Levél sablon – Levélírás – Hogyan írjunk baráti levelet

alapfok

Hogyan írjunk levelet angolul? Ez egy fontos kérdés. Nemcsak azért, mert a hétköznapi életben nagyon sokszor szükségünk lehet rá, hanem ezért is, mert szinte mindegyik nyelvvizsga típus tartalmaz egy levélírás feladatot. 

Mielőtt megnéznénk egy konkrét példát, nézzük meg, hogy milyen szabályokat kell ismerni, és milyen hasznos kifejezéseket tudsz felhasználni levélíráskor!

 1. A te címed kell a jobb felső sarokba írni
2. A dátumot a címed alá írd, ilyen formában: milyen nap, hányadika, hónap
3. Levél bevezetése (miért írsz, hogy vagy, stb.)
4. Levél befejezése, elköszönés

Nézzük először a legfontosabb formai szabályokat:

1. a megszólítás után (Kedves Pedro) nem felkiáltójel (!), hanem vessző jön (,)

2. a hivatalos levéllel ellentétben, itt lehet összevont alakokat használni (it’s, we’re, didn’t, stb.)

3. ha nagyon jól ismered a személyt, akinek írsz, akkor befejezheted a leveledet úgy, hogy: ‘Love’ vagy ‘Lots of love’

4. ha nem akarsz ennyire személyeskedő lenni, akkor ennyit írj a levél aljára elköszönésképpen: ‘Best wishes’ vagy ‘With best wishes’

Itt van néhány hasznos kifejezés és mondat, amit fel tudsz használni, ha baráti hangvételű levelet szeretnél írni:

Hogyan kezdjük el…

Thanks for your letter.– Köszönöm a leveled.
It was wonderful to hear from you again.– Csodás, hogy újra hallok felőled.
I’m sorry I haven’t written before, but I’ve been very busy.– Elnézést, hogy nem írtam korábban, de nagyon elfoglalt voltam.

Köszönetet kifejező levél

I’m just writing to thank you for …– Csak azért írok, hogy megköszönjem a …
Thanks very much for …– Nagyon köszönöm, hogy …
It was very kind of you to …– Nagyon kedves volt tőled, hogy …

Tanácsadás

In your letter you said you weren’t sure what to do about…– A leveledben említetted, hogy nem vagy biztos abban, hogy mit tegyél …
Well, if I were you …– Nos, a helyedben én …
Have you thought about …?– Gondoltál már arra, hogy …?

Jó hír közlése

I’m sure you’ll be pleased to hear that …– Biztos vagyok benne, hogy örömmel hallod, hogy …
By the way, did you know that …?– Egyébként tudtad, hogy …?
You’ll never guess what happened yesterday!– Soha nem fogod kitalálni mi történt tegnap!

Rossz hír közlése

I’m sorry to tell you that …– Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de …
Bad news. I’m afraid.– Rossz hírem van. Sajnálom.

Segítség kérése

I hope it’s not too much to ask, but …– Remélem, nem kérek túl sokat,de …
I wonder if I could ask a favour. Could you …?– Azon gondolkodom, hogy vajon kérhetnék-e tőled egy szívességet. Tudnál ..?

Bocsánatkérés

I’m writing to say sorry for you.– Azért írok, hogy bocsánatot kérjek tőled.
I want to apologise for …– Szeretnék bocsánatot kérni, amiért ..

Levél befejezése

Well, that’s all for now.– Nos, hát ennyi mára.
I’ll tell you more when I see you next week.– Majd mesélek többet, amikor jövő héten találkozunk.
Thanks again.– Még egyszer köszönöm.
I’m really looking forward to seeing you again.– Alig várom, hogy újra találkozzunk.
See you on the 15th.– Találkozunk 15-én.

Üdvözlet átadása, elköszönés

Give my regards to Mary.– Add át üdvözletem Mary-nek!
Take care. Best regards.– Vigyázz magadra. Üdvözlettel.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!