CONDITIONALS 3. – FELTÉTELES MÓD 3.

minden
  If I had won the lottery I would have bought you a big house. Ha megnyertem volna a lottó főnyereményt, vettem volna neled egy nagy házat.   Az összes eddigi variációval ellentétben ez múlt idő lesz (ahogy azt a példából is láthatod). A szerkezetet is könnyű megjegyezni. Mi is történt eddig? Volt egy “if”-es

 

If I had won the lottery I would have bought you a big house.

Ha megnyertem volna a lottó főnyereményt, vettem volna neled egy nagy házat.
 
Az összes eddigi variációval ellentétben ez múlt idő lesz (ahogy azt a példából is láthatod). A szerkezetet is könnyű megjegyezni. Mi is történt eddig? Volt egy “if”-es és egy másik tagmondat. Mivel a “2nd Conditional” az igazi jelen idejű feltétleles mód annyiban, hogy ez egy nem túl reális, “immaginary”, azaz elképzelt szituáción alapuló feltevés (még magyarul is), ehhez fogjuk most viszonyítania múltat természetesen, mivel egy múltbeli elképzelés csakis “immaginary” lehet, mert magától értetődően logikus, hogy ez már nem fog bekövetkezni):
 
 2nd conditional – jelen idej? feltételes mód
 If I won the lottery, I would buy a new car.
 Ha megnyerném a lottót, vennék egy új kocsit.
 
 3rd conditional – múlt idejű feltételes mód
 If I had won the lottery, I would have bought a new car.
 Ha megnyertem volna a lottót, vettem volna egy új kocsit.
 
 (Magyarul a múlt idejű feltételes mondatokban mindig benne van a “volna” szó, ezért elég könnyen be lehet azonosítani őket.)
 
Ha a szerkezetet nézzük akkor a 2nd-ból a 3rd conditional nagyon egyszerűen levezethető:
2nd conditional – jelen idejű feltételes mód
If I won (Past Simple) the lottery, I would buy (would+ige) a new car.
Ha megnyerném a lottót, vennék egy új kocsit.
(Magyarul jelen idő feltételes mód – nám/ném/nék, -nád/néd/nél/nél, -ná/né/na/ne, -nánk/nénk, -nátok/nétek, -nák/nék – mind a két tagmondatban az igevégződés)
 
3rd conditional – múlt idejű feltételes mód
If I had won (Past Perfect) the lottery, I would have bought (would have + ige 3.alakja) a new car.
Ha megnyertem volna a lottót, vettem volna egy új kocsit.
(“…volna …volna” szerkezet kell magyarul)
 
Itt egy kis táblázat az eddig tárgyalt szerkezetekről:
if-es tagmondat
másik tagmondat
zero conditional
If+Present Simple
– Present Simple (általános igazságok esetében Zero Conditional)
1st conditional
If+bármilyen jelen idő (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect)
– Future
– Imperative
– can/may/might/must/should+ige első alakja
2nd conditional
If+ Past Simple vagy Past Continuous
– would/could/should/might +ige első alakja
3rd conditional
If+ Past Perfect vagy Past perfect Continuous
– would/could/should/might +have+ige harmadik alakja

…és, hogy könnyebb legyen megjegyezni, így “csúsznak” egymásba:

“if”-es oldal:

present simple -> past simpe -> past perfect

“másik oldal”:

will -> would+ige 1.alakja -> would+ige 3.alakja

KATE WINSLET: WHAT IF

Here I stand alone
With this weight upon my heart
And it will not go away
In my head I keep on looking back
Right back to the start
Wondering what it was that made you change

Well I tried
But I had to draw the line
And still this question keeps on spinning in my mind

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I’d stayed
If you’d tried
If we could only turn back time
But I guess we’ll never know

Many roads to take
Some to joy
Some to heart-ache
Anyone can lose their way
And if I said that we could turn it back
Right back to the start
Would you take the chance and make the change

Do you think how it would have been sometimes
Do you pray that I’d never left your side

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I’d stayed
If you’d tried
If we could only turn back time
But I guess we’ll never know

If only we could turn the hands of time
If I could take you back would you still be mine

‘Cos I tried
But I had to draw the line
And still this question keeps on spinning in my mind

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
What if I had never walked away
‘Cos I still love you more than I can say
If I’d stayed
If you’d tried
If we could only turn back time
But I guess we’ll never know
We’ll never know

weigth
súly
upon my heart
a szívemen
to wonder
tudni szeretné, kíváncsi
to draw the line
meghúzni a vonalat/határt
to keep on doing sth
folytat, nem hagy abba valamit
to spin
pörög, forog
in my mind
az eszemben
road
út
joy
öröm
heart-ache
szívfájdalom
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!