Saturnus Nyelviskola

Cím: 3530 Miskolc, Arany János u. 29. Telefon: 30/349-8460 Honlap: www.saturnusnyelviskola.hu

Részletes ismertető:

A Saturnus Nyelviskola Miskolc 1991-ben alakult. Miskolc belvárosában, könnyen megközelíthető helyen található. Hat, igényesen kialakított, korszerűen felszerelt tanteremben folyik a nyelvoktatás. Az angol mellett folyamatosan bővítettük a választható nyelvek számát. Iskolánkban angol, német, olasz, spanyol és eszperantó nyelveket tanulhatnak a hallgatók. Az iskolai keretek közt nyelvet tanulókon kívül a nyelviskola tanárai nagy tapasztalattal rendelkeznek a felnőttoktatás területén is. Az általános nyelvtanfolyamok mellett iskolánk folyamatosan indít nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokat és próbanyelvvizsga lehetőséget is biztosít. A felkészítő képzés és a próbanyelvvizsga segít a vizsgázónak, hogy a nyelvvizsgán a legjobb eredményt érje el. Angol, német, olasz és spanyol nyelvekből az ECL és Origó nyelvvizsga , eszperantó nyelvből az Origó nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részeire történő felkészüléshez nyújtunk professzionális segítséget. A Saturnus Nyelviskola Miskolc az ECL nyelvvizsgarendszert működtető európai uniós tagállamok konzorciumának akkreditált vizsgahelye. Iskolánkban angol és német nyelvből államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető. A Saturnus Nyelviskola Miskolc indulásától kezdve számos kis-, közép- és nagyvállalatnak nyújt nyelvi képzéseket. Testreszabott megoldásokat kínálunk az eltérő iparágakban és ágazatokban dolgozó szakemberek nyelvi képzésére. Iskolánk 1991 évi indulása óta a minőségi nyelvoktatás elkötelezett híve. Célunk, hogy hallgatóinknak kiváló szakmai háttérrel rendelkező nyelvtanárokkal, korszerű eszközökkel, magas szintű képzések biztosításával jól megalapozott tudást adjunk. Nyelviskolánk teljes körű minőségbiztosítással rendelkezik. Minőségpolitikánk magában foglalja a nyelvoktatás minőségének és hatékonyságának javítását, a megvalósult nyelvi képzések folyamatos vizsgálatát és elemzését. A Saturnus Nyelviskola államilag elismert, akkreditált felnőttképzési intézmény. Intézményi akkreditációnk és akkreditált képzési programjaink biztosítják a minőségi képzések kínálatát és az oktatásban résztvevők számára a minőségi szolgáltatások elérhetőségét. Hogyan tanítunk A Saturnus Nyelviskola Miskolc nagy hangsúlyt helyez a megfelelő módon elsajátított nyelvi alapokra épülő, kommunikáció központú oktatásra. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink minél több lehetőséget kapjanak az adott nyelv beszédben történő alkalmazására és az egyéni szereplésre. Ezt a célt segíti kiscsoportos képzési formánk, az óráinkon alkalmazott szerepjátékok, párbeszédek, páros és csoportos kommunikációs feladatok. Tanáraink a nyelviskola hallgatóit képességüknek megfelelő szintű, szórakoztató, és motiváló feladatokkal inspirálják a hatékony és gátlásoktól mentes kommunikáció kialakítására. Célunk, hogy hallgatóink sokkal inkább egy csapat részének érezzék magukat, semmint diáknak. Ebben a nyelvi műhely hangulatban, oktatóink a klasszikus tanári szereptől eltérően a csapat részeként, az egyéni képességeket is figyelembe véve segítik, irányítják a tanulók haladását. Anyanyelvű tanárok biztosítják hallgatóink számára az idegen nyelv még életszerűbb használatának lehetőségét. A kommunikációs gyakorlatok mellett a hallás utáni szövegértés, az olvasás és íráskészség fejlesztése is fontos szerepet kap óráinkon. Oktatóink a modern nyelvoktatás követelményeivel lépést tartva az órákon kihasználják a technika adta lehetőségeket. Audiovizuális eszközök, filmek és internet használatával gondoskodnak az órák változatosságáról, így növelve hallgatóink elégedettségét. Felnőttképzési tanácsadás keretein belül hallgatóink személyre szabott segítséget kapnak oktatóinktól a nyelvtanulás során. Ingyenes óralátogatás keretében leendő hallgatóink megnézhetik, hogy iskolánkban milyen hangulatú egy tanóra és hogyan tanítunk. Iskolánk számára a legnagyobb elismerés, hogy Miskolc mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész területéről érkező diákjaink és nyelvvizsgázóink visszatérnek hozzánk, és bátran ajánlják nyelviskolánkat másoknak. Tanáraink A hatékony, kommunikáció központú nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele egy jó tanár. Komoly pedagógiai kihívást jelent eredményes és jó hangulatú órát tartani olyan diákoknak és felnőtteknek, akik a napi tanulás vagy az egész napos munka után beülnek egy nyelvórára. A Saturnus Nyelviskola tanárainak kiválasztásánál fő szempont, hogy ennek a kihívásnak eleget tudjunk tenni szakmailag és emberileg is, ezért kizárólag diák és felnőttoktatásban tapasztalatot szerzett, diplomás nyelvtanárokkal oktatunk. Fontosnak tarjuk a szakmai képzéseken való részvételt, hogy minél napra készebbek legyünk a megújuló oktatási mód. Tanfolyamaink Képzéseink az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret szintrendszerének megfelelően épülnek egymásra. Az általános nyelvtanfolyamok kezdőtől a felsőfokú szintig indulnak, és a megbízható nyelvi alapokra épülő általános idegen nyelvű kommunikáció fejlesztését helyezik előtérbe. Az üzleti nyelvtanfolyamok a négy nyelvi alapkészség fejlesztése mellett a vállalatii nyelvi szükségletek fejlesztésére irányulnak. A tanfolyamok alapját államilag és nemzetközileg elismert tankönyvek jelentik, de az órák változatosságáról egyéb kiegészítő anyagokkal és módszertani eszközökkel is gondoskodnak oktatóink. A nyelvtanfolyamok megkezdése előtt előzetes tudásszintfelmérésen mérjük fel a hallgatók tudását, így biztosítjuk a megfelelő nyelvi szintű csoportot és a megszerezhető kompetenciát. A nyelvtanfolyam végén záróteszttel mérjük hallgatóink tudását, a megszerzett kompetencia elvégzését igazoljuk, egy nyelvi szint sikeres elsajátítását oklevéllel ismerjük el. Hallgatói kérdőívek segítségével mérjük a képzés résztvevőinek elégedettségét, az eredmények beépítésre kerülnek a Saturnus Nyelviskola Miskolc minőségirányítási rendszerébe.