Összefoglaló az angol főnevekről, és azok többesszámáról

kezdő

Ebből a magyar nyelvű magyarázatból mindent megtudhatsz az angol főnevekről. 

Az angol nyelv a főneveket két nagy csoportra osztja: megszámlálható és nem megszámlálható főnevek. Nézzük meg, hogy mi a legfőbb különbség a két csoport között!

Megszámlálható főnevek (countable nouns):

Azokat a főneveket soroljuk a megszámlálható főnevek közé, amelyeket mindenféle nehézség nélkül meg tudunk (darabra) számolni. A legtöbb köznév megszámlálható az angol nyelvben, tehát van egyes számuk és többes számuk is. Például book-books, azaz könyv-könyvek. A megszámlálható főnevek elé tehetsz határozatlan névelőt (a/an), számokat, az (a) few szót (jelentése kevés), illetve a these/those, some és any szavakat.

Nem megszámlálható főnevek (uncountable nouns):

Azokat a főneveket, amelyeket nem tudod mértékegység (liter, kiló, egy pohár, két üveg, stb.) használata nélkül megszámolni, a nem megszámlálható főnevek közé soroljuk. Ezek a főnevek általában anyagokra, anyagnevekre vonatkoznak, tehát olyan dolgokra, amiket nem tudsz különálló egységként megszámolni. A nem megszámlálható főneveknek csak egy alakja van (pl. rice, water, cheese), nem lehet őket többes számba tenni, és nem használhatsz velük határozatlan névelőt (a/an) sem. Használhatod viszont a nem megszámlálható főnevekkel is a some, any, little, most of the, all of the, half the kifejezéseket.

Hogy egy kicsit megkönnyítsem a dolgod, hogy egyszerűbben meg tudd különböztetni a megszámlálható és nem megszámlálható főneveket az alábbi kategóriákba soroltam a nem megszámlálhatóakat: anyagnevek általában (materials in general), textilféleségek (materials/fibres), fémek (metals), élelmiszerek (food), folyadékok (liquids), gázok (gases), elvont fogalmak (abstract ideas).

Végül, de nem utolsósorban vannak olyan főnevek, amelyek a különböző jelentéseiknél fogva lehetnek megszámlálhatóak és nem megszámlálhatóak is. Ezek a következők:

chocolate

paper

coffee

glass

chicken

csokoládé
(mint élelmiszer)

papír
(mint anyag)

kávé
(mint élelmiszer)

üveg
(mint anyag)

csirkehús

chocolates

papers

coffees

glasses

chickens

bonbon

újság

kávé
(mint ital)

pohár,
szemüveg

csirke
(mint állat)

További, ebbe a kategóriába tartozó szavak:

experience (nem megszámlálható) – tapasztalat
experience (megszámlálható) – élmény

hair (nem megszámlálható) – haj
hair (megszámlálható) – szőrszál

room (nem megszámlálható) – üres hely
room (megszámlálható) – szoba

work (nem megszámlálható) – munka
work (megszámlálható) – valakinek a műalkotása, műve

A legtöbb köznév megszámlálható, és van egyes számú, és többes számú alakja is. Ezekkel a főnevekkel használhatod a határozatlan névelőket (a/an), számokat, (a) few, these, those, a lot of, lots of, plenty of, some és any szavakat és kifejezéseket is nyugodtan. Ne felejtsd el, hogy az a/an határozatlan névelő után mindig egyes számot, az (a) few, these, those, a lot of, lots of, plenty of után pedig többes számot kell használni!

