A NEED módbeli segédige használata

Az alábbi leckéből a NEED módbeli segédige használatát tanulhatod meg. 

A NEED egy igen fura szerzet! Az a helyzet vele, hogy lehet sima, normális ige, és módbeli segédige is, ráadásul a jelentése gyakorlatilag mindkét esetben tökugyanaz.

1.
Nézzük először azt az esetet, amikor a NEED sima főige, tehát például olyan, mint a WANT vagy a LIKE:

I need water! – Vízre van szükségem.
I need to drink water! – Vizet kell innom. 

Láthatod, hogy ebben az esetben a NEED után használhatsz főnevet, – tehát elmondod, hogy mire van szükség – vagy igét is. Ez utóbbi esetben infinitive alakot (főnévi igenév) kell használnod, tehát az ige elé kell tenned egy to -t.

You don’t need to worry about it! I’ll take care of everything.  – Nem kell aggódnod emiatt! Majd én gondoskodom mindenről!

Ilyenkor, tehát amikor a NEED úgy viselkedik, mint egy sima ige, akkor természetesen kérdezni és tagadni is ugyanúgy kell, mint bármilyen más ige esetében, tehát a megfelelő segédige (do, did, stb.) használatával. Nézzünk erre is példákat:

I don’t need your help. I can do it alone! – Nincs szükségem a segítségedre. Meg tudom csinálni egyedül.
Sheila doesn’t need to take part in the exam.  – Sheilának nem kell részt vennie a vizsgán.
You need to learn more if you want to pass the exam. – Többet kell tanulnod, ha át akarsz menni a vizsgán.

TIPP:

Ha már a NEED-ről tanulunk, akkor érdemes egy igen gyakori és hasznos kifejezést is megtanulnunk most rögtön!

 

My car needs washing. 
Ráférne a kocsimra a mosás.
Le kéne mosni a kocsit.

The windows need cleaning.
Az ablakokra ráférne a tisztítás.
Le kéne tisztítani az ablakokat. 

My closet needs cleaning.
A szekrényemre ráférne a takarítás.
Ki kéne takarítani a szekrényemet. 

NEED(S) + IGE + ING

A példákból láthatod, hogy ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamire „ráférne” valami (tehát szükséges, hogy meg legyen csinálva).

2.
Most pedig nézzük azt az esetet, amikor a NEED nem normál igeként, hanem módbeli segédigeként viselkedik. Mielőtt nekiállnék ennek az esetnek a taglalásának, el kell mondanom, hogy ez a használat főként Nagy-Britanniára jellemző, de már itt is egyre ritkább. (Tehát elég, ha a NEED-et tudod főigeként használni… persze, azért olvasd el ezt is, mert feladatokban és tesztekben azért előfordulhat!) Leginkább a negatív formájával lehet találkozni, ami így néz ki (az 1. pont mondatát használva):

You needn’t worry about it! I’ll take care of everything. – Nem kell aggódnod emiatt! Majd én gondoskodom mindenről!

Nagyjából ennyit kell tudnod a NEED-ről. Zárásképpen azért még megjegyeznék egy-két fontos dolgot:

A MUST módbeli segédigének a tagadása is a NEEDN’T és nem a MUSTN’T! 

A NEED-nek kétféleképpen lehet a múlt idejét is képezni, igazodva ahhoz, hogy a NEED lehet főige és módbeli segédige is.

a)     Ha a NEED sima főige, akkor a múlt ideje így néz ki:

You didn’t need to prepare lunch for me. – Nem volt szükséges ebédet főznöd nekem.

Tehát a használt szerkezet a sima Past Simple!

b)    Ha a NEED módbeli segédige, akkor pedig így

You needn’t have prepared lunch for me. – Nem kellett volna ebédet főznöd nekem.

Ebben az esetben a használt szerkezet a NEED(N’T) + HAVE + ige 3. alakja

Amint a példákból is láthatod a két múlt idejű mondat jelentése hasonló, azonban van különbség is a kettő között: a ’You needn’t have prepared lunch for me.’ mondatban az is benne van, hogy te ennek ellenére csináltál nekem ebédet. Mindemellett a NEED(N’T) HAVE + ige 3. alakja szerkezet ritka a mai beszélt angol nyelvben.           

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!