Tom Cruise: ’Lessons learned’ – szókincs, videó, hallás utáni szövegértéses feladat, mini nyelvtan

középfok
A következő beszélgetésben Tom Cruise mesél arról, hogy milyen fontos leckéket tanult meg a forgatások alatt a nagy mesterektől. Valamint kicsit körbejárjuk a learn igét is.

A videó megnézése után javítsátok ki a hibás információkat a mondatokban a videóban elhangzott információkra. Minden mondatban egy hibás információ található.

source: Paul Newman’s Valuable Acting Lesson To Tom Cruise, The Graham Norton Show, Youtube

1.Tom Cruise has had jobs since he was a graduate.

2.He hated working but he liked having his own money.

3.He had the good fortune to work with great artists like Duval, Hackman and Newman, who were very mean to him.

4.Paul Newman taught something very specific on ‘Top Gun’.

5.They were shooting this film in Los Angeles.

6.Tom Cruise tried his wardrobe on in the winter as they were shooting the scene in January.

7.Tom said: ’It’s so cold, that I can’t even blink.’

8.Paul Newman was wearing a leather coat and he had an electric heater in the car.

9.Paul Newman’s advice was: ’Watch and follow, kid!’

10.When Tom was working with Coppola, Tom had to eat chocolate muffins in the scene.

11.They ended up shooting the scene for five days, and Tom had to eat like 100 cakes.

12.Tom was in panic and he was vomiting.

Grammar point:

‘Lessons learned!’

Helyes-e a learned, vagy learnt lenne a helyes?

Mindkét opció helyes, mindkettőt lehet használni egyszerű múlt idő és harmadik alak (past participle) kifejezésére is. A különbség annyi, hogy az amerikai angol a learned verziós leírást használja, a brit angol pedig a learnt írásmódot.

Egyetlen esetben viszont csak a learned változat a helyes: amikor jelzőként szerepel a szó, ebben az esetben csak a learned opció a helyes mind a brit, mind az amerikai angol esetén. Jelentése: educated (művelt); copied (másolással tanult)

 

I got horribly drunk once at uni and that was enough – I learned my lesson. (US)

I got horribly drunk once at uni and that was enough – I learnt my lesson. (UK) – Egyszer az egyetemen borzalmasan berúgtam, és ez elég volt – megtanultam a leckét.

’He is a learned man so he should know how to behave in this situation.’ – Ő egy művelt ember, neki tudnia kellene, hogy kell viselkednie egy ilyen helyzetben.

This aggression is a learned behaviour.  – Ez az agresszió egy tanult viselkedés.

sources: Grammarly; Collins Dictionary; Cambridge Dictionary

keys/megoldások:

1.since he was a little kid; 2. he liked working (he liked having his own money and working); 3. who were very generous to him; 4. on ’The Color of Money’; 5. in Chicago; 6. T.C. tried his wardrobe on in the summer.; 7. I can’t even speak.; 8. warm coat; 9. ’Watch and learn, kid!’; 10. chocolate cake; 11. for three days; 12. Tom was in sugar shock.

 

Vocabulary

to shovel snow havat lapátolni
to be generous nagylelkűnek lenni valakivel
to shoot a film/scene filmet/jelenetet forgatni
pharmaceutical company gyógyszergyár
watch and learn, kid figyelj és tanulj, kölyök
to have bets fogadásokat kötni
to end up doing something végül csinálni valamit
to keep eating folytatni az evést
to be moist lágy/szaftos (sütemény)
Oh my gosh! Ó, te jó ég!
to be in sugar shock cukorsokkos állapotban lenni
to vomit hányni
a graduate (US)/(UK) érettségizett diák/egyetemet végzett, diplomás ember
to blink

to learn a lesson

pislogni

megtanulni a leckét

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!