Egyes szám (singular): a dog (kutya), a banana (banán), a bottle (üveg), a flower (virág)
Többes szám (plural): dogs (kutya)/two dogs (két kutya)/some dogs (néhány kutya), bananas (banán)/two bananas (két banán)/some bananas (néhány banán), bottles (üvegek)/two bottles (két üveg)/some bottles (néhány üveg), flowers (virago)/two flowers (két virág)/some flowers (néhány virág)

Láthatod a példákból, hogy a többes szám jele az angolban az -s. Tehát annyi a dolgod, hogy a megszámlálható főnév végére tegyél még egy -s betűt.

dog – dogs
banana – bananas
bottle – bottles
flower – flowers

Na jó, hogy azért mégse legyen ez ilyen egyszerű: egy-két esetben figyelni kell a helyesírásra! Ez a következő eseteket érinti:

végződés egyes számban:

végződés többes számban:

példa:

magyarul:

-s/-sh/-ch/-x/-z

-es
szintúgy:

bus-buses

dish-dishes

church-churches

box-boxes

buzz-
buzzes

potato
potatoes

tomato-tomatoes

busz-buszok

edény-edények

templom-
templomok

doboz-dobozok

zümmögés-zümmögések

krumpli-
krumplik

paradicsom-paradicsomok

-y
DE:
-ay/-ey/-oy

-ies

-ys

party-parties

baby-babies

day-days

monkey-monkeys

boy-boys

buli-bulik

baba-babák

nap-napok

majom-
majmok

fiú-fiúk

-f/-fe

-ves

knife-knives

wife-wives

life-lives

shelf-shelves

kés-kések

feleség-feleségek

élet-életek

polc-polcok

Van néhány szó az angolban, amelyeknek csak többes számú alakja van, nem létezik egyes számú formájuk:

pyjamas (BR)/
pajamas (US)

jeans

shorts

tights

pizsama

farmernadrág

rövidnadrág

harisnyanadrág

knickers (BR)/
panties (US)

scissors

pliers

sunglasses

bugyi

olló

fogó

napszemüveg

Mi a közös ezekben a szavakban? Bár mindegyiknek többes számú alakja van, mégis egy dologra vonatkozik. Azért vannak többes számban, mert általában olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek két egyforma részből állnak. Az ilyen típusú szavakat ki lehet fejezni még egy módon: A PAIR OF …

Például:

  • scissors vagya pair of scissors

  • trousers vagy a pair of trousers

  • glasses vagy a pair of glasses

A police,azaz a rendőrség szónak csak többes számú formája van, úgyhogy vigyázz a policeszót követő igékkel, mert az igéket a policeszó után többes számban kell ragozni:

The police areinvestigating the murder.
A rendőrség a gyilkossági ügyben nyomoz.

Van néhány megszámlálható szó az angolban, amelyeknek rendhagyó többes számú alakja van (tehát nem –s betűre végződő). Tanuljuk is meg ezeket most!

a) a többes számban megváltozik a magánhangzó a szóban:

man/men – férfi/férfiak
woman/women – nő/nők
mouse/mice – egér/egerek
foot/feet – lábfej/lábfejek
goose/geese – liba/libák
tooth/teeth – fog/fogak

b) a következő szavak  –(r)envégződést kapnak:

child/children – gyerek/gyerekek
ox/oxen – ökör/ökrök

c) a következő esetekben az egyes szám megegyezik a többes számmal: 

a fish – egy hal
fish/some fish/three fish – halak/néhány hal/három hal

a deer – egy szarvas
deer/some deer/two deer – szarvasok/néhány szarvas/két szarvas

a sheep – egy birka
sheep/some sheep/a lot of sheep – birkák/néhány birka/sok birka

d) az –ese vagy  –ss végződésű, különböző nemzetiségű emberekre vonatkozó főneveknek ugyanaz a többes száma, mint az egyes száma:

Japanese (singular) – Japanese(plural)
Swiss (singular) – Swiss(plural)
Chinese (singular) – Chinese(plural)

e) az –ies végződésű szavaknak is megegyezik az egyes számú alakja a többes számú alakkal:

series (singular) – series (plural)
species (singular) – species(plural)

f) van néhány olyan főnév, amely egyes számban –s betűre végződik, és többes számban is megtartja ezt a formáját:

headquarters (singular) – headquarters (plural)
means (singular) – means (plural)
crossroads (singular) – crossroads (plural)

g) még egy pár szó, amelynek megegyezik az egyes számú alakja a többes számú alakkal: 

dice/dice – kocka/kockák
offspring/offspring – ivadék (utód)/ivadékok (utódok)
aircraft/aircraft – repülőgép/repülőgépek

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!