LEVEL 1 – Mit fogunk megtanulni ezen a kurzuson?

A nyelvtani anyagok mellett a szókincset, a beszédszituációkat és a párbeszédeket úgy állítottam össze, hogy a legfontosabb hétköznapi témakörökben (bemutatkozás, munka, iskola, vásárlás, étkezés, orvosnál, útbaigazítás, stb.) mindenki könnyedén elboldogulhasson.

NYELVTAN

– a/an (határozatlan névlők)
– all, all of, every, each
– birtokos névmás
– birtokos szerkezet
– can
– could
– felszólítás
– few, little
– let’s
– many/much
– megszámlálható és nem megszámlálható főnevek
– megszámlálható és nem megszámlálható főnevek többes száma
– melléknév, határozó
– melléknév fokozás
– must és have to
– myself, yourself …
– need
– önálló birtokos névmás
– prepozíciók
– should
– some/any
– személyes névmás
– szórend: egyenes
– szórend: kérdő
– the (határozott névelő)
– the földrajzi nevekkel
– there is/there are
– this/that
– to be
– to have
– too/enough
– would

Tenses (Igeidők):

– Present Simple Tense (Egyszerű jelen idő)
– Present Continuous Tense (Folyamatban lévő jelen idő)
– Going to
– was/were
– Past Simple (Egyszerű múlt idő)
– List of irregular verbs (Rendhagyó igék listája)

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!