Szalai Nóri

Ha bármilyen kérdésed vagy kérésed van kérlek bátran írj
emailt:
info@5percangol.hu


Szia !


Először is elnézést kérek a tegnapi időzavaromért, természetesen tudom, hogy tegnap kedd volt, ma pedig szerda :) Ahogy azt ígértem, ma folytatjuk a névelők témáját. Tegnap megnéztük a határozatlan (indefinite) névelőket (a/an), ma pedig a határozott névelőről, azaz a THE-ről olvashatsz, és tanulhatod meg a használatára vonatkozó szabályokat!

És egy nagyon fontos bejelentésem van!
2006. november 4-én hatalmas és fergeteges HALLOWEEN party-t rendezünk! A részletekről (hogy hol lesz, ugyanis még több helyszín is versenyben van:) a héten még részletesen tájékoztatlak! A lényeg az, hogy lesz kaja-pia-tánc, és jelmezverseny is (ahogy az már hagyomány), tehát a jelmez - bár nem kötelező - nagyon ajánlom, mert szuper jó móka!

Addig is tanuljuk!


Üdv,
Nóri

 

Kapcsolódó lecke:

Határozatlan névelők
 

THE – HATÁROZOTT NÉVELŐ

Mielőtt belekezdenénk a téma alapos vizsgálatába, tisztázzuk gyorsan a határozott és határozatlan névelők közötti alapvető különbségeket.

 

határozott névelő (definite artilce)

magyarul: a/az

angolul: the

 

határozatlan névelő (indefinite article)

magyarul: egy

angolul: a/an

A „the” határozott névelőt egyes és többes számú főnevekkel is használhatod, mégpedig akkor, amikor egy konkrét vagy egyedi dolgokra vonatkozik.

Pl. a dog – egy kutya

Itt határozatlan névelőt használunk, mert nem tudjuk -  és nem is lényeges -, hogy melyik vagy milyen kutyáról van szó („határozatlan kutya”).

the dog – a kutya

Meghatározott kutya, tudjuk, hogy melyik ebre vonatkozik az amiről beszélünk. (Pl. a saját kutyánk, vagy a Buksi, vagy Lessie, stb). Arra az adott kutyára vonatkozik, amelyikről szó van. (A kutyatársadalom egy tagja.)

A dog is an intelligent animal.

The dog in the picture is a poodle.

A kutya okos állat.

A képen látható kutya egy uszkár.

Az ’a/an’ határozatlan névelőt használjuk, ha általánosságban beszélünk valamiről/valakiről, nem pedig egy konkrét dologról vagy személyről, vagy egy csoport egy bizonyos tagjáról.Tehát a példamondat állítása egy bármilyen kutyára vonatkozik, az a lényeg, hogy kutya legyen.

A ’the’ határozott névelőt használjuk abban az esetben, ha egy csoport egy egyedi tagjáról beszélünk. A példamondatban a képen látható kutyáról van szó, tehát ő is a kutyák csoportjához tartozik, csak az az egyedi benne, hogy ő van a képen J

 

 

INDEFINITE (a/an): határozatlan

DEFINITE (the): határozott

EGYES SZÁM/

SINGULAR

a dog

(bármilyen kutyára vonatkozik)

an apple

(bármilyen almára vonatkozik)

the dog

(egy bizonyos kutyára vonatkozik, pl. a kutya a kertben)

the apple

(egy bizonyos almára vonatkozik, pl. a táskámban lévő alma)

TÖBBES SZÁM/

PLURAL

some dogs

(több, mint egy kutyára vonatkozik általánosságban beszélve)

some apples

(több, mint egy almára vonatkozik általánosságban beszélve)

the dogs

(több, mint egy bizonyos kutyára vonatkozik, pl. a kertben lévő kutyák)

the apples

(több, mint egy bizonyos almára vonatkozik, pl. a kosárban lévő almák)

Most pedig nézzük meg egyenként azokat a szabályokat, amelyek a ’the” határozott névelő használatára vonatkoznak!

 

 

A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN KELL HASZNÁLNI A ‘THE’ HATÁROZOTT NÉVELŐT:

1)         A ’the’ határozott névelőt használjuk, amikor olyan főnevekről beszélünk, amelyek egy bizonyos dologra vonatkoznak. Összehasonlításképpen vess egy pillantást az alábbi táblázatra, hogy lásd mi a különbség az általános és az egyedi használat között:

GENERAL : általánosság

SPECIFIC: egyedi eset

Coffee is a popular hot drink all over the world.

The coffee is too hot. Give me some milk!

A kávé népszerű ital a világ minden táján.

 

Túl meleg a kávé! Adj egy kis tejet!

