2010.10.18. - Amazing animal stories - 1.

2010.10.18. - Amazing animal stories - 1.

Facebook Tweet
facebook twitter facebook linkedin instagram
Rólunk |  Leckék Webáruház
10. 10. 17.
Szia,

Remélem kellemesen telt a hétvégéd. Szombaton vendégek voltak nálunk, és vacsorára megfőztem életem első báránypörköltjét. Nagyon finom lett, érdemes volt megpróbálkozni vele! A héten (nem a bárány apropóján:- ) állattörténetekkel fogunk foglalkozni, mégpedig olyanokkal, amelyek különleges állatokról, állati hőstettekről szólnak. Mindegyik leckét magyarul is el tudod majd olvasni, és a cikkeket meg is lehet hallgatni!

shadow-space
MAI LECKE

Brave Buddy- the dog who rescued his owner’s life and home

https://www.5percangol.hu/images/source_files/Buddy_Mixed.mp3

German shepherds were bred for intelligence to protect sheep flocks from predators. They are loyal and very sensitive to people’s emotions. Buddy, a German shepherd, proved to be true to this tradition when he went to get help after his owners’ Caswell Lakes property caught on fire on.

Like usual, Buddy was beside his human companion, Ben Heinrichs, who was working in the family’s work shop. A heater ignited chemicals the 23-year-old was working with, giving Ben flash burns to his face. The flames quickly grew as they escaped the shop. Then Ben said to his dog “Buddy, we need to get help!” but thought the dog would hide in the woods till he manages to find help.

In the meantime, Alaska State Trooper Terrence Shanigan, received a frantic phone message calling for help left by neighbors of the Heinrichs. But on his way to the blaze, he got lost as his GPS froze up. He was planning on taking a turn that would send him the long way around the neighbourhood when Buddy appeared at the edge of his patrol vehicle.

When Shanigan approached the intersection, the dog looked at him, and took off running down a side road. Every once in a while during the run back to his home, Buddy looked back at Shanigan’s car as if to make sure the trooper was following. By the time Shanigan reached the property, the shop was in flames. Afterward, Buddy disappeared, presumably into the woods.

Shanigan was then able to verbally guide fire engines from local volunteer fire departments to the Heinrichs’ home. The work shop was destroyed, and a nearby wood shed was badly burned. However, the Heinrichs’ home escaped the flames. Only the trim around the kitchen window was damaged by the fire.

Buddy received a stainless steel dog bowl engraved with words of appreciation from State Troopers and a big rawhide bone.

German shepherd        [ˈdʒɜːmən ˈʃepəd]          német juhászkutya
to breed (bred, bred)    [tu briːd bred | bred]      tenyészt
sheep flock      [ʃiːp flɒk]           birkanyáj
predator           [ˈpredətə]         ragadozó
to prove to be true to   [tu pruːv tu bi truː tuː]    igaznak bizonyul
like usual         [laɪk ˈjuːʒʊəl]     szokás szerint
human companion      [ˈhjuːmən kəmˈpænɪən]embertárs
work shop       [wɜːk ʃɒp]          műhely
to ignite           [tə ɪɡˈnaɪt]        meggyullad, begyullad
chemical          [ˈkemɪkl̩]           vegyszer
flash burn        [flæʃ bɜːn]         égési sérülés
in the meantime          [ɪn ðə ˈmiːntaɪm]           eközben
frantic  [ˈfræntɪk]          kétségbeesett
blaze    [bleɪz]   tűzvész
neighbourhood           [ˈneɪbəhʊd]       szomszédság, környék
at the edge of [ət ði edʒ ɒv]      valaminek a szélén
to approach     [tə əˈprəʊtʃ]       megközelít
intersection     [ˌɪntəˈsekʃn̩]      útkereszteződés, csomópont
trooper[ˈtruːpə]                        járőr
presumably     [prɪˈzjuːməbli]   feltételezhetőleg
verbally           [ˈvɜːbəli]           szóban
volunteer         [ˌvɒlənˈtɪə]        önkéntes
rawhide bone   [ˈrɔːhaɪd bəʊn   préselt csont

Buddy a bátor – a kutya, aki megmentette a gazdája életét és otthonát

A német juhászkutyákat eredetileg intelligenciájuk miatt tenyésztették, hogy megvédjék a nyájat a ragadozóktól. Hűségesek gazdájukhoz, és nagyon érzékenyek az emberi érzelmekre. Buddy, egy német juhászkutya, is igazolta ezt a hagyományt, amikor segítséget szerzett, miután gazdái Caswell Lakes-i háza kigyulladt.

Szokás szerint Buddy gazdája, Ben Heinrichs mellett volt, amikor az a család műhelyében dolgozott. Egy hősugárzó miatt azonban meggyulladtak azok a vegyszerek, amelyekkel a 23 éves Ben dolgozott, megégetve a férfi arcát. Ahogy kimenekültek, az üzlet gyorsan lángra kapott. Ben ekkor azt mondta a kutyájának “Buddy, segítséget kell szereznünk!”, de azt gondolta, hogy a kutya az erdőben fog elrejtőzni addig, amíg ő maga segítséget nem szerez.

Ezalatt az Alaszka Állambeli járőr, Terrence Shanigan kétségbeesett segítségkérő hívást kapott a Heinrichs család szomszédjaitól. Azonban úton a tűzvész felé, eltévedt, mivel a GPS készüléke lefagyott. Azt tervezte, hogy visszafordul az útra, amely körbeviszi a településen, amikor Buddy megjelent a járőrkocsija szélénél.

Amikor Shanigan az útkereszteződéshez ért, a kutya ránézett, és lefutott egy mellékúton. Hazafelé úton Buddy végig szemmel tartotta a járőr kocsiját, mintha csak meg akart volna győződni arról, hogy a férfi követi őt. Mire Shanigan elérte a házat, az üzlet már lángokban állt. Ezek után Buddy eltűnt, feltehetőleg az erdőbe ment.

Shanigan ezek után szóban is el tudta mondani a helyi önkéntes tűzoltőknak, hogy hogyan találnak el Heinrichs-ék házához. A műhely a tűz martalékává vált, és a közeli fa fészer is csúnyán megégett. Ennek ellenére, Heinrichs-ék háza épen maradt. Mindössze a konyhaablak kerete égett meg.

Buddy egy elismerő szavakkal díszített fém kutyatálat és egy hatalmas présel kutyacsontot kapott az alaszkai járőröktől.

shadow-space
Csatlakozz a közösségünkhöz
facebook twitter googleplus
SZERKESZTŐSÉG
5Perc Angol Magazin
[COMPANY_FULL_ADDRESS]
Hétfő - Péntek: 09.00 - 18.00
Szombat: 10.00 - 14.00

KAPCSOLAT
TELEFON  :  +36/1-783-02-07
MOBIL: +36/70-4520474
E-MAIL: nori.szalai(kukac)5percangol.hu
© 2003 - 2018 
Szalai Nóra - 5Perc Angol Magazin
Minden jog fenntartva
Leiratkozás a Napi Leckékről
Első lenyűgöző állattörténetünkben egy hős német juhászról olvashatsz. A szöveget meg is hallgathatod, sőt magyarul is elolvashatod.
Címkék:
    nincsenek címkék
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok