Az 5 leggyakrabban elkövetett hiba nyelvtanulás során

Ne gondold, hogy az intelligensebbnek vagy okosabbnak tartott emberek könnyebben tanulnak nyelveket. A nyelvtudáshoz leginkább szorgalom, fegyelem és öntudatosság szükséges. Na, de nézzük melyek is a legnagyobb hibák, amit elkövethetünk tanulás során.

Nem hallgatunk eleget

Számos nyelvész állítja, hogy a nyelvtanulás egy „csöndes szakasszal” kezdődik, tehát a felnőttek éppúgy tanulnak idegen nyelveket, ahogy a kisbabák elsajátítják az anyanyelvüket: hallgatják, majd utánozzák a hallottakat. Ahhoz, hogy a nyelvtanuló sikeresen elsajátítsa a nyelvet szükséges az, hogy sokat hallgassa az adott nyelvet, ezzel meg tudja erősíteni a szókincsét és a tanult szerkezeteket. Ez a módszer segít továbbá abban is, hogy a tanulók a nyelv bizonyos mintáit és panelszerkezeteit és mondatait elsajátítsák.

A szöveghallgatás a leggyakoribb dolog, amit a mindennapi élet során gyakorolhatunk, ennek ellenére ez nehezen kivitelezhető lehet, ha nem nyelvterületen vagyunk, vagy ha nem járunk nagyon intenzív tanfolyamra. Mi a megoldás? Hallgass rengeteg zenét, nézz eredeti nyelven tévéműsorokat, és hallgass mindent, amit csak lehetséges eredetiben.

A kíváncsiság hiánya

Tanulmányok is alátámasztják azt a tényt, hogy a nyelvtanulók  nyelvhez és az adott nyelv és ország kultúrájához való hozzáállása befolyásolja a nyelvtanulást. Tehát az a nyelvtanuló aki a nyelvet nem csak egy tantárgyként látja, hanem lelkesen érdeklődik az adott ország kultúrája iránt is, sokkal sikeresebben teljesít a nyelvtanulás során is, tovább sokkal nyíltabb és befogadóbb az anyanyelviekkel való kapcsolatépítésben is.

Merev gondolkodás és hozzáállás

Azok a tanulók, akik nehezen fogadnak el bizonyos kettősségeket vagy könnyen félreértelmezhető dolgokat, nehezebben birkóznak meg az nyelvtanulással. A nyelvtanulás ugyanis számos bizonytalan esetet állít a hallgatók elé, hiszen minden új szóhoz vagy nyelvtani szabályhoz köthető szinte valamilyen kivétel, további jelentés, regionális vagy dialektusban használt variáció. Így, amíg az anyanyelvi szinthez közeli tudást el nem éri egy tanuló, mindig lesz benne bizonytalanság az újdonságok iránt, amely frusztrációt okozhat. Az a tanuló, aki rögtön szótárért nyúl, ha egy új kifejezéssel találkozik ahelyett, hogy megpróbálná a szövegkörnyezetből kitalálni a jelentést, sokkal stresszesebben és zavartabban kezeli az új szavak és kifejezések megtanulásának nehézségét.

Egyetlen módszerhez való ragaszkodás

Néhány tanuló a hallás utáni ismételgetős módszerre esküszik, míg mások inkább a tankönyvekhez és munkafüzetekhez ragaszkodnak. Minden megközelítés és módszer helyes, azonban hiba csak egyhez ragaszkodni.

A több módszert használó tanulók sikeresebben tudják alkalmazni mind a négy készség (írás, olvasás, szövegértés, beszéd) területén a tanultakat, hiszen a nyelvtanulás során többféle feladattal, gyakorlattal, gyakorlási móddal találkoznak. A változatosság a motivációt is fenntartja. Így amikor nyelvtanfolyamot keresünk, törekedjünk arra, hogy minden készség fejlesztésre kerüljön. Ha az önálló tanulás mellett döntünk, akkor törekedjünk arra, hogy többféle könyvet, hanganyagot és nyelvtanulás-fejlesztő eszközt és alkalmazást használjunk.

Félelem

Lehet, hogy valaki szinte hibátlanul tud írni, olvasni, igét ragozni és tesztet kitölteni egy adott nyelven. Azonban ahhoz, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és ténylegesen használni tudjuk az idegen nyelvet, beszélnünk is kell.

Ez az a pont, amikor a tanulók szinte megkukulnak, és a szégyenlősség és bizonytalanság meggátolja az addig tanultak használatát és az egész addigi kemény munkának a felszínre hozatalát. Azokban a főleg keleti kultúrákban, ahol a tekintély megőrzésének nagyon fontos társadalmi szerepe van, az angol nyelvtanárok gyakran arra panaszkodnak, hogy a tanulók sok év kemény munkája után sem hajlandóak megszólalni, ugyanis túlságosan félnek attól, hogy nyelvtani hibát vétenek, vagy rosszul ejtenek ki egy szót, és így kellemetlen helyzetbe kerülnek.

Nézd meg ezt is:  Ruhavásárlás - Termék cseréje

A megoldás kulcsa az, hogy a hibákat mihamarabb ki kell javítani, mielőtt azok rosszul rögzülnek. Minél többet beszél egy tanuló, annál gyorsabban fog fejlődni. 

A cikk a Telegraph "Learning a foreign language: five most common mistakes" című cikke nyomán készült (nem fordítás), melyet itt olvashatsz el eredetiben, szószedettel:

Learning a foreign language: five most common mistakes

Learning a new foreign language is never easy – but it’s a lot harder if you fall into these five common traps, says Anne Merritt. It’s a myth that intelligent people are better at learning languages. Sure, it doesn’t hurt, especially when innately academic types hold an arsenal of learning strategies. Most language learning skills, however, are in fact habits, which can be formed through a bit of discipline and self-awareness. Here are the five most common mistakes language learners make – and how to correct them…

Not listening enough

There’s a school of linguistics that believes language learning begins with a “silent period”. Just as babies learn to produce language by hearing and parroting sounds, language learners need to practise listening in order to learn. This can reinforce learned vocabulary and structures, and help learners see patterns in language. Listening is the communicative skill we use most in daily life, yet it can be difficult to practise unless you live in a foreign country or attend immersive language classes. The solution? Find music, podcasts, TV shows and movies in the target language, and listen, listen, listen, as often as possible.

Lack of curiosity

In language learning, attitude can be a key factor in how a student progresses. Linguists studied attitude in language learning in the 1970s in Quebec, Canada, when tension was high between Anglo- and Francophones. The study found that Anglophones holding prejudices against French Canadians often did poorly in French language learning, even after studying French for years as a mandatory school subject. On the other hand, a learner who is keen about the target culture will be more successful in their language studies. The culturally curious students will be more receptive to the language and more open to forming relationships with native speakers.

Rigid thinking

Linguists have found that students with a low tolerance of ambiguity tend to struggle with language learning. Language learning involves a lot of uncertainty – students will encounter new vocabulary daily, and for each grammar rule there will be a dialectic exception or irregular verb. Until native-like fluency is achieved, there will always be some level of ambiguity. The type of learner who sees a new word and reaches for the dictionary instead of guessing the meaning from the context may feel stressed and disoriented in an immersion class. Ultimately, they might quit their language studies out of sheer frustration. It’s a difficult mind-set to break, but small exercises can help. Find a song or text in the target language and practice figuring out the gist, even if a few words are unknown.

Nézd meg ezt is:  Hasznos párbeszédek - Hogyan hívjunk randira valakit?

A single method

Some learners are most comfortable with the listen-and-repeat drills of a language lab or podcast. Some need a grammar textbook to make sense of a foreign tongue. Each of these approaches is fine, but it’s a mistake to rely on only one. Language learners who use multiple methods get to practise different skills and see concepts explained in different ways. What’s more, the variety can keep them from getting stuck in a learning rut. When choosing a class, learners should seek a course that practises the four language skills (reading, writing, listening and speaking). For self-study, try a combination of textbooks, audio lessons, and language learning apps.

Fear

It doesn’t matter how well a person can write in foreign script, conjugate a verb, or finish a vocabulary test. To learn, improve, and truly use your target language, we need to speak. This is the stage when language students can clam up, and feelings of shyness or insecurity hinder all their hard work. In Eastern cultures where saving face is a strong social value, EFL teachers often complain that students, despite years of studying English, simply will not speak it. They’re too afraid of bungling the grammar or mispronouncing words in a way that would embarrass them. The key is that those mistakes help language learners by showing them the limits of language, and correcting errors before they become ingrained. The more learners speak, the quicker they improve.

common trap – gyakori csapda
innately – veleszületett
an arsenal of …  – egy arzenálnyi …, fegyvertár
habit – szokás
discipline – fegyelem
self-awareness – öntudatosság
to parrot – szajkóz
in order to – azért, hogy
to reinforce – megerősít
pattern – minta
to attend – járni valahova
curiosity – kíváncsiság
key factor – kulcs szerep
mandatory – kötelező
on the other hand – másfelől
keen – lelkes
target – cél
receptive – befogadó
ambiguity – kettős értelem, félreérthetőség
to tend to – hajlamos/hajlik valamire
to struggle – küzd
to involve – magával hoz
uncertainty – bizontalanság
to encounter – találkozik
exception – kivétel
fluency – folyékonyság, folyamatos beszéd
to achieve – elér, megszerez
instead of … – … helyett
to guess – találgat
disoriented – zavart, zavarodott
gist – valaminek a lényege
approach – megközelítés
to get stuck in – valamibe beleragadni
rut – keréknyom, útvonal
to conjugate – igét ragozni
to hinder – meggátol
to save one’s face – megőrzi a tekintélyét
to bungle – elront, eltol
ingrained – berögzült

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!