Past Simple – azaz az egyszerű múlt idő

Igeidőkről szóló sorozatunkban most nézzük meg közelebbről az egyszerű múlt időt!

 PAST SIMPLE TENSE – EGYSZERŰ MÚLT IDŐ

KIJELENTÉS

I WORKED
YOU WORKED
HE/SHE/IT WORKED
WE WORKED 
YOU WORKED
THEY WORKED 

TAGADÁS

I DIDN’T WORK 
YOU DIDN’T WORK 
HE/SHE/IT DIDN’T WORK 
WE DIDN’T WORK 
YOU DIDN’T WORK 
THEY DIDN’T WORK 

KÉRDÉS 

DID I WORK?
DID YOU WORK?
DID HE/SHE/IT WORK?
DID WE WORK?
DID YOU WORK?
DID THEY WORK?

TAGADVA KÉRDÉS

DIDN’T I WORK?
DIDN’T YOU WORK?
DIDN’T HE/SHE/IT WORK?
DIDN’T WE WORK?
DIDN’T YOU WORK?
DIDN’T THEY WORK?

A Past Simple az elsőként megtanulandó, és egyben legfontosabb múlt idő. A képzése sem nehéz, viszont a nehézséget az okozza, hogy a leggyakoribb igék sajnos rendhagyó módon képződnek ebben az igeidőben, ezért nagyon fontos, hogy ezeket tanuld meg a rendhagyó igék táblázatából. 

Most pedig nézzük meg, hogy milyen esetekben kell ezt az igeidőt használni!

1.

Akkor használjuk, amikor a múltban valami megtörtént, azaz be is fejeződött, lezárult, és ehhez a jelennek semmi köze. Tudom azt is, hogy az, amiről szó van, a múltban mikor történt. Ezt vagy egy időhatározó szó fejezi ki, vagy a szövegkörnyezetben van benne valahol.

Mary spent her teenage years in a small town. – Mary tinédzser éveit egy kisvárosban töltötte.

Ez egy hosszú időszakra vonatkozik, és nincs benne, hogy mikor, de mivel Mary már nem gyerek (ez a mondatból kiderül), a mondanivaló egy lezárt múltbeli időszakra vonatkozik. Akárcsak az összes többi igeidőnél, itt is vannak jellemző időhatározók, amelyek ha benne vannak a mondatban, akkor Simple Past-ot kell használni. Ezek a következők:

 yesterday
tegnap
last week
múlt héten
last month
múlt hónapban
last year
múlt évben, tavaly

Minden, ami last … az Past Simple lesz.

5 days ago – 5 nappal ezelőtt/5 napja

Minden, ami ’… ago’, az is Past Simple lesz.

in 1975 – 1975-ben

Az évszámokkal, pontos dátumokkal is Past Simple-t kell használni!

A mondatban nem kell feltétlenül és kötelezően időhatározónak lennie (tehát az említett időhatározók nem kötelezőek, hanem jellemzőek). A lényeg az, hogy aki beszél, és aki hallgatja (vagy aki olvassa a szöveget, és aki azt írta) mindannyian tudják, hogy amiről szó van, az a múltban mikor történt (ha nem is pontosan, de időhöz/időszakhoz tudják kötni).

Poe wrote this poem. – Poe írta ezt a verset.

Ebben az esetben Past Simple igeidőt kell használni, mert nagyjából tudjuk, hogy mikor írhatta a verset, sőt azt is tudjuk, hogy már nem él, tehát többet nem is fog verset írni, így mindenképpen egy lezárt múltbeli cselekvésről van szó, aminek semmi köze nincs a jelenhez.

The ballpoint pen was invented in the 19th century. – A golyóstollat a 19. században találták fel.
The Egyptians used papyrus for writing. – Az egyiptomiak papiruszt használtak az íráshoz.

Ennek a két mondatnak sincs semmi kapcsolata a jelennel, tudjuk, hogy nagyon rég volt, és ez sem fog már többet még egyszer bekövetkezni (ilyen formában legalábbis). Nagyon fontos az is, hogy ha rákérdezünk, hogy valami mikor történt, akkor is Past Simple-t kell használnunk, hiszen ebben az esetben egy konkrét múltbeli időpontról beszélünk/kérdezősködünk:

When did you see this film? –  Mikor láttad ezt a filmet?

2.

Történetek elmesélésénél, tehát amikor az egymást követő eseményeket meséljük el (kvázi felsoroljuk, hogy mi minden történt egymás után) Past Simple-t kell használni minden egyes lezárult cselekvésre.

I got up at 6 o’clock in the mornig. I took a shower, I had breakfast, I got dressed and I left for work. – Reggel 6 órakor keltem fel. Lezuhanyoztam, megreggelizem, felöltöztem és elindultam munkába.

Van egy nagyon egyszerű trükk annak megállapítására, hogy mikor kell fordítás során a magyar múlt időt egyszerű múltnak fordítani. Ha a magyar mondatban az ige – ami múlt időben van – igekötős, akkor az esetek 99,9%-ban Past Simple-t kell használni. A magyar nyelv ugyanis az igekötő használatával tudja kifejezni egy adott cselekvés befejezettségét.

Ugye emlékszel arra, hogy mik is azok az igekötők?

le, be, ki, fel, meg, el, át, rá, szét, ide, oda, össze, vissza

 

Ahogy az a fenti példában is szerepelt: felkeltem, lezuhanyoztam, megreggeliztem, felöltöztem, elindultam

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!