Főnevek többesszáma

Nézzük meg, hogy mit kell tudni a főnevek többes számáról. 

Ahogy azt már megtanultuk (remélhetőleg), az angol nyelv a főneveket két csoportra osztja: megszámlálható (countable) és nem megszámlálható (uncountable) főnevek.

Először beszéljünk a megszámlálható főnevek többes számáról! Emlékezz csak vissza! A főnevek akkor megszámlálhatóak, ha meg tudod őket simán számolni, anélkül, hogy ehhez bármiféle mércét, mértékegységet, edényt, stb. kellene használnod. Tehát: egy alma, két alma, három alma, stb.

A legtöbb köznév megszámlálható, és van egyes számú, és többes számú alakja is. Ezekkel a főnevekkel használhatod a határozatlan névelőket (a/an), számokat, (a) few, these, those, a lot of, lots of, plenty of, some és any szavakat és kifejezéseket is nyugodtan. Ne felejtsd el, hogy az a/an határozatlan névelő után mindig egyes számot, az (a) few, these, those, a lot of, lots of, plenty of után pedig többes számot kell használni! (A some és az any az bonyolultabb, rólunk majd beszélünk külön egy kicsit később!)

 

EGYES SZÁM (singular)

a dog

a banana

a bottle

a flower

MAGYARUL

egy kutya

egy banán

egy üveg

egy virág

TÖBBES SZÁM

(plural)

dogs

two dogs

some dogs

bananas

two bananas

some bananas

bottles

four bottles

some bottles

flowers

a lot of flowers

some flowers

MAGYARUL

kutyák

két kutya

néhány kutya

banánok

kettő banán

néhány banán

üvegek

négy üveg

néhány üveg

virágok

sok virág

néhány virág

Láthatod a példákból, hogy a többes szám jele az angolban az -s. Tehát annyi a dolgod, hogy a megszámlálható főnév végére tegyél még egy -s betűt.

dog – dogs

banana – bananas

bottle – bottles

flower – flowers

Na jó, hogy azért mégse legyen ez ilyen egyszerű: egy-két esetben figyelni kell a helyesírásra! Ez a következő eseteket érinti:

EGYES SZÁMBAN VÉGZŐDÉSE A SZÓNAK:

TÖBBES SZÁMBAN VÉGZŐDÉSE A SZÓNAK:

 

PÉLDÁUL:

MAGYARUL:

-s/-sh/-ch/-x/-z

-es

 

 

 

szintúgy:

bus – buses

dish – dishes

church – churches

box – boxes

buzz – buzzes

potato – potatoes

tomato – tomatoes

busz – buszok

edény – edények

templom – templomok

doboz – dobozok

zümmögés – zümmögések

krumpli – krumplik

paradicsom – paradicsomok

-y

DE:

-ay/-ey/-oy

-ies

 

-ys

party – parties

baby – babies

day – days

monkey – monkeys

boy – boys

buli – bulik

baba – babák

nap – napok

majom – majmok

fiú – fiúk

-f/-fe

-ves

knife – knives

wife – wives

life – lives

shelf – shelves

kés – kések

feleség – feleségek

élet – életek

polc – polcok

Van néhány szó az angolban, amelyeknek csak többes számú alakja van, nem létezik egyes számú formájuk:

pyjamas (BR)/

pajamas (US)

jeans

shorts

tights

pizsama

farmernadrág

rövidnadrág

harisnyanadrág

knickers (BR)/

panties (US)

scissors

pliers

(sun)glasses

bugyi

olló

fogó

(nap)szemüveg

Mi a közös ezekben a szavakban? Bár mindegyiknek többes számú alakja van, mégis egy dologra vonatkozik. Azért vannak többes számban, mert általában olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek két egyforma részből állnak. Az ilyen típusú szavakat ki lehet fejezni még egy módon:

A PAIR OF …

Például:

  • scissors vagy a pair of scissors
  • trousers vagy a pair of trousers
  • glasses vagy a pair of glasses

A police, azaz a rendőrség szónak csak többes számú formája van, úgyhogy vigyázz a police szót követő igékkel, mert az igéket a police szó után többes számban kell ragozni:

The police areinvestigating the murder. – A rendőrség a gyilkossági ügyben nyomoz.

Van néhány megszámlálható szó az angolban, amelyeknek rendhagyó többes számú alakja van (tehát nem –s betűre végződő). Tanuljuk is meg ezeket most!

a)     a többes számban megváltozik a magánhangzó a szóban:

man

woman

mouse

foot

goose

tooth

férfi

egér

lábfej

liba

fog

men

women

mice

feet

geese

teeth

férfiak

nők

egerek

lábfejek

libák

fogak

b)    a következő szavak  –(r)en végződést kapnak

child

ox

gyerek

ökör

children

oxen

gyerekek

ökrök

c)     a következő esetekben az egyes szám megegyezik a többes számmal:

a fish

a deer

a sheep

hal

szarvas/őz

birka

fish/some fish/three fish

deer/some deer/two deer

sheep/some sheep/a lot of sheep

halak

szarvasok/őzek

birkák

d)    az –ese vagy –ss végződésű, különböző nemzetiségű emberekre vonatkozó főneveknek ugyanaz a többes száma, mint az egyes száma:

Japanese (singular) – Japanese(plural)

Swiss (singular) – Swiss(plural)

Chinese (singular) – Chinese(plural)

e)     az –ies végződésű szavaknak is megegyezik az egyes számú alakja a többes számú alakkal:

series (singular) – series(plural)

species (singular) – pecies(plural)

f)      van néhány olyan főnév, amely egyes számban –s betűre végződik, és többes számban is megtartja ezt a formáját:

headquarters (singular) – headquarters(plural)

means (singular) – means(plural) 

crossroads (singular) – crossroads(plural)

g)    még egy pár szó, amelynek megegyezik az egyes számú alakja a többes számú alakkal:

 

 

 

dice – dice

offspring – offspring

aircraft – aircraft

kocka

ivadék, utód

repülőgép

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!