LIKE vagy AS? Mikor melyik a helyes?

alapfok

Ebből a leckéből megtanulhatod a 'like' és az 'as' használatát!

LIKE AND AS

LIKE használata prepozícióként: ebben az esetben a LIKE azt jelenti, hogy hasonló valamihez, és összehasonlító szerkezetekben használjuk.

Michael Douglas is like his father. – Michael Douglas pont olyan, mint az apja.
Mary looks just like a poddle with that hair. – Mary pont úgy néz i, mint egy uszkár azzal a hajjal.
Like Spain, Portugal has many sunny beaches. – Mint Spanyolországnak, Portugáliának is sok a napfényes tengerpartja. 

Ne keverd össze a LIKE és az AS szavakat! Nézd csak:

Isaura worked as a slave at some plantation.  Isaura rabszolgaként dolgozott valami ültetvényen. 

Tehát rabszolga is volt, ezért az AS-t kell használni.

Mike works like a slave, almost 12 hours a day!  Mike úgy dolgozik, mint egy rabszolga, majdnem 12 órát naponta.

Tehát Mike nem rabszolga, de úgy dolgozik, mint egy rabszolga (olyan keményen), ezért a LIKE-ot kell használni.

LOOKS/SOUND/FEEL/TASTE/SEEM LIKE
úgy néz ki/úgy hangzik/olyan íze van/olyan illata van, mint …

The garden looks like a jungle. – A kert úgy néz ki, mint egy dzsungel.
At last he felt like a real soldier. – Végre úgy érezte magát, mint egy igazi katona.
My experience is very much like that described in the book. – Az én tapasztalatom nagyon olyan, mint az, amit a könyv leírt.
He’s very like his brother. – Nagyon olyan, mint a testvére.
Sometimes you sound just like my mum! – Néha pont úgy szólsz (hangzol), mint az anyám!
He looked nothing like the man in the police photograph. – Egyáltalán nem nézett úgy ki, mint a férfi a rendőrségi fotón.

WHAT IS SOMEBODY/SOMETHING LIKE?
akkor használjuk, ha megkérdezünk valakit, hogy valaki/valami milyen (írja le, hogy milyen)

What’s their house like inside? – Milyen a házuk belül?
What are Dan’s parents like? – Milyenek Dan szülei?

LIKE használata példa említésekor:

Things like glass, paper, and plastic can all be recycled. – Olyan anyagok, mint például az üveg, papír és műanyag újrahasznosíthatók.
Try to avoid fatty foods like cakes and biscuits. – Próbáld meg elkerülni az olyan hizlaló ételeket, mint például a sütemények és kekszek.

BE LIKE SOMEBODY TO DO SOMETHING
valakire jellemző valami

It’s not like Steven to be late. – A késés nem Stevenre vall/jellemző.
It’s just like her to run away from her responsibilities! – Ez pont rá vall, hogy elfut a felelősségek elől.

JUST LIKE THAT
beszélt nyelvi forma, jelentése “csak úgy” (gondolkodás nélkül)

You can’t give up your job just like that! – Nem hagyhatod ott a munkád csak úgy!

THERE IS NOTHING LIKE … 
nincs semmi, ami a …-hoz fogható

There’s nothing like a nice cup of tea! – Semmi sem fogható egy jó csésze teához!

AS … AS …
olyan … , mint … – alapfokú összehasonlításkor használt szerkezet.

Tom’s not as old as you, is he? – Tom nem annyi olyan idős, mint te. Ugye?
My grandma is an old woman with hair as white as snow. – A nagymamám egy idős asszony, akinek olyan fehér a haja, mint a hó.
Some of the doctors are paid almost twice as much as the nurses. – Néhány orvosnak kétszer olyan magas a fizetése, mint a nővéreknek.
We work as hard as any other team in England. – Olyan keményen dolgozunk, mint bármelyik másik csapat Angliában.
Please let me know your decision as soon as possible. – Kérlek, tudasd velem a döntésedet olyan hamar, ahogy csak lehet.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!