ORIGO B2 fordításminta és megoldások

középfok

Az alábbi fordítási feladattal lerántjuk a leplet az ORIGO vizsgák pontozási rendszeréről, és a minta megoldásból kiderül, hogy mi az ami elgogadható, és mi az ami nem, egy fordítás során.

 Translation B2

Egynyelvű és kétnyelvű szótár is használható. A vizsgán összesen rendelkezésre 3 órából a feladat megoldásához javasolt idő kb. 50 perc.

Lazy Finns developed the first ice skate 5,000 years ago to save energy

Archaeologists have been puzzled about why people started skating since discovering primitive skates with bone blades dating back from 3,000BC in Scandinavia and parts of northern Europe. However, a new research, led by Italian scientists, has offered an answer.

"In central and northern Europe 5,000 years ago people struggled to survive the severe winter conditions and it seems unlikely that ice skating developed as a hobby," said one of the researchers. "As happened later with skis and bicycles, I am convinced that we first made ice skates to limit the energy required for our daily journeys."

The scientists put their theory to the test and made replica skates – modelled on examples held at museums. Volunteers on ice rinks in the Alps had their heart rates, oxygen intake and skating speeds measured while they tried out the primitive skates. From these data, researchers were able to calculate energy consumption and the efficiency of their skating. They discovered that being able to skate over the frozen lakes in ancient Finland saved 10 per cent of people’s energy.

Translation B2 – megoldás:

Lazy Finns developed the first ice skate 5,000 years ago                                                                    

Lusta finnek fejlesztették ki az első korcsolyát 5000 évvel ezelőtt (1 pont)

Ez is elfogadható: találták fel
Ezt nem fogadjuk el: Lazy Finns fejlesztette ki 🙂

to save energy                                                                                                                                     

hogy takarékoskodjanak az energiával. (1 pont)

Ezek a megoldások is elfogadhatók: az energia-megtakarítás miatt/ hogy energiát spóroljanak/ energia megőrzés céljából/ hogy ne kelljen annyit gyalogolniuk

Archaeologists have been puzzled                                                                                                           

A régészek számára rejtély (1 pont)

Azt is írhatod, hogy: archeológusok azon törik/ törték a fejüket/ tanácstalanok voltak abban/ zavarban vannak amiatt, hogy …/ nyugtalanítja őket/ rejtélynek tartották
Ezek viszont már hibás megoldások: összerakták a képet/ megzavarodtak

about why people started skating                                                                                                               

hogy miért kezdtek el az emberek korcsolyázni, (1 pont)

since discovering                                                                                                                                         

amióta felfedeztek (1 pont)

Hibás megoldás: feltaláltak

primitive skates with bone blades                                                                                               

primitív/ kezdetleges, csontból készült éllel ellátott korcsolyákat (1 pont)

Fogalmazhatsz másképpen is: csontpengével ellátott/ csontból készült/ csonttalpú/ éles csontból készült korcsolyákat

in Scandinavia and parts of northern Europe.                                                                                       

Skandináviában és Észak-Európa egyes részein. (1 pont)

Nem elfogadható: Skandináviában és Észak-Európa részein/ Európa északi részein

dating back from 3,000 BC                                                                                                                         

amelyek i.e. 3000-ből származnak (1 pont)

However, a new research, led by Italians has offered an answer.                                                  

Egy új kutatás azonban, amelyet olaszok vezettek, választ kínált (a kérdésre). (1 pont)

Más elfogadható megoldások: amelyet olasz tudósok vezetnek/ olasz tudósok kutatási eredménye választ kínál/ talán választ adhat/ előállt egy válasszal  felajánl egy választ/ megpróbált választ adni / választ adott

In central and northern Europe 5,000 years ago                                                                                   

Közép- és Észak-Európában 5000 évvel ezelőtt (1 pont)

people struggled to survive                                                                                                                         

az emberek azért küzdöttek, hogy túléljék (1 pont)

Ez viszont helytelen: szenvedtek, hogy túléljék/ küzdöttek túlélni

the severe winter conditions

a rideg téli körülményeket (1 pont)

Vagy azt is írhatod, hogy: küzdöttek a túlélésért a rideg téli körülmények miatt

(hogy túléljék) a kemény teleket  / a zord téli időjárást / a kemény téli viszonyokat / környezetet

Ez viszont már nem elfogadható: a kritikus/súlyos téli állapotokat/ a komoly téli körülményeket

and it seems unlikely                                                                                                                                  

és valószínűtlennek tűnik ( 1pont)

