2008.09.24 -Relative Clauses 2. - Vonatkozó mellékmondatok 2.

2008.09.24 -Relative Clauses 2. - Vonatkozó mellékmondatok 2.

Facebook Tweet
   
 
5Perc Angol online magazin 5Perc Angol.hu Fórum Letölthet? anyagok
2008. szeptember 24. Hírlevélarchívum
Szia  !

Remélem a tegnapi lecke nem vette el a kedvedet vonatkozó mellékmondatok tanulásától! Ma tovább folytatjuk a RELATIVE CLAUSES témakört, és megtanuljuk azokat az eseteket, amikor nem személyekr?l beszélünk.

Jó tanulást,

Üdv,
Nóri
 
MAI LECKE
RELATIVE CLAUSES – VONATKOZÓ MELLÉKMONDATOK 2.

RELATIVE CLAUSES – VONATKOZÓ MELLÉKMONDATOK 2.

WHICH/THAT

Eddig az AKI/AKIK (AKIT/AKIKET) vonatkozó névmásokkal foglalkoztunk, most pedig nézzük meg azokat az eseteket, amikor nem személyekre, hanem dolgokra vonatkozik a névmás.

Ez utóbbi esetben a WHICH/THAT (AMI/AMIK/AMELY/AMELYEK) vonatkozó névmásokat kell használni. Nézzük meg egy-két példát, hogy könnyen megértsd a szabályokat:

I like articles THAT/WHICH talk about true stories or other people’s life.Azokat a cikkeket szeretem, AMIK/AMELYEK igaz történetekr?l vagy mások életér?l szólnak.
Mary works for an agency THAT/WHICH sells foreign holidays.Mary egy ügynökségnek dolgozik, AMI külföldi nyaralásokat értékesít.
 

 

 

 

 

 

Ahogy azt a példákban is láthattad, a WHICH vonatkozói névmás helyett lehet használni a THAT-et is, s?t ez utóbbinak a használata sokkal gyakoribb, azonban vannak olyan esetek, amikor csak a WHICH vonatkozó névmást használhatod.

 

Ha a a WHICH vonatkozó névmás az ?t megel?z? f?névre vonatkozik, akkor nem teszük elé vessz?t, és tetszés szerint akár THAT-et is használhatunk, ahogy azt a fenti példamondatokban is láthattad.

 

Ebben az esetben sz?kít?, azaz IDENTIFYING mondatról van szó, és a vonatkozó névmás azt azonosítja, hogy pontosan mire/melyikre gondounk az adott dologból. Ebben az esetben nem használunk vessz?t, és nem is hagyhatjuk ki a mondatból, mert nélküle értelmetlen lenne.

 

I like articles THAT/WHICH talk ... – Azokat a cikkeket szeretem, amik/amelyek .... (sz?kít? értelem: azokat, amik)

Mary works for an agency THAT/WHICH sells ... – Mary egy olyan cégnek dolgozik, ami ... (sz?kít? értelem: olyan, ami)

 

Ha b?vít?, azaz NON-IDENTIFYING mondatról van szó (tehát amikor a vonatkozó névmás egy extra információt közöl, de ennek elhagyásával a mondat értelmes és helyes maradna), akkor csak a WHICH névmást lehet használni, és elé vessz?t kell tenni.

We stayed at the Orient-Pacific Hotel, WHICH I found on the Internet. – Az Orient-Pacific Hotelben laktunk, AMIT az Interneten találtam.

Láthatod, hogy itt a WHICH által bevezetett mellékmondat egy plusz információt közöl, a mondat nélküle is helyes és értemes lenne.

Még egy példa:

The twins showed us some photos of the party, WHICH they enjoyed a lot. – Az ikrek mutattak pár képet a partiról, AMIT nagyon élveztek.

Még három nagyon fontos dologról kell beszélnünk.

Eddig az alanyesetr?l beszéltünk, tehát arról, amikor magyarul az AMI/AMELY/AMIK/AMELYEK vonatkozó névmásokat használjuk attól függ?en, hogy egyes vagy többes számról van-e szó. (Angolul minden számban WHICH/THAT névmást használunk, de az ?ket követ? igét természetesen egyeztetni kell az alany számával.)

Most pedig nézzük meg, hogy mi a helyzet a tárgyesettel (IDENTIFYING mondatok esetében), tehát amikor magyarul az AMIT/AMIKET/AMELYET/AMELYEKET névmásokat használjuk!

I found the coat WHICH/THAT I lost in December.Megtaláltam a kabátot, AMIT decemberben elhagytam.

Láthatod, hogy a vonatkozó névmás – akárcsak a WHO esetébe - angolul ugyanaz marad tárgyesetben is, tehát WHICH/THAT. A használatra vonatkozó szabályok megegyeznek a WHO-nál használt szabályokkal: tárgyesetben akár ki is hagyhatod a névmást, tehát a WHICH/THAT-et a mondatból, ami így is helyes lesz (az angolok minden esetben jobban szeretik ezt a „kihagyós” verziót).Tehát:

I found the coat I lost in December.Megtaláltam a kabátot, AMIT decemberben elhagytam.

A WHICH névmást (és csak is ezt, tehát a THAT-et nem!) használjuk abban az esetben, amikor a vonatkozó névmás az egész mondatra vonatkozik nem csak a f?névre. Ebben az esetben vessz?vel választjuk el, ez is mutatja, hogy b?vít?, azaz NON-IDENTIFYING mondatot vezet be. Ez a fajta mondat, egyfajta véleménynyilvánítás az el?z? mondatra vonatkoztatva.

Sammy passed his English test, WHICH didn’t surprise me.Sammy átment az angol vizsgán, AMI nem lepett meg engem.

We party was fun, which I didn’t expect at all.A party jó volt, AMIT nem vártam egyáltalán.

És végül, de nem utolsósorban nézzük meg, hogy mikor kell használni a WHAT-ot, mint vonatkozó névmást, mert sokan keverik a WHICH névmással és a THAT-tel is.

A legegyszer?bb ezt úgy megjegyezni, hogy a WHAT jelentése ez: THE THING(S) THAT. Ha ezt be tudod helyettesíteni a mondatba, akkor ezt kell használnod!

Everything (THAT/WHICH) I saw was horrible.Minden, amit láttam szörny? volt.
I devoted all the time (THAT/WHICH) I had to my dogs.Minden id?t, amim volt a kutyáimnak szenteltem.

Viszont:
Did you understand WHAT I’m saying?Érted amit mondok?

itt lehetne: Did you understand THE THING THAT I’m saying?

 

fotobanner_469422592.jpg

PARTNEREINK

 
©2003-2008 | 5perc™ Csoport Kft.- Minden jog fenntartva
Amennyiben a kés?bbiekben nem kívánsz t?lünk további informokatációt kapni, akkor csak egyszer?en kattints az alábbi hivatkozásra, és ezzel kijelentkezhetsz a listánkról.
Kérlek, vegyetek le a listátokról
 
     
Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok