SOME, ANY

Tanuljuk meg ennek a két mennyiségjelző szónak a helyes használatát! 

A ‘some’ és az ‘any’ szófajukat tekintve ‘quantity words’-ök, azaz mennyiséget kifejező szavak.

SOME

A ‘some’-ot használhatjuk nem megszámlálható főnevekkel, ilyenkor a jelentése ‘valamennyi’, és használhatjuk megszámlálható főnevekkel is, ilyenkor jelentheti azt is, hogy ‘valamennyi’, és azt is, hogy ‘néhány’. A ‘some’-ot kijelentő mondatokban használjuk!

Amikor nem megszámlálható főnevekkel használjuk, akkor természetesen a ‘some’ után a főnevet nem tehetjük többes számba itt sem, mivel nem megszámlálható!

Pl.: There is some milk in the fridge. Van (valamennyi) tej a hűtőben.

  

Magyarul nem kell feltétlenül beletennünk a mondatba a ‘valamennyi’ szót, csak akkor lényeges, ha tényleg kell oda a jelentés miatt. Angolul viszont úgy, ahogy a megszámlálható főneveknél ki kell tenni az ‘a/an’ határozatlan névelőt, úgy a nem megszámlálhatóknál a ‘some’ szót tesszük ki.

There is a bottle of milk in the fridge. – Van egy üveg tej a hűtőben.
There is some milk in the fridge.Van tej a hűtőben.

Amikor megszámlálható főnevekkel használjuk, és a jelentése az, hogy ‘néhány’, akkor a jelentésből adódóan a főnév a ‘some’ után többes számba kerül!

There are some apples in the basket. Van néhány alma a kosárban.
There are some children in the park. – Van néhány gyerek a parkban.

Ha a megszámlálható főneveknél jelenti azt, hogy ‘valamennyi’, akkor a teljes dolog egy részére gondolunk, és mivel ilyenkor nem több dologról van szó, így a ‘some’ után a főnév nem kerül többes számba!

Pl:

There is a cake on the table. Van egy süti az asztalon. (Egy teljes torta, mondjuk.)
There are some cakes on the table.Sütik vannak az asztalon. (Mondjuk pár darab kisebb süti, mondjuk mignon-ok.)
There is some cake on the table.Van süti az asztalon. (Látszik rajta, hogy az egy teljes torta része, de nem az egész.)

          

(Ez az utolsó mondat egyébként azt is jelentheti, hogy ‘Valami süti van az asztalon’, tehát a ‘some’ jelzőként is szerepelhet egyes számban lévő megszámlálható főnevekkel, ilyenkor azt jelenti, hogy ‘valami’, ‘valamiféle’. Pl: I have to read some book, but I don’t remember the tilte. – El kell olvasnom valami könyvet, de nem emlékszem a címére.)

ANY

Az ‘any’ a ‘some’ megfelelője kérdő és tagadó mondatokban.

Nézd csak!

Kijelentő:
There is some milk in the fridge. Van (valamennyi) tej a hűtőben.

Tagadó:
There isn’t any milk in the fridge. Nincs tej a hűtőben.

Kérdő:
Is there any milk in the fridge? Van tej a hűtőben?

Természetesen mivel az ‘any’ is ugyanazokban az esetekben használható a megszámlálható és nem megszámlálható főnevekkel, mint a ‘some’, csak éppen kérdő és tagadó mondatokban.

Az előző három mondat a tejjel nem megszámlálható főnevekre hozott példát, most nézzünk példákat megszámlálható főnevekre is:

Megszámlálható, amikor a ‘some’ azt jelenti, hogy ‘néhány’

Kijelentő:
There are some books on the table.– Van néhány könyv az asztalon.

Tagadó:
There aren’t any books on the table.– Nincsenek könyvek az asztalon.

Kérdő:
Are there any books on the table?– Vannak könyvek az asztalon?

Megszámlálható, amikor a ‘some’ azt jelenti, hogy ‘valamennyi’, tehát egy teljes része:

Kijelentő:
There is some cake on the table.– Van (valamennyi) süti az asztalon.

Tagadó:
There isn’t any cake on the table.– Nincs süti az asztalon.

Kérdő:
Is there any cake on the table?– Van (valamennyi) süti az asztalon?

Itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy a tagadás kifejezésére ezekben az esetekben van egy másik, és nagyon gyakori megoldás is:

Tehát az eddig ismert megoldás az ez:

There aren’t any children in the park.

A másik megoldás pedig ez:

There are no children in the park.

vagy például:

‘There isn’t any milk in the fridge.’helyett ‘There is no milk in the fridege.’

Szóval ahogy látod, a tagadó mondatban a ‘tagadás+any+főnév’ helyett használható a ‘kijelentés+no+főnév’ szerkezetet is! Sőt, használd is bátran, mert nagyon szép szerkezet, és választékossá is teheted a beszéded velel!

‘SOME OF’ és ‘ANY OF’

Lássunk néhány példát a ‘some of ‘ kifejezésre:

Some of the guests are here, but some (of them) are not. Néhány a vendégek közül itt van, de néhány nem.
Some of the coffee is hot, but some (of it) is cold. A kávéból valamennyi meleg, de valamennyi hideg.

(Ez egy picit magyartalan, de a pontos megértés miatt így fordítottam. A ‘normális’ magyar mondat így hangzana: ‘A kávé egy része meleg, de egy része meleg.’)

(Ami zárójelben van, azt természetesen nem kötelező a mondatba beletenni!)

Lássunk példákat az ‘any’-re is:

Íme, egy tagadás:

Where are the guests? There isn’t any of them here.– Hol vannak a vendégek? Nincs közülük itt egy sem.

vagy egy kérdés:

Are there of the gusets here? Van itt bárki a vendégek közül?

There aren’t any of the guests here. Nincs itt egy sem a vendégek közül.

‘SOME’ KÉRÉSEKBEN ÉS FELAJÁNLÁSOKBAN

Kérésekben és felajánlásokban a kérdő szerkezetekben is inkább ‘some’-ot használunk ‘any’ helyett, mivel a ‘some’-mal a feltett kérdést vagy felajánlást pozitívabbá tehetjük, ami azt jelenti, hogy ‘pozitív választ vársz a kérdésre vagy felajánlásra:

Nézd csak:

Can I have some cake? – Ehetek egy kis sütit?
Can you lend me some money? – Tudsz kölcsön adni egy kis pénzt?

Ezt volt eddig a kérdés, nézzük a felajánlást:

Would you like some coffee? – Kérsz kávét?

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!