Az aposztróf használata az angolban

minden

Hogyan használjuk az aposztrofot az angol nyelvben? Íme a válasz!  

Birtoklás kifejezésére:

– John’s car

– the boy’s ball

– the town’s best restaurants

– my mother’s friend

Ha maga a szó, a birtokos ‘s’-re végződik, akkor a birtoklást kétféleképpen is kifejezhetjük:

1. úgy, mint normál esetben, még egy ‘s’-t adunk hozzá (jobban elterjedt változat)

– James’s wallet

– the boss’s wife

2. ‘s’ nélkül, csak aposztróffal fejezzük ki (kevésbé elterjedt változat)

– James’ wallet

– the boss’ wife

Kiejteni viszont egyformán ejtjük: /dʒeɪmsiz/

Többes számú birtokosnál:

1. Ha ‘s’-re végződik, akkor a birtoklás kifejezéseként aposztrófot teszünk az ‘s’ után, de nem írunk még egy ‘s’-t.

– The Smiths’ dog is barking all the time.

– The girls’ homework was excellent.

2. Ha nem ‘s’-re végződik a birtokos, akkor a normál, aposztróf plusz ‘s’ végződést alkalmazzuk

The children’s toys were scattered all over the house.

The women’s toilet is always more busy than the men’s.

Többes szám kifejezésére:

– It happened in the 1960’s. Ezt, ebben az esetben aposztróf nélkül is leírhatjuk. Így: 1960s

– How many n’s are there in Minnesota?

Rövidítésekben vagy dátumokban annak jelzésére, hogy valamit elhagytunk:

– cannot=> can’t

– do not=> don’t

– they have=> they’ve

– I am=> I’m

– 1995=> ‘95

– 2015=> ‘15

Használhatjuk az idézőjel helyettesítésére is, főleg ha egy-egy szót, vagy például ebben a leckében egy betűt akarunk így jelölni:

– ‘s’

– ‘mother’

És mikor NEM használunk aposztrófot?

Egy nagyon fontos esetet érdemes megjegyezni. A birtokos névmásokat csúnya hiba aposztróf plusz ‘s’-sel leírni.

Csak az it is összevont alakját írhatjuk le így: it’s.

A birtokos névmásokat tehát így írd le:

Its: The lion is licking its mouth.

Theirs: Does this computer belong to you?  No, it’s theirs.

Hers: My hair is black, but hers is blond.

Yours: I don’t have a pen. Can I borrow yours?

Ours: This cat is ours.

Fordítsd le az alábbi kifejezéseket, mondatokat angolra, és használd helyesen az aposztrófot!

1. John kutyája

2. a lányok vizsgája

3. az 1980-as évek

4. a fiú játéka

5. a fiúk játékai

6. Katniss története

7. a nők szerepe

8. a gyerekek rendetlensége

9. Black-ék háza

10. Ez egy hasznos lecke, a tanácsai fontosak.

Megoldás: 

1. John’s dog

2. the girls’ exam

3. the 1980’s vagy the 1980s

4. the boy’s toy

5. the boys’ toys

6. Katniss’s story vagy Katniss’ story

7. the women’s part

8. the children’s mess/disorder

9. the Blacks’ house

10. It’s a useful lesson, its advice is important.

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!