Alapfokú Nyelvtani Teszt – Egyszerű és folyamatban lévő múlt idők

alapfok
A mai múlt idős igeidős tesztben az egyszerű múlt idő és a folyamatban lévő múlt idő használatát gyakorolhatjátok. A teszt után rövid nyelvtani összefoglalót is találtok a két igeidő használatáról.

Válaszd ki a helyes megoldást.

Nyelvtani magyarázatok:

Egyszerű múlt idő (Past Simple Tense)

 

Akkor használjuk, amikor a múltban valami megtörtént, azaz be is fejeződött, lezárult, és ehhez a jelennek semmi köze. Tudom azt is, hogy az, amiről szó van, a múltban mikor történt. Ezt vagy egy időhatározó szó fejezi ki, vagy a szövegkörnyezetben van benne valahol.

Mary spent her teenage years in a small town. – Mary tinédzser éveit egy kisvárosban töltötte.

Ez egy hosszú időszakra vonatkozik, és nincs benne, hogy mikor, de mivel Mary már nem gyerek (ez a mondatból kiderül), a mondanivaló egy lezárt múltbeli időszakra vonatkozik. Akárcsak az összes többi igeidőnél, itt is vannak jellemző időhatározók, amelyek, ha benne vannak a mondatban, akkor Simple Past-ot kell használni. Ezek a következők:

IDŐHATÁROZÓK:

yesterday

tegnap

last week

múlt héten

last month

múlt hónapban

last year

múlt évben, tavaly

Minden, ami last … az Past Simple lesz.

5 days ago – 5 nappal ezelőtt/5 napja

Minden, ami ’… ago’, az is Past Simple lesz.

in 1975 – 1975-ben

Az évszámokkal, pontos dátumokkal is Past Simple-t kell használni!

A mondatban nem kell feltétlenül és kötelezően időhatározónak lennie (tehát az említett időhatározók nem kötelezőek, hanem jellemzőek). A lényeg az, hogy aki beszél, és aki hallgatja (vagy aki olvassa a szöveget, és aki azt írta) mindannyian tudják, hogy amiről szó van, az a múltban mikor történt (ha nem is pontosan, de időhöz/időszakhoz tudják kötni).

Poe wrote this poem. – Poe írta ezt a verset.

Ebben az esetben Past Simple igeidőt kell használni, mert nagyjából tudjuk, hogy mikor írhatta a verset, sőt azt is tudjuk, hogy már nem él, tehát többet nem is fog verset írni, így mindenképpen egy lezárt múltbeli cselekvésről van szó, aminek semmi köze nincs a jelenhez.

The ballpoint pen was invented in the 19th century. – A golyóstollat a 19. században találták fel.

The Egyptians used papyrus for writing. – Az egyiptomiak papiruszt használtak az íráshoz.

 

Folyamatban lévő múlt idő (Past Continuous/Progressive Tense)

Akkor kell Past Continuous-t használnod, amikor a múltban éppen történt valami, azaz akkor éppen folyamatban volt! Emlékezz csak, hogy mit mondtunk a Present Continuous-ról! Azt mondtuk, hogy a jelen egy adott pontján vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvésre használjuk. A Past Continuous-ra pontosan ugyanez igaz, azzal a különbséggel, hogy itt az állítás úgy hangzik, hogy „a múlt egy adott pillanatában vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvés leírására használjuk”.

Yesterday at 5 we were watching TV when the neighbour knocked on the door.– Tegnap 5 órakor éppen tévét néztünk, amikor a szomszéd kopogott az ajtón.

A múlt egy adott pontja itt a tegnap öt óra, és azt mondom el, hogy akkor éppen mit csináltunk (milyen cselekvés volt folyamatban az adott időben). Nyugodtan tedd bele a magyar mondatodba azt, hogy „éppen”, és ha illik bele, akkor ez az igeidő lesz (többnyire)!

I was having a bath when the phone rang.– Éppen fürödtem, amikor megszólalt a telefon.

Ebben a mondatban ugyanaz történik, mint az előbbiben: megjelölöm a múlt egy időpontját, ami nem más, mint az a pont, amikor a telefon megszólalt, és azt mondom meg, hogy abban a pillanatban milyen cselekvés volt éppen folyamatban.

A mondatokból láthatod, hogy a múlt egy adott pontját vagy szakaszát nem csak időhatározószóval fejezheted ki, hanem egy mellékmondattal is (pl. amikor a telefon megszólalt, amit egy when vezet be, és Past Simple igeidőben lesz az ige utána).

 

A Past Continuous másik, nagyon fontos használata az, amikor a Past Simple igeidővel együtt használva egy történetet mesélünk el. A Past Continuous-t a Past Simple igeidővel együtt használva sokkal árnyaltabban tudunk történeteket elmesélni.
A Past Simple-t egy történet egymás után következő eseményei kifejezésére használjuk.
A Past Continuous-szal háttér-információkat, leírásokat, az egyes megtörtént események közben hosszabb ideig tartó eseményeket, párhuzamos szálakat tudunk a történethez adni.

I was walking my dog in the park when I saw my friend, Mark. – Épp a kutyámat sétáltattam a parkban, amikor megláttam a barátomat, Markot.

Ebben a mondatban a „megláttam a barátomat, Markot” tagmondatban van az „esemény” (Past Simple), míg a „miközben sétáltattam a kutyámat” tagmondat tartalmazza az esemény körülményeit (Past Continuous).

Bob was painting the walls when he fell off the ladder. – Bob épp a falakat festette, amikor leesett a létráról.

Itt az „esemény” az, hogy „Bob leesett a létráról”, az „éppen festette a falakat” tagmondat pedig a háttér-információt adja.

 

A harmadik eset az, amikor két vagy több esemény párhuzamosan van folyamatban. Ilyenkor mindegyik Past Continuous-ban lesz, mert egyik sem zárult le, hanem az adott időben éppen folyamatban voltak:

The mother was checking her e-mails, the father was watching the children and the children were having breakfast. – Az anya az e-mailjeit nézte meg, az apa a gyerekekre figyelt, a gyerekek pedig reggeliztek.

Családi csendélet: nem azt mondom meg, hogy ki mit csinált meg, hanem leírom, hogy akkor épp ki mit csinált!

Ide tartozik a while időhatározószó, ami után mindig Continuous-ban van a tagmondat. Ez általában Past Continuous, de lehet más Continuous is, például:

While I’m writing an article, you should do the cleaning. – Amíg írom a cikket, neked ki kéne takarítanod.

 

 

Vocabulary

old flame régi szerelem
referee bíró (sporteseményen)
to knock kopogtatni
to explode felrobbanni

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!