SZÓBELI VIZSGÁK (hasznos párbeszéd hanganyaggal) – Tanulás együtt egy vizsgára

középfok
A következő párbeszéd – amelyhez hanganyag is tartozik – hasznos lehet, ha (bármilyen) vizsgára készülsz, és erről angolul szeretnél (vagy kell) beszélni.

Man: Hi Tina, how are your exams going?
Woman: Not too bad. I’ve passed 3 but I have 4 more.
Man: When are you taking the Statistics exam?
Woman: Next Tuesday. But I haven’t had the chance to practise much. How about you?
Man: I went to the lab twice last week.
Woman: How did it go? Did you figure out last year’s problems?
Man: I started the mock exam but I still have 6 problems to solve.
Woman: Good for you. I haven’t even started.
Man: Why don’t we take the rest of the mock exam together? It would save some time if we split the problems.
Woman: I can only make it to the lab in the morning, I work in the afternoon.
Man: No problem. I’m planning to go tomorrow and on Saturday.
Woman: Great. I’ll be there at opening time. I also have some past papers. They are a couple of years old but should be similar.
Man: Cool. See you tomorrow then.
Woman: Yes, at nine. Oh, wait!
Man: Yes?
Woman: Don’t forget to bring the lecture notes. See you!

IMPORTANT PHRASES

How are your exams going?Hogy mennek a vizsgáid?
I have 4 more. – Még van négy.

When are you taking the Statistics exam?Mikor lesz a statisztika vizsgád?
I haven’t had the chance to practise much.Nem volt sok lehetőségem gyakorolni.
How about you?Mi a helyzet veled?
How did it go?Hogy ment?
Did you figure out last year’s problems? – Megcsináltad a tavalyi feladatokat?
I still have 6 problems to solve.Még 6 feladat van hátra.
Good for you. – Jó neked.

I haven’t even started.Én még el sem kezdtem.
Why don’t we take the rest of the mock exam together?Miért nem csináljuk meg a próbavizsga hátralévő részét együtt?
It would save some time. – Időt lehetne vele spórolni.
I can only make it to the lab in the morning.Csak reggel tudok bemenni a laborba.
I also have some past papers.Van néhány régi vizsgalapom is.
They should be similar.Bizonyára hasonlóak..
Don’t forget to bring the lecture notes!Ne felejtsd el elhozni az előadásjegyzeteidet!

IMPORTANT WORDS

examvizsga
to pass an examátmenni egy vizsgán
to have the chance tovalakinek lehetősége van valamit csinálni
to practicegyakorolni
lab labor
to figure outmegoldani, rájönni valamire
mock exampróbavizsga
to solve – megoldani

the rest of …valaminek a maradéka, többi része
to splitfelosztani, elosztani
to make it to …
eljutni valahova

opening timenyitás, nyitási idő
similar hasonló
lecture notesórai jegyzetek, előadásjegyzetek

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!