International Class

Társaságunk az üzleti életben használt angol nyelv (Business English) oktatásának egyik legmagasabb színvonalú szolgáltatója. A
Cím: 1025 Budapest, Puszatszeri u 5/a Telefon: +36 20 512 0875 Honlap: www.internationalclass.hu

Részletes ismertető:

1999 óta vezetõ szerepet játszunk a speciálisan kialakított és egyéni igényekre szabott angol nyelvû kurzusok és egyéb kommunikációs szolgáltatások szervezésében és lebonyolításában. Partnereink listáján megtalálhatók pénzügyi intézetek és multinacionális bankok igazgatói, élelmiszer- és italgyártó cégek vezetõi csak úgy mint mûszaki tervezéssel foglalkozó cégek és projekt szervezõ társaságok vezetõ beosztású alkalmazottjai is. A nagy tapasztalattal rendelkezõ üzleti-szakmai oktatók mellett köreinkhez tartoznak újságírók, orvosi szaknyelvben jártas szakemberek, sõt még egy jól ismert opera rendezõ is. A társaság különös összetételén akár meg is ütközhetnénk... Talán senki nem taníthatná meg Önöknek jobban, hogy hogyan lépjenek be egy helyiségbe ill. hogyan változtassák meg üdvözlési és bemutatkozási szokásaikat úgy, hogy már a megjelenésükkel elérjék a kívánt hatást. Segítünk abban is, hogy szavaik megválasztásával és mondataik megfelelõ hangsúlyozásával a hallgatóságot pozitívan befolyásolják és megnyerjék õket saját ügyüknek. Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy ügyfeleink igényei folyamatosan változnak... Az International Class új koncepciója A legtöbb cég ma már több nyelven beszélõ alkalmazottakat foglalkoztat. Ezek az emberek legtöbbször fényes karrierrel büszkélkedhetnek, és szakmai elõrejutásukban a sokszor kiváló hatékonysággal használt nyelvtudásnak is nagy szerepe van. Azzal is tisztában vagyunk, hogy partner cégeink igazgatói és vezetoi tehetségük és intelligenciájuk révén érték el ezt a szintet. De többnyire ez is igaz: a múltban a munkájuk nagy része írásbeli nyelvtudást igényelt. Tény, hogy sok magyar vezetõ kifejezetten magas szintet ért el az írott nyelv területén, néha azonban a beszélt nyelv kárára. Így - legalábbis néhány esetben - a beszédkészség nagy részét szinte kiirtották ezekbõl az emberekbõl. Társaságunk ezeknek a jól képzett és tehetséges vezetõknek olyan szolgáltatást biztosít, mely további fejlõdést garantál az üzleti angol nyelv használatában és ezzel karrierjüket elõre is viszi. Egy szóval: a legjobbakat még jobbá tesszük! Khalid Aziz - több mint 20 éve híres üzleti újságíró a BBC-nél és az ITV-nél – szavait idézve: „ A hagyományos oktatási rendszerben a hangsúlyt az írott nyelvre fektetik, mintegy az akadémikus tudás és teljesítmény fokmérõjeként. Kultúránk nagy része írott nyelv, és az alkalmazott oktatási módszerek ezt meg is erõsítik. 2 éves korunktól azt halljuk, hogy maradjunk csendben. Az iskolai elismerés is nagymértékben az írott teljesítményhez köthetõ, már az elsõ vizsgák is írásbeliek. Az egyetemen szóbeli vizsgára többnyire akkor vagyunk hivatalosak - mintegy büntetésként-, ha az írásbeli vizsgánk nem sikerült. Ilyen módon elveszítjük természetes beszédkészségünket.” Ez igen sajnálatos most, amikor a modern üzleti világban az írott nyelv elavulni látszik. Mit nevezünk valójában „Új International Class-nak”?: egy olyan közösséget, ahol a legkülönbözobb háttérrel rendelkezõ és a világ bármely részérõl származó üzletemberek ugyanabban a „kultúrában” élnek, azaz hasonlóak az üzleti elveik és fogalomrendszerük, egyenlõként üdvözlik egymást és hasonló stílusban zárják le megegyezéseiket. Ennek a kommunikációs stílusnak az elsajátítását segíti a társaságunk a beszédkészség minden elemének fejlesztésével. Aki kurzusainkon való részvétel után rendelkezik ezekkel a készségekkel, bátran sorolhatja magát ehhez a közösséghez, mely ahogy a neve is mutatja nemzetközi szintû és többségében vezetõ beosztású üzletembereket foglal magában, akik az itt oktatott elvek szerint kommunikálnak.