Lényegében ugyanazt jelenti, tehát elfogadjuk: valószínűtlennek tartják/ nem valószínű

that ice-skating developed as a hobby, said one of the researchers.                                         

hogy hobbiból kezdtek el korcsolyázni – mondta az egyik kutató. (1 pont)

Itt is többféleképpen fogalmazhatsz: kedvtelésre találták ki a korcsolyázást/ hobbiként alakult/ fejlődött ki/ találták fel/ terjedt el/ a korcsolyázás, mint egy szabadidős tevékenység alakult ki   

Vigyázat, ez már hiba: időtöltésre találták ki/ úgy lett kitalálva, mint egy hobbi

As happened later with skis and bicycles                                                                                              

Ahogy később a sílécekkel és a biciklikkel történt, (1 pont)

I am convinced                                                                                                                                            

meg vagyok róla győződve. (1 pont)

Jó megoldás: úgy gondolom

Rossz megoldás:  én is meggyőződtem arról

that we first made ice skates                                                                                                                       

hogy először azért készítettünk korcsolyákat, (1 pont)

Ezt is írhatod: készítették

Ez viszont hiba: először korcsolyákat készítettünk

to limit the energy required for our daily journeys.                                                                            

hogy csökkentsük / korlátozzuk a napi utazásainkhoz szükséges energiát (1 pont)

Akár így is lehet fogalmazni: a napi túráinkba befektetett energiát

The scientists put their theory to the test                                                                                                 

A tudósok kipróbálták az elméletüket (1 pont)

Ezt is számos különböző módon meg lehet fogalmazni: kipróbálták teóriájukat/feltevésüket/ letesztelték az elképzelésüket/  elvégeztek egy tesztet, amellyel bizonyíthatták feltevésüket   

Ez viszont már nem értelmes: kipróbálták a gondolataikat/ tesztre tették az elképzeléseiket

and made replica skates                                                                                                                            

és a korcsolya másolatokat készítettek, (1 pont)

Vigyázz, ez nem jó: replika korcsolyákat készítettek

modelled on examples held at museums.                                                                                                  

amelyeket a múzeumokban található példányokról mintáztak. (1 pont)

Ez még „belefér”: a múzeumokban levő példamodellek alapján

Ez viszont már nem: melynek példányait múzeumokban őrzik

Volunteers on ice rinks in the Alps                                                                                                             

Önkénteseknek az Alpok jégpályáin (1 pont)

Még akár ezt is írhatod : jelentkezők  

had their heart rates, oxygen intake and skating speed measured                                                   

a szívritmusát / szívverését az oxigénfogyasztását és a korcsolyázási sebességét mérték (1 pont)

Ezért még nem vesztesz pontot: oxigénbevitelt/ oxigén igénybevételt  és a siklási sebességét

Ez viszont félreértés: az önkéntesek mérték … / az  önkéntesek megmérették …

while they tried out the primitive skates.                                                                                                 

miközben kipróbálták a primitív korcsolyákat / ezeket a primitív korcsolyákat próbálták ki. (1 pont)

Ez nem hangzik túl szépen, de még elfogadható : amíg próbálták az egyszerű korcsolyákat    

From these data,                                                                                                                                             

Ezekből az adatokból (1 pont)

researchers were able to calculate                                                                                                          

a kutatók ki tudták számítani (1 pont)

energy consumption and the efficiency of their skating.                                                                   

az energiafogyasztást és a korcsolyázásuk hatékonyságát. (1 pont)

They discovered that being able to skate                                                                                                 

Felfedezték, hogy (az emberek) azáltal, hogy korcsolyázni tudtak/korcsolyával tudtak közlekedni (1 pont)

Ez mást jelent, nem elfogadható: ha tudnának korcsolyázni

over frozen lakes in ancient Finland                                                                                                         

az ősi Finnország befagyott tavain át (1 pont)

Ha nem is tökéletes, de elfogadható:  az ókori/ a régi Finnország

saved 10 per cent of people’s energy.

energiájuk 10%-át megtakarították. (1 pont)

A különböző egyaránt elfogadható válaszokat dőlt vonallal választottuk el. Nyilvánvalóan még számtalan más helyes vagy elfogadható megfogalmazás is lehetséges, a fenti példákkal csak a javítási alapelveket szerettük volna illusztrálni.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!