(Ebben az esetben pontosan tudjuk, hogy melyik kávéról van szó, arról, amelyik előttem van!)

English is her mother tongue.

I sometimes don’t understand the English she speaks.

Angol az anyanyelve.

 

Néha nem értem azt az angolt, amit ő beszél.

I like music.

I like music in general, but I don’t like the music of the 13th century.

Szeretem a zenét.

 

Általában szeretem a zenét, de nem igazán kedvelem a XIII. század zenéjét.

Girls like buying shoes.

 

We’ll go to buy some shoes with the girls in the afternoon.

A lányok szeretnek cipőt vásárolgatni.

(A lányok, általában, mint nőnemű lények, szeretnek shoppingolni.)

 

Elmegyünk venni egy pár cipőt a lányokkal délután.

(Tudjuk, hogy melyik lányokról van szó, valószínűleg a baártaimról.)

 

TIPP:

Amikor bizonyos nem megszámlálható dolgokról beszélünk, különösképpen akkor, amikor elvont főnevekről van szó (pl. music - zene, economy - gazdaság, literature – irodalom, hate – gyűlölet, love – szeretet, stb.) gyakran a következő birtokos szerkezetet használjuk arra, hogy beazonosítsuk, hogy az elvont fogalom körén belül annak melyik specifikus részéről van szó:

 

THE … OF …

the music of the 13th century

a XIII. század zenéje

the economy of Hong Kong

Hong Kong gazdasága

the love of his son

a fiam szeretete

the literature of the Middle Ages

a középkor irodalma

 

 

2)         Határozott névelőt kell használni, amikor olyan dolgokról beszélünk, amelyek egyediek, csak egy van belőlük:

Rome is the capital of Italy.

 

The Earth goes round the Sun.

Which is the highest tower in the world?

Róma Olaszország fővárosa.

(Egyedülálló dolog, egy országnak sem lehet több fővárosa.)

A Föld forog a Nap körül.

(Mivel egy Föld és egy Nap van… legalább is a tudomány jelenlegi állása szerint)

Melyik a legmagasabb torony a világon?

(Mivel csak egy legmagasabb lehet…)

Ahhoz, hogy kiemeljük, hogy valami egyedi és csak egy van belőle, a következő kifejezéseket és szerkezeteket tudjuk használni:

  • felsőfokú melléknevek/superlatives
  • sorszámnevek/ordinal numbers
  • the only
  • the same

Nézzünk is meg egy-két példát ezekre:

SUPERLATIVES: felsőfokú melléknevek

There are a lot of good Italian restaurants in the town, but the best is Marcello’s.

Sok jó olasz étterem van a városban, de a legjobb a Marcello’s.

ORDINAL NUMBERS:

sorszámnevek

Who want to be the second at the exam?

Ki akar a második lenni a vizsgán?

THE ONLY

az egyetlen

The only thing I need now is an ice-cream.

Az egyetlen dolog, amire nekem most szükségem van az egy fagyi.

THE SAME

ugyanaz

Peter is the same height as Sam.

Peter ugyanolyan magas, mint Sam.

…vagy:

We’re moving house at the end of this year.

 

Az év végén költözünk. (Mivel az évnek egy vége van …)

He gets his salary at the beginning of the month.

A hónap elején kapja a fizetését. (Mivel a hónapnak csak egy eleje van, illetve mindennek csak egy eleje van!)

3)         Amikor valamit első alkalommal említünk, általában ’a/an’ határozatlan névelőt használunk. Amikor aztán ugyanazt a dolgot újra megemlítjük, már ’the’ határozott névelőt kell használni, mivel ebben az esetben már a beszélő és a hallgató is tudja, hogy miről van szó. Na, hogy világosabb legyen, itt egy példa:

When I was a child I had a dog and a cat. The dog always chased the cat, so we had to give the cat to a friend of mine. 

Amikor gyerek voltam, volt egy kutyám és egy macskám. A kutya állandóan kergette a macskát, így a macskát oda kellett adnunk egy barátomnak.

 

4)         Amikor speciális ember vagy állatcsoportokról beszélünk, akkor általában a ’the’ névelőt használjuk a teljes csoport jelölésére (általában melléknévvel vagy nemzetiséget jelölő szavakkal járnak együtt)

The Italians like all kinds of pasta.

Az olaszok szeretik a tésztát.

The Chinese learn English at school form the age of 5.

A kínaiak már 5 éves koruktól tanulnak angolt az iskolában.

We have to help the old and, the poor and the weak.

Segítenünk kell az öregeket, a szegényeket, és az elesetteket.

There are subtitles for the deaf.

 

A süketeknek van felirat.

The blind use a special computer that recognises their voice.

A vakok egy speciális számítógépet használnak, ami felismeri a hangot.

The cheetah is the fastest animal in the world.

A gepárd a világ leggyorsabb állata.

 

5)         A következő szavak előtt használnod kell a ’the’ határozott névelőt:

the sky

There is a plane in the sky.

Van egy repülőgép az égen.

 

the sea

There are a lot of different animals in the sea.

Egy csomó fajta állat él a tengerben.

 

the ground

If you can’t carry it, put it on the ground!

Ha nem bírod cipelni, akkor csak tedd le a földre.

the country

I used to live in downtown, but now I live in the country, in a cottage.

Valaha a belvárosban laktam, de most vidéken élek, egy kis házban.

the environment

Protecting the environment is an indispensable task nowadays.

A környezet védelme elhanyagolhatatlan probléma manapság.

 

DE:

space = outer space, universe

Are there living creatures in space?

Vannak élőlények az űrben?

the space = empty place

You can park here! The space is big enough for your car.

Nem parkolhatsz itt! Ez a hely nem elég nagy a te autódnak!

 

go to the cinema

Would you like to go to the cinema this weekend?

Szeretnél moziba menni a hétvégén?

go to the theatre

We rarely go to the theatre, because we always finish work late.

Ritkán megyünk színházba, mert mindig sokáig dolgozunk.

go to the shop

Would you go to the shop for me? I need some milk.

Leszaladnál a boltba helyettem? Kéne egy kis tej.

go to the pub

Jack goes to the pub with his friends every single evening.

Jack minden áldott este lemegy a pub-ba a haverjaival.

go to the library

If you want to find a rare book, you have to go to the library.

Ha meg szeretnél találni egy ritka könyvet, akkor el kell menned a könyvtárba.

go to the city

Although we live in a small village, we go to the city every day.

Bár egy kis faluban lakunk, minden nap bemegyünk a városba.

go to the village

How did you go to the village?

Hogyan jutottál a faluba?

go to the station

We have to go to the station. The train leaves in 15 minutes!

El kell mennünk az állomásra. A vonat 15 perc múlva indul!

 

DE:

the radio

Are you listening to the radio?

Hallgatod a rádiót?

television = a program on TV

Mary is watching television.

Mari Tv-z néz.

the television = the television set

Would you turn off the television? I’m trying to concentrate.

Kikapcsolnád a TV-t? Próbálok koncentrálni.

 

6)         Használni kell a ’the’ határozott névelőt a hangszerek és táncok neveivel:

My brother and my father play the violin.

A testvérem és az apukám hegedülnek.

I used to play the piano.

Valaha zongoráztam.

We went to dance the tango.

Elemntünk tangózni.

They danced the waltz at the ball.

Keringőztünk a bálban.


 

A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN NEM KELL HASZNÁLNI A ‘THE’ HATÁROZOTT NÉVELŐT:

1)         a ’breakfast’, ’lunch’ és ’dinner’ szavakkal:

breakfast

What do you want for breakfast?

Mit kérsz reggelire?

lunch

We’re going to have lunch!

Megyünk ebédelni!

dinner

When is dinner tonight?

Mikor van ma a vacsora?

 

2)         amikor a számok jelzőként szerepelnek egy szóösszetételben:

room 126

Mr Smith stays in room 126.

Mr Smith a 126-os szobában lakik.

platform 8

The train leaves from platform 8.

A vonat a 8-as vágányról indul.

page 78

Open your books at page 78!

Nyissátok ki a könyveiteket a 78. oldalon!


3)         a ’home’ szóval:

to stay at home

I don’t feel like going out tonight. I prefer staying at home.

Nincs kedvem ma elmenni sehova. Jobban szeretnék otthon maradni.

to leave home

You have to leave home soon, if you want to catch the train.

Hamarosan el kell indulnod itthonról, ha el akarod még érni a vonatot.

to be at home

Kim is at home now. You can call her.

Kim otthon van most. Fel tudod hívni.

  

HIRDETÉS - AJÁNLOTT NYELVISKOLA


Millennium Idegennyelvi Központ
1064 Budapest, Vörösmarty utca 45.
(Vörösmarty - Aradi sarok)
Telefon: 06-1-353-4209, 06-70-452-0474


info@mlc2000.com |
Amennyiben a késõbbiekben nem kí­vánsz tõlünk további információt kapni, akkor csak egyszerûen kattints az alábbi hivatkozásra, és ezzel kijelentkezhetsz a listánkról.
Kérlek, vegyetek le a listátokról!

© 2003-2006 | 5perc Csoport Kft. - Minden jog fenntartva

Az 5perc levelek küldéséről az EZHost tárhely szolgáltató gondoskodik.

Hosting by EZHost - www.ezhost.hu
Ha komolyan veszed az Internetes jelenlétet