel, amelynek a jelentése: végre.

It’ll cost at least 200 GBP. – Legalább 200 fontba fog kerülni.

at the end (of)

Jelentése: valaminek a végén. Nem összekeverendő az ’in the end’ kifejezéssel, amelynek a jelentése: végül. A legegyszerűbb az, ha az ’at the end’-et rögtön az ’of’ vonzattal jegyzed meg, és úgy eszedbe fog jutni, hogy az azt jelenti, hogy ’valaminek a végén’.

There is a cinema at the end of the street. – Van egy mozi azt utca végén.

I’ll go to Italy at the end of the month. – Hónap végén Olaszországba fogok menni.

Ezzel szemben: He wanted to get home early but in the end it was midnight before he left for home. – Korán haza akart érni, végül aztán már éjfél is volt, mielÅ�tt elindult haza.

finally

Jelentése: végre. Szinonimája az ’at last’-nak.

to be angry with somebody

Haragudni valakire, mérgesnek lenni valakire. Lényeg, hogy ’with’ a vonzata.

My parents will be angry with me if I get home late. – Haragudni fognak a szüleim rám, ha késÅ�n érek haza.

to spend time doing sth

IdÅ�t tölteni valamilyen tevékenységgel. Fontos, hogy utána a tevékenységet jelentÅ� ige –ING formában (gerund) van!

He spends a lot of time watching documentaries. – Sok idÅ�t tölt dokumentumfilmek nézésével.

Help yourself to the salad, plese!

Szolgáld ki magad a salátával! Fontos, hogy a ’help yourself’ után ’to’ a vonzat.

unless

Jelentése: hacsak nem. Mivel önmagában tagadás, így utána nem szabad tagadni, illetve jövÅ� idÅ�t sem szabad használni!

I was told that unless my my work improves, I will lose my job. – Azt mondták, hogy hacsak nem fejlÅ�dik a munkám, akkor el fogom veszíteni az állásomat.

during

Jelentése: valami alatt. Fontos, hogy utána fÅ�név állhat csak, mellékmondat nem. Ha azt akarjuk mondani, hogy miközben valaki csinált valamit, akkor a ’while’ idÅ�határozót kell használni egy folyamatos igeidÅ�vel.

I was eating popcorns durning the film. – Pattogatott kukoricát ettem a film közben.

I was eating popcorns while I was watching the film. – Pattogatott kukoricát ettem, miközben néztem a filmet.

to be about to do something

Azon lenni, hogy csináljon valamit.

She is about to find a new job. – Azon van, hogy egy új munkát találjon.

to get married

 

to marry somebody

to be married to somebody

Összeházasodni (két ember csinálja: pl. we got married/összeházasodnzunk, they got married/összeházasodtak)

Elvenni valakit (valaki csinálja valakivel:  Peter married Suzan/Peter elvette Suzant)

 

Valakivel házasnak lenni (Peter is married to a stripper/Peter egy sztriptíztáncosnÅ�vel él házasságban)

to dial the wrong number

rossz telefonszámot tárcsázni

to treat somebody like something

valakivel valahogy bánni, valakit valahogy kezelni

My boss treats me like a servant. – A fÅ�nököm rabszolgaként bánik velem.

to give up something

Abbahagyni valamit. Az ’up’ után vagy fÅ�nevet vagy egy –ING formájú (gerund) igét lehet csak használni

Peter gave up smoking. – Peter abbahagyta a dohányzást.

to put somebody up (for a night)

Elszállásolni valakit (egy éjszakára)

Next week I’ll be in London. Could you put me up for a night? – JövÅ� héten Londonban leszek. El tudnál szállásolni egy éjszakára?

at the age of…

Valahány éves korban. At the age of 5 Mike started to learn English. – Mike 5 éves korában kezdett angolul tanulni.

to look forward to sth

Alig várni valamit. A ’forward’ után fÅ�név vagy –ING formájú ige jöhet csak!

I’m looking forward to going on holiday! – Alig várom már, hogy nyaralni menjünk/menjek!

Take the second turning on the left!

Fordulj a második utcánál balra! Ha csak annyit akarunk mondani, hogy ’Fordulj balra’, akkor simán ’Turn left’. Ha azt is hozzátesszük, hogy hanyadik sarkon és merre. Akkor a ’Take the … turning on the left/right!’

Look out!/Watch out!

MindkettÅ� azt jelenti, hogy ’Vigyázz’’. Általában arra kíváncsiak a tesztekben, hogy tudod-e, hogy ’out’ a vonzat!

lay, laid , laid

Fektet, valamit lefektet valahova. Nem összekeverendÅ� a ’lie, lay, lain’ igével, amelynek a jelentése ’fekszik, lefekszik’. Ez utóbbinak az –ING formája így néz ki: lying. Fontos még megjegyezni a ’to lay the table’ kifejezést, ami annyit tesz, hogy ’megteríteni az asztlt’.

to look up (a word) in the dictionary

Kikeresni egy szót a szótárból (ugyanezt a phrasal verb-et használjuk akkor is, ha pl. a telefonkönyvbÅ�l keresünk ki egy számot)

If you don’t know a word, look it up in the dictionary! – Ha nem ismersz egy szót, akkor keresd ki a szótárból!

to say goodbye

elbúcsúzni

What makes you think (that …)?

Kifejezés. Azt jelenti, hogy ’mibÅ�l gondolod, hogy …?’

to put on sth

Felvenni valamit (ruhát). Ha levesszük, akkor az ’take off’.

Put on your coat! – Vedd fel a kabátod!

Take off your shoes! – Vedd le a cipÅ�d!

to spend money on sth

Pénzt költeni valamire. Általában arra kíváncsiak, hogy tudod-e hogy a vonzata ’on.

to do business

Üzletelni. Fontos, hogy NEM MAKE!

to ask for something

Kérni valamit/valakit

to demand sth/ to do sth

Követelni valamit, tehát a ’demand’ige fÅ�nevet vonz. Ha igét akarunk utána tenni, akkor pedig ’to’ kell elé.

I walked in the office and demanded to see the manager. – Bementem az irodába, és azt követeltem, hogy beszélhessek a fÅ�nökkel.

Your behaviour was disgraceful and I demand an apology. – A viselkedésed szégyenteljes volt és bocsánatkérést követelek.

to insist on sth/doing sth

Ragaszkodni valamihez. Az ’insist’ vonzata ’on’, és utána fÅ�név, vagy –ING-es formájú igealak (gerund) jöhet csak!

He insisted on coming too. – Ragaszkodott ahhoz, hogy Å� is jöjjön.

to require sth

Igényelni, megkövetelni valamit. Do you require any assistance? – Szüksége van bármilyen segítségre? (sokszor passzív formában használjuk!)

to come to a place/to reach a place/to get to a place

Mindegyik jelentése nagyjából az, hogy elérkezni egy helyre. A lényeg az, hogy mindegyiknek más a vonzata.

to be out of breath

Kifogyni a levegÅ�bÅ�l, kapkodni a levegÅ� után

to make sense

Értelme van. It makes sense – Van értelme. It doesn’t make any sense. – Semmi értelme nincs.

to remind somebody to do something

Emlékezetni valakit, hogy csináljon valamit!

Remind me to post the letters tomorrow! – Emlékeztess, hogy adjam fel holnap a leveleket!

to die of something

Meghalni valamiben. Sam died of heart attack. – Sam szívrohamban halt meg. Lényeg, hogy a vonzata ’of’.

at … speed

…. Sebességgel. At 40 km/h speed. – 40 km/h sebességgel.

 
Kattints ide, és rendeld meg Szalai Nóra "5 perc Angol Nyelvtan: IgeidÅ�k" című könyvét!
 |Amennyiben a késõbbiekben nem kívánsz tõlünk további információt kapni, akkor csak egyszerûen kattints az alábbi hivatkozásra, és ezzel kijelentkezhetsz a listánkról.
Kérlek, vegyetek le a listátokról!
 
 
2007 | 5perc Csoport Kft. – Minden jog fenntartva
Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!