Olvasott szöveg értése – középfok B2 – Az igazi Esőember

középfok
Gyakoroljuk az olvasott szöveg értését ezzel a szöveggel B2 szinten, azaz középfokon.

Középfok (B2) – Olvasott szöveg értése

Olvasd el a szöveget és válaszolj a kérdésekre magyarul!

The real Rain Man

Way back in the 80’s when Dustin Hoffman gave his Oscar acceptance speech for the movie Rain Man he publicly thanked and acknowledged Kim Peek – he said it was the least he could do for the man who was the inspiration for the character Hoffman played. But this was by no means the pinnacle of Peek’s career, it was just the thing that helped usher him a little closer to the limelight.

Peek was born in 1951 with an abnormally large head and showed developmental difficulties from a very early age. He wasn’t able to walk until the age of four, and even then with a strange, sidelong gait and he couldn’t button his own shirts, for example. When enrolled in school, he was expelled after one day for disrupting class. But he also showed flashes of unusual abilities even at that early age: reciting books he read line for line with perfect recall.

Despite his prodigious feats, Peek’s IQ was only 87, and he lived a quiet life in the care of his family… until Rain Man. Afterwards, he often toured the country with his father, advocating tolerance for disabled individuals and demonstrating some of the amazing things that he could do.

One reason Kim was able to provide so much detail and depth from his voluminous memory was that he could speed-read anything put in front of him. He could open a book and read each of the two facing pages at the same time – the left eye reading the left page, the right eye reading the right one, effectively absorbing both pages at once. Even thick books were filtered into his brain in under an hour using this technique.

Among his other reading materials at the library, he absorbed maps, atlases, and travel guides. Using a combination of his near-perfect recall and his prodigious mathematical calculating abilities, Kim could calculate the best routes between any two cities in the world in his head in an instant, years before Google Maps could do it.

Kim loved Shakespeare and with his high-speed reading skills didn’t have any trouble absorbing the entirety of the Bard’s body of work. He also enjoyed going to performances of Shakespeare’s plays, but there was a problem… not all of the actors could remember their lines as perfectly as Kim did. When an actor deviated, even slightly, from the original work, Kim would stand up mid-performance to correct them. An impressive feat of memory, but not something that went over well with the Shakespeare in the Park crowd.

Kim Peek passed away in 2009 of a heart attack, but his feats will not soon be forgotten, thanks to Rain Man. Nor did Peek ever forget his own role as inspiration for the movie—to his dying day, one of his most prized possessions that he carried with him everywhere he traveled was the golden Oscar statue given to him by the screenwriter who won it for penning the movie.

source: appliedbehavioranalysisedu.org

 1. Miért említette meg Dustin Hoffman Kim Peeket, amikor átvette az Oscar-díjat?
 2. Milyen szerepet játszott ez Kim Peek pályafutásában?
 3. Milyen fejlődési rendellenességek jelentkeztek Kim gyermekkorában?
 4. Mi történt vele az iskolában az első napon?
 5. Milyen különleges képességei jelentkeztek már kiskorában?
 6. Hogyan változtatta meg az Esőember című film az életét?
 7. Mi segítette abban, hogy sok dologgal meg tudja tölteni a memóriáját?
 8. Mire volt képes olvasottsága, memóriája és zseniális matematikai képességei segítségével?
 9. Milyen problémát okoztak kivételes képességei a színházban?
 10. Mi volt az egyik dolog, amihez a legjobban ragaszkodott?

keys/megoldások:

 1. Mert ő adta az inspirációt a szerephez, amit Hoffman alakított.
 2. Nem jelentette a csúcsát, csak kicsit közelebb vitte a reflektorfényhez.
 3. Négyéves koráig nem tudott járni és akkor is csak furcsa, oldalazó mozgással, az ingét sem tudta begombolni.
 4. Kicsapták, mert zavarta az órát.
 5. Sorról sorra tökéletesen vissza tudta mondani, amit olvasott egy könyvben.
 6. Addig csendesen élt a családjával, utána járta az országot az édesapjával, hirdetve a fogyatékossággal élők iránti toleranciát és bemutatva bámulatos képességeit.
 7. Az, hogy egyszerre tudta elolvasni egy könyv két oldalát, az egyiket a bal szemével, a másikat a jobbal.
 8. Egy pillanat alatt kiszámolta a legjobb útvonalat a világ bármely két városa között.
 9. Kívülről tudta Shakespeare műveit és amikor a színész nem pontosan mondta a szöveget, felállt és helyreigazította.
 10. Az Oscar-szobor, amit a forgatókönyvíró kapott és neki adta.

Vocabulary

acceptance speech díjat elfogadó beszéd
acknowledged elismertet
by no means semmi esetre
pinnacle of career karrier csúcsa
to usher bevezetni valakit valahová
limelight rivaldafény
sidelong gait oldalazó járásmód
to button begombolni
to enrol beiratkozni
to expel kicsapni (iskolából)
to disrupt félbeszakítani
flashes of unusual abilities szokatlan képességek felvillanásai
to recite elszavalni
to recall emlékezet
prodigious feats bámulatos/csodálatos tettek
to advocate támogatni/pártolni
disabled individuals fogyatékos egyének
to demonstrate bemutatni/bizonyítani
to provide detail részletet szolgáltatni
depth bölcsesség
voluminous memory terjedelmes memória
speed-read gyorsolvasás
effectively hatékonyan
to absorb teljesen megérteni tényeket és
felidézni őket
at once azonnal
to filter into beszivárogni
to calculate számolni
in an instant mindjárt
entirety teljesség
Bard költő/dalnok
to deviate eltérni
feat of memory memóriamutatvány
to go over well jól sikerülni/jó fogadtatásban részesülni
to pass away   meghalni
possessions vagyon
screenwriter forgatókönyvíró
to pen megírni